Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekstityöskentely (erityisesti ET:ssä) Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekstityöskentely (erityisesti ET:ssä) Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."— Esityksen transkriptio:

1 Tekstityöskentely (erityisesti ET:ssä) Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

2 Tekstityöskentelyn lähtökohtia Vuoden 2016 POPS.n keskeinen uusi käsite on monilukutaito. http://www.oph.fi/download/146131_Luonnos_perusopetuk sen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_201 2.pdf http://www.oph.fi/download/146131_Luonnos_perusopetuk sen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_201 2.pdf

3 Monilukutaito( POPS 16 lainaus) Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Se liittyy kiinteästi ajattelutaitoihin ja kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, esittää, arvioida ja arvottaa tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä ja - tilanteissa. Tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, numeeristen tai muiden symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla. … Monilukutaitoon liittyy laaja tekstikäsitys, jonka mukaan viestit voivat olla muun muassa kirjoitettuja, puhuttuja, audiovisuaalisia, painettuja, analogisia tai digitaalisia.

4 Monilukutaito( POPS 16 lainaus), jatkuu Monilukutaito kehittyy arkikielestä kohti eri tiedonalojen käsitteellisen kielen ja esitystapojen hallintaa. Monilukutaitoisuuden kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedagogiikkaa ja kunkin oppiaineen viestintäkäytänteiden opettamista. Monilukutaidon opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaan vapaa-ajan tekstejä ja niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Monipuoliset oppimistilanteet mahdollistavat sen, että oppilas voi nauttia erilaisista teksteistä ja käyttää taitojaan aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana.

5 Tekstien valinnasta Monipuolisuus, esim: So(siaalinen) Me(dia) Argumenttivirheet (esim. Metro hyvä lähde) Ajankohtaisuus Eksistentiaalinen merkittävyys (kaunokirjallisuus ym.) Asia- ja tieteelliset tekstit Analyyttisyys Kokemuksellisuus/tunteet mukana

6 Asia tekstien lukemisen ohje (HY, valtiotieteellinen, 2013) 1. Silmäile yleiskuva 2. Lue ymmärtäen 3. Analysoi kriittisesti 4. Analysoi rakentavasti

7 Argumentaation tunnistaminen Lähes aina tekstien kanssa ET:ssä ja filosofiassa työskenneltäessä yksi tärkeimmistä asioista on argumentaatioanalyysi. Perustekijät: väitteet (pääväite, tukiväite) perustelut päätelmät Ensimmäisessä vaiheessa näiden tunnistaminen Sitten syvempi analyysi 1. Lue ymmärtäen 2. Analysoi kriittisesti 3. Analysoi rakentavasti

8 Argumentaatioanalyysi Perusteluiden uskottavuus lähde tarkistettavuus yleispätevyys Päättelyn pitävyys ja johdonmukaisuus looginen seuraussuhde käsitteellinen suhde analogia, induktio yms. uskottava ei-uskottava korrelaatio epäpätevä


Lataa ppt "Tekstityöskentely (erityisesti ET:ssä) Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google