Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012
Toimintakulut 37,4 mrd. €: Palkat ja palkkiot 16,3 mrd. € Henkilösivukulut 4,9 mrd. € Palvelujen ostot 9,3 mrd. € Materiaalin ostot 4,1 mrd. € Avustukset 2,2 mrd. € Muut toimintakulut 0,6 mrd. € Lainanhoito 1,8 mrd. €: Korkomenot 0,3 mrd. € Lainojen vähennys 1,5 mrd. € Investoinnit 4,6 mrd. € Muut menot 0,5 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 44,3 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2012
Verotulot yhteensä 19,3 mrd. €: Kunnan tulovero 16,8 mrd. € Yhteisövero 1,2 mrd. € Kiinteistövero 1,3 mrd. € Käyttötal. Valtionosuudet 8,1 mrd. € Toimintatuotot yht. 11,6 mrd. €: Myyntituotot 6,8 mrd. € Maksutuotot 2,1 mrd. € Muut toimintatuotot 2,8 mrd. € Lainanotto 3,0 mrd. € Muut tulot 1,7 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 43,7 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /hp

3 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2014
Sosiaali- ja terveystoimi 48 % Verotulot 45 % Palkat 36 % siitä: kunnallisvero 39 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % (Toimintamenot ja investoinnit) (Lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito siirretty opetus- ja kulttuuritoimeen) Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Materiaalin ostot 9 % Käyttötal. valtion- osuudet 18 % Opetus- ja kulttuuritoimi 28 % Palvelujen ostot 22 % (Toimintamenot ja investoinnit) Toimintatulot 26 % siitä: myyntitulot 15 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Avustukset 5 % Muut tehtävät 19 % Lainanhoito 5 % (Toimintamenot ja investoinnit) Investoinnit 10 % Lainanotto 8 % Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Muut menot 2 % Muut tulot 3 % Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot noin 46,5 mrd. € ja ulkoiset menot noin 46,4 mrd. € Lähde: PPO/Kuntaliitto /hp

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2014, mrd. €
50 46,4 45,9 44,3 42,6 42,3 45 38,4 37,4 40 34,4 32,9 35 31,1 29,6 28,3 30 27,0 27,5 25,3 23,8 23,5 23,2 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuoden 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2014, %:a kokonaismenoista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuoden 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. lainojen korot ja lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat /hp

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2014, mrd. €
50 46,5 46,5 43,7 45 43,1 41,7 38,6 40 36,9 33,4 34,4 35 30,9 29,4 28,1 30 27,8 26,7 25,4 23,8 23,2 25 22,3 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

7 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2013, %:a kokonaistuloista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. /hp

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen
kasvuprosentit % 1) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuoden 2014 arviot Peruspalveluohjelma/Kuntaliitto. 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa /hp

9 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot ja verorahoitus Käyvin hinnoin indeksoituina, 1997=100 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuoden 2014 arviot Peruspalveluohjelma/Kuntaliitto. 1) Verorahoitus = verotulot + käyttötalouden valtionosuudet (kuntien tilinpäätösten mukaan). /hp


Lataa ppt "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google