Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA"— Esityksen transkriptio:

1 Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA

2 1. MATEMATIIKKA Pinta-alojen kokeellinen mittaus arkkimenetelmällä
TAVOITE Opiskelijat ymmärtävät pinta-alan käsitteen ja mittaamisen hallinnan merkityksen autoalalla sekä oppivat laskemaan suorakulmion ja kolmion pinta-aloja TEORIA Kerrataan suorakulmion ja kolmion pinta-alan laskeminen. Esitellään arkkimenetelmä, jossa yhden A4-arkin pinta-alaksi määritetään 6 dm2. Pohditaan mikä on kerran tai kaksi kertaa taitetun A4-arkin pinta-ala. Pohditaan yhdessä missä tilanteissa auton pinta-aloja täytyy määrittää ja mikä merkitys on sillä, että pinta-ala on oikein määritetty. TOTEUTUS Opiskelijat mittaavat A4-arkin sekä rullamitan avulla luokassa olevan henkilöauton osien pinta-aloja

3 1. MATEMATIIKKA Pinta-alojen kokeellinen mittaus arkkimenetelmällä

4 1. MATEMATIIKKA Pinta-alojen kokeellinen mittaus arkkimenetelmällä

5 1. MATEMATIIKKA Pinta-alojen kokeellinen mittaus arkkimenetelmällä
TULOSTEN TARKASTELU Arkkimenetelmällä määritettyjä sekä rullamitalla mitattujen pituuksien avulla laskettuja tuloksia verrataan Cabas-laskentaohjelmasta löytyviin tarkkoihin pinta-aloihin. Pohditaan mahdollisia virhelähteitä. Arkkimenetelmä perustuu siihen, että yhden A4-arkin pinta-ala on 6 dm2. Opiskelijoiden kanssa voidaan laskea A4-arkin tarkka pinta-ala ja pohtia tästä mahdollisesti aiheutuvan virheen suuruutta.

6 2. MATEMATIIKKA Tilavuuksien kokeellinen määritys
TAVOITE Opiskelijat ymmärtävät tilavuuden käsitteen ja oppivat laskemaan suorakulmaisen särmiön ja lieriön tilavuuksia sekä oppivat vetomittojen ja tilavuusmittojen vastaavuuden TEORIA Kerrataan suorakulmaisen särmiön ja lieriön tilavuuden laskukaavat. Kerrataan tilavuuden yksiköt ja vetomitat sekä niiden vastaavuus. TOTEUTUS Opiskelijat mittaavat työsalissa tilavuuksia litroina ja desilitroina täyttämällä vedellä moottorin sylinterin, polttoainesäiliön ja tuulilasinpesunestesäiliön. Tämän jälkeen opiskelijat mittaavat sylinterin halkaisijan ja iskunpituuden ja laskevat sylinterin tilavuuden sekä mittaavat säiliöiden pituuden, leveyden ja korkeuden ja laskevat tilavuudet. Lasketut tilavuudet yksikössä cm3 muutetaan litroiksi.

7 2. MATEMATIIKKA Tilavuuksien kokeellinen määritys

8 2. MATEMATIIKKA Tilavuuksien kokeellinen määritys

9 2. MATEMATIIKKA Tilavuuksien kokeellinen määritys
TULOSTEN TARKASTELU Tarkastellaan lopuksi yhdessä tuloksia ja pohditaan mahdollisia virhelähteitä. Pohditaan moottorin tilavuuksien ilmoittamista, kun tiedetään yhden sylinterin tilavuus.

10 3. MATEMATIIKKA Mittaaminen ja tilastolliset tunnusluvut
TAVOITE Opiskelijat harjaantuvat mittaustarkkuudessa sekä oppivat laskemaan keskiarvon, moodin ja mediaanin mittaustuloksista TEORIA Kerrataan mikrometrin käyttö ja tilastolliset tunnusluvut keskiarvo, moodi ja mediaani TOTEUTUS Opiskelijat mittaavat mikrometrillä männän halkaisijan sekä jarrudynamometrillä henkilöauton käyttöjarrun ja käsijarrun jarruvoiman. Opiskelijat tekevät mittaukset pareittain, mittaustulokset kootaan taululle ja niistä lasketaan tilastollisia tunnuslukuja

11 3. MATEMATIIKKA Mittaaminen ja tilastolliset tunnusluvut

12 3. MATEMATIIKKA Mittaaminen ja tilastolliset tunnusluvut

13 3. MATEMATIIKKA Mittaaminen ja tilastolliset tunnusluvut
TULOSTEN TARKASTELU Lasketaan keskiarvo, moodi ja mediaani Esitellään keskihajonnan käsite ja kaava Lasketaan excelillä keskihajonta

14 4. FYSIIKKA LÄMPÖOPPI Lämpölaajeneminen: Termostaatin toiminta
TAVOITE Opiskelijat ymmärtävät lämpölaajenemisen ilmiönä ja sen merkityksen auton jäähdytysjärjestelmän termostