Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja"— Esityksen transkriptio:

1 Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja
Valtioneuvoston perehdyttämisohjelma (VN-passi) Vierailu Suomen Kuntaliitossa Kuntien toiminnan rahoitus, keskinäiset talouserot ja tulevaisuuden talousnäkymät Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

2 Julkiset kulutusmenot tehtävittäin v. 2012 mrd. € Lähde: Tilastokeskus
Julkiset kulutusmenot yhteensä 48,3 mrd. € siitä: -kunnat ja kuntayhtymät 31,5 mrd. € (65,3 %) 82 % 83 % 79 % Yleinen julkis- hallinto Puolus- tus Yleinen järj. ja turvall. Elinkeino- elämän edist. Ympäris- tön suojelu Asuminen ja yhd.- kunnat Tervey- den- huolto Vapaa- aika, kultt. uskonto Koulutus Sosiaali- turva Timo Kietäväinen

3 Kuntapalveluiden rahoituksesta
Kuntapalveluiden rahoitus on ratkaisevasti riippuvaista yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestämme sekä valtion luottoluokituksesta Kuntatalouden ongelmien taustalla heikko talous- ja työllisyyskehitys sekä erittäin suuret valtionosuusleikkaukset, jotka eivät paranna sentilläkään julkisen talouden tasapainoa, vaan niillä valtio siirtää kunnille vastuuta verotuksen kiristämisestä ja muista säästötoimista valtiolta kunnille Samaan aikaan, kun kuntien tuloja leikataan, lisätään yhä kuntien tehtäviä ja kuntien toimintaa ohjaavia normeja Kuntien ja koko julkisen sektorin tehtäviä on vähennettävä ja normiohjausta leikattava. Timo Kietäväinen

4 Julkiseen talouteen on syntynyt tulojen ja menojen epätasapaino
Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki Timo Kietäväinen

5 EU:n komissio: BKT:n kasvu-ennusteet vuodelle 2015, muutos-% edellisestä vuodesta
Timo Kietäväinen

6 Kuntien lukumäärät kuntakoon mukaan vuosina 2000 ja 2014
Kuntia vuonna 2000 yhteensä 452 kpl Asukasluku Kuntia vuonna 2014 yhteensä 320 kpl Yli vuosi 2000 vuosi 2014 6 001 – 2 000 – 6 000 Alle 2 000 Kuntakoon aritmeettinen keskiarvo vuonna ja vuonna Kuntakoon mediaani vuonna ja vuonna

7 Suurimmat ja pienimmät arvot Manner-Suomen kunnissa
Asukasluvun muutos , % Suurimmat ja pienimmät arvot Manner-Suomen kunnissa % Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

8 0 - 6-vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2013, %
Suurimmat ja pienimmät arvot Manner-Suomen kunnissa % Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

9 Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2013, %
Pienimmät ja suurimmat arvot Manner-Suomen kunnissa % Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

10 Väestöllinen huoltosuhde1) 31.12.2013
Pienimmät ja suurimmat arvot Manner-Suomen kunnissa % 1) Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti = (alle 15-v. + yli 64-v.)/(15 – 64-v./100) Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

11 Lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito
Timo Kietäväinen

12 Timo Kietäväinen

13 Paikallishallinnon kulutusmenot tehtävittäin vuosina 1975-2012, mrd
Paikallishallinnon kulutusmenot tehtävittäin vuosina , mrd. € (vuoden hinnoin) mrd. € mrd. € 30 +2,3 % / vuosi -2,7 % / vuosi 25 20 +4,3 % / vuosi 15 10 5 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Timo Kietäväinen

14 Kunnallinen henkilöstö 1970-2015, 1000 henk.
500 -2,3 %/ vuosi +0,5 % / vuosi 437 432 450 389 400 +4,1 % / vuosi 355 300 250 193 200 150 100 50 Lähde: Tilastokeskus/KT, vuodet KT:n arvioita Timo Kietäväinen

15 Palkansaajat eri työmarkkinasektoreilla v. 2013
3,9 % 1,0 % Yksityinen 20,6 % Kunta Valtio 74,5 % Kirkko Yhteensä Lähde: KT Kuntatyöantajat Timo Kietäväinen

16 Kunta-alan eläkkeelle jääneet 1997-2011 sekä ennustettu eläkepoistuma 2012-2030 Lähde: Keva
henk. eläkkeelle siirtyy kunta-alan työntekijää (58 % nyk. työntekijämäärästä) Siitä: : työntekijää (16 % nyk. työntekijämäärästä) : työntekijää (32 % nyk. työntekijämäärästä) Timo Kietäväinen

17 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit
Kaikki kunnat, €/asukas Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

18 Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2007-2013
Sisältää liikelaitokset. Lähde: Tilastokeskus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Vuosikate: Mrd euroa 2,02 1,94 1,82 2,48 2,07 1,35 2,07 Asukasta kohti, € 382 363 340 461 384 249 380 Vuosikate %:a poistoista 135 123 109 145 118 71 100 Tilikauden tulos, mrd euroa 0,74 0,62 0,30 1,831) 0,43 -0,31 0,37 Lainakanta: Mrd euroa 8,21 8,69 9,84 10,52 11,00 12,27 13,85 Asukasta kohti, € 1 548 1 631 1 839 1 957 2 037 2 261 2 540 Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 54 57 30 8 36 84 30 Vuosikate < poistot 186 178 119 58 147 241 161 Kertynyttä alijäämää taseessa 155 141 95 75 73 91 78 Kuntien lkm yhteensä 416 415 348 342 336 336 320 Kuntien lkm (v kuntajaolla): Vuosikate negatiivinen 30 28 22 5 32 77 30 Vuosikate < poistot 128 119 103 48 139 231 161 Kertynyttä alijäämää taseessa 108 90 80 63 64 82 78 1 Sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Timo Kietäväinen

19 Kuntien vuosikate %:a poistoista maakunnittain
vuosina Kaikki kunnat: 2012 2013* Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

20 Kuntien vuosikate %:a poistoista kuntakoon mukaan
Kunnan asukasluku Kaikki kunnat Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

21 Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2014
Sosiaali- ja terveystoimi 48 % Verotulot 45 % Palkat 36 % siitä: kunnallisvero 39 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % (Toimintamenot ja investoinnit) (Lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito siirretty opetus- ja kulttuuritoimeen) Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Materiaalin ostot 9 % Käyttötal. valtion- osuudet 18 % Opetus- ja kulttuuritoimi 28 % Palvelujen ostot 22 % (Toimintamenot ja investoinnit) Toimintatulot 26 % siitä: myyntitulot 15 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Avustukset 5 % Muut tehtävät 19 % Lainanhoito 5 % (Toimintamenot ja investoinnit) Investoinnit 10 % Lainanotto 8 % Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Muut menot 2 % Muut tulot 3 % Arvioidut tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot noin 46,5 mrd. € ja ulkoiset menot noin 46,4 mrd. € Timo Kietäväinen Lähde: PPO/Kuntaliitto

22 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012
Toimintakulut 37,4 mrd. €: Palkat ja palkkiot 16,3 mrd. € Henkilösivukulut 4,9 mrd. € Palvelujen ostot 9,3 mrd. € Materiaalin ostot 4,1 mrd. € Avustukset 2,2 mrd. € Muut toimintakulut 0,6 mrd. € Lainanhoito 1,8 mrd. €: Korkomenot 0,3 mrd. € Lainojen vähennys 1,5 mrd. € Investoinnit 4,6 mrd. € Muut menot 0,5 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yht. 44,3 mrd. € Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

23 Paikallishallinnon kulutusmenot tehtävittäin, prosenttiosuudet vuosina 1975-2012
% % 40 35 30 25 20 15 10 5 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Timo Kietäväinen

24 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista v. 2012
Verotulot yhteensä 19,3 mrd. €: Kunnan tulovero 16,8 mrd. € Yhteisövero 1,2 mrd. € Kiinteistövero 1,3 mrd. € Käyttötal. Valtionosuudet 8,1 mrd. € Toimintatuotot yht. 11,6 mrd. €: Myyntituotot 6,8 mrd. € Maksutuotot 2,1 mrd. € Muut toimintatuotot 2,8 mrd. € Lainanotto 3,0 mrd. € Muut tulot 1,7 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yht. 43,7 mrd. € Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

25 Verotettavat tulot1) vuonna 2012, €/asukas
Suurimmat ja pienimmät arvot Manner-Suomen kunnissa 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot Lähde: Verohallinto Timo Kietäväinen

26 Kuntien tuloveroprosentti vuonna 2014
Pienimmät ja suurimmat arvot Manner-Suomen kunnissa % Lähde: Verohallinto Timo Kietäväinen

27 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2014, mrd. €
50 46,4 45,9 44,3 42,6 42,3 45 38,4 37,4 40 34,4 32,9 35 31,1 29,6 28,3 30 27,0 27,5 25,3 23,8 23,5 23,2 25 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuoden 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkomenot ja lainojen lyhennykset, muut rahoitusmenot sekä antolainat Timo Kietäväinen

28 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2014, mrd. €
50 46,5 46,5 43,7 45 43,1 41,7 38,6 40 36,9 33,4 34,4 35 30,9 29,4 28,1 30 27,8 26,7 25,4 23,8 23,2 25 22,3 20 15 10 5 Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana vuosina Tilastokeskuksen tiedot ja vuonna 2014 Peruspalveluohjelman ja Kuntaliiton arviot. 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuloissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotulot ja muut rahoitustulot, satunnaiset tulot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. Timo Kietäväinen

29 Kuntien ulkoisten menojen kumulatiivinen summa
kuntakoon mukaan vuonna 2013, mrd. € mrd. € mrd. € 40 35 30 25 20 15 10 5 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 320 Kuntien lukumäärä vuoden 2013 kuntajaon mukaan (kunnat pienimmästä suurimpaan) Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

30 Väestö ja ulkoiset menot kuntakoon mukaan
(vuoden 2013 kuntajako, yhteensä 320 kuntaa) Asukasluku Ulkoiset menot 2013 1000 henk. Osuus kaikista kunnista % mrd. € Osuus kaikista kunnista % 100 pienintä kuntaa 206 3,8 1,68 4,0 200 pienintä kuntaa 776 14,2 6,14 14,5 300 pienintä kuntaa 2 692 49,4 20,47 48,4 20 suurinta kuntaa 2 759 50,6 21,80 51,6 6 suurinta kuntaa 1 678 30,8 13,78 32,6 Kaikki kunnat 5 451 100,0 42,27 100,0 Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

31 Väestö ja ulkoiset menot kuntakoon mukaan vuonna 2013 (vuoden 2013 kuntajako, yhteensä 320 kuntaa)
% Alle 2 000 as. (44 kpl) 2 000- 6 000 as. (119 kpl) 6 001- as. (54 kpl) as. (48 kpl) as. (30 kpl) as. (16 kpl) Yli as. (9 kpl) Lähde: Tilastokeskus Timo Kietäväinen

32 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012–2014 kehysriihien päätösten vaikutus kunnan peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. € Tehdyt päätökset alentavat valtionosuuksien vuositasoa hallituskaudella (v. 2015) 1,4 mrd. euroa eli noin 15 % Hallitusohjelma Kehysriihi 3/2012 Kehysriihi 3/2013 Kehysriihi 3/2014 (Kiinteistöverojen rajojen noston ja maksujen korotusten hyödyn leikkaaminen kunnilta valtion- osuutta vähentämällä sekä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen poistaminen) Yli 60 % valtion menojen säästöistä kuntien valtionosuusleikkauksia Vuosille 2012–2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta peruspalvelujen valtionosuuksia 6,9 mrd. € * – mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus – Tämän lisäksi OKM:n leikkaukset: vuonna milj. €, vuonna milj. € ja vuonna 2015 yli 100 milj. € 32 Timo Kietäväinen

33 2015 vaikutusarvioissa alimitoitettuja kustannusarvioita
Timo Kietäväinen

34 Timo Kietäväinen

35 Kuntakonsernien lainakanta vuosina 2000-2012, mrd. €
12,7 13,5 14,3 15,5 16,8 18,0 18,9 19,8 20,8 22,8 24,6 25,5 27,4 Lähde: Tilastokeskus /hp

36 Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €
2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 1) Toimintamenot yht. 37,44 38,42 39,13 39,68 40,67 41,75 42,97 - Palkat 16,29 16,45 16,55 16,49 16,72 16,99 17,31 - Muut henkilöstömenot 4,85 4,94 4,94 4,91 4,95 4,99 5,08 - Ostot 13,39 13,93 14,48 15,00 15,68 16,40 17,18 - Muut toimintamenot 2,91 3,10 3,16 3,28 3,32 3,37 3,40 Korkomenot 0,33 0,30 0,36 0,47 0,65 0,85 0,98 Investoinnit 4,59 4,77 4,77 4,77 4,75 4,73 4,71 Yhteensä 42,36 43,49 44,26 44,92 46,07 47,33 48,66 Muutos-%: Toimintamenot yht. 5,0 2,6 1,8 1,4 1) 2,5 2,7 2,9 -Palkat 4,1 1,0 0,6 -0,4 1,4 1,6 1,9 -Ostot 5,4 4,1 3,9 3,6 4,6 4,6 4,8 Menot yhteensä 5,1 2,7 1,8 1,5 2,6 2,7 2,8 1) Vuonna 2015 menoja pienentää ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen, minkä on arvioitu vähentävän kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoja 455 milj. euroa. Ilman tätä vähennystä toimintamenojen kasvu vuonna 2015 olisi 2,6 %. Palkoissa vaikutus on noin 250 milj. euroa ja kasvu ilman vähennystä olisi +1,1 %. Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO Timo Kietäväinen

37 Kuntien verotulot vuosina 2012-2018, mrd. €
EI ENNUSTE /painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero 16,84 17,97 18,24 18,66 19,28 19,97 20,75 Yhteisövero 1,21 1,31 1,34 1,39 1,26 1,33 1,39 Kiinteistövero 1,27 1,36 1,51 1,59 1,62 1,65 1,69 Verotulot yhteensä 19,32 20,64 21,09 21,64 22,16 22,96 23,83 Muutos, %: Kunnallisvero 4,0 6,6 1,5 2,3 3,3 3,6 3,9 Yhteisövero -27,3 8,2 1,9 4,0 -9,6 6,1 4,4 Kiinteistövero 6,1 7,3 10,8 5,6 1,9 1,8 2,1 Verotulot yhteensä 1,3 6,8 2,2 2,6 2,4 3,6 3,8 Tuloveroprosentti, keskim. 19,24 19,38 19,74 19,74 19,74 19,74 19,74 Yhteisöveroprosentti 24,5 24,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Osuus yhteisöverosta, % 28,34 29,49 35,36 34,19 28,06 28,06 28,06 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO Timo Kietäväinen

38 Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd
Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. € EI ENNUSTE /painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina 2012 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** Toimintakate -25,80 -26,49 -27,01 -27,44 -28,16 -28,95 -29,83 Verotulot 19,32 20,64 21,09 21,64 22,16 22,96 23,83 Käyttötalouden valt.os. 8,07 8,30 8,18 7,66 7,79 7,95 8,10 Muut rahoituserät, netto 0,20 0,22 0,16 0,06 -0,12 -0,31 -0,44 Vuosikate 1,79 2,67 2,42 1,93 1,67 1,66 1,66 Poistot -2,40 -2,57 -2,67 -2,77 -2,87 -2,97 -3,07 Satunnaiset erät, netto 0,25 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tilikauden tulos -0,36 0,39 -0,01 -0,60 -0,95 -1,07 -1,17 Tulorah. korjauserät -0,54 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 Tulorahoitus 1,49 2,51 2,22 1,73 1,47 1,46 1,46 Investoinnit, netto -3,47 -3,83 -3,82 -3,82 -3,80 -3,78 -3,76 Rahoitusjäämä 1) -1,98 -1,31 -1,60 -2,09 -2,33 -2,32 -2,30 Lainakanta 13,81 15,58 17,28 19,43 21,83 24,23 26,58 Rahavarat 4,20 4,86 4,85 4,81 4,79 4,76 4,71 1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO Timo Kietäväinen

39 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot sekä investoinnit1) , mrd. € (käyvin hinnoin) EI ENNUSTE /painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPO 1) Investoinnit, netto = Käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet – käyttöomaisuuden myyntitulot. Timo Kietäväinen

40 Isot uudistukset meneillään, mitä toteutuu? 1 (2)
Hallitus- ja oppositiopuolueiden Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) linjaus merkittävä: 5 sote-alueen järjestämisvastuu, kunnille toteutusvastuu, rahoitus kunnilta ja valtionosuudet kunnille. Erittäin paljon auki olevia asioita. Aikataulu äärimmäisen tiukka: kesäkuussa lausuntokierrokselle, lakiesitys eduskunnalle syksyllä, voimaan (erillinen dia) Kuntarakennelain muutos = ns. pakkoliitoslaki sisälsi ongelmia perustuslain näkökulmasta. Oli luontevaa, että hallitus luopui esityksen antamisesta. Kuntaliitto otti tämän vuoden tammikuussa hallituksen työvaliokunnassa selkeän kielteisen kannan pakkolakiin. Kovin monta kuntaliitosta ei ole odotettavissa lähiaikoina, paitsi talouskriisikunnista Tarvasjoki, Lavia ja Jalasjärvi (kaikki 2015 alusta) sekä vapaaehtoiselta pohjalta aiemmin päätetty Maaninka-Kuopio sekä vireillä noin 40 selvitystä kesken, joissa noin 150 kuntaa, joista tuskin monta liitosta syntyy. Valtionosuusuudistus eduskunnan käsittelyssä. Ikärakenteen/sairastavuuden muutos sekä tasaus suurimmat muutokset. Viime vaiheessa (Halke 10.4.) liiton vaatimia korjauksia. Ongelma toteuttaa uudistus samaan aikaan suurten valtionosuusleikkausten kanssa. Timo Kietäväinen

41 Keskeiset sote-kysymykset
Aikataulu Hallinnon järjestäminen ja kuntien rooli päätöksenteossa Järjestäminen / tuottaminen Rahoitus Hankinta/kilpailulainsäädäntö – järjestettävä muuten – ei lain mukaista kilpailutusta järjestäjä- ja tuottajatahojen välille Henkilöstön asema Kiinteistöt Timo Kietäväinen

42 Isot uudistukset meneillään, mitä toteutuu? (2/2)
Kuntalain kokonaisuudistus on merkittävä muutos. Etenee kutakuinkin aikataulussa, esitys syksyllä eduskunnalle Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisellä menojen 1 mrd. € vähennys vuonna 2017 on välttämätöntä toteuttaa – samanaikaisesti kunnille tulossa uusia tehtäviä ja velvoitteita yli 300 milj. € vuosina 2014 ja Merkittävin työmarkkinatukiuudistus (150 m€) ja oppivelvollisuusiän nosto ( jopa yli 100 milj €) Kehysriihessä tehdyt ratkaisut oikeansuuntaisia mm. veroratkaisut ja leikkausten kohdennus pääasiassa valtion menoihin, mutta valtionosuusleikkaukset ja alimitoitetut kustannusarviot (esim. oppivelvollisuusiän jatko KL 100m€/OKM 15m€) huolestuttavia. Mistä lisää kilpailukykyä ja työllisyyttä jäi auki. Kuntien talouden kohentaminen lähivuosina jää liiaksi veronkorotusten varaan. Timo Kietäväinen


Lataa ppt "Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google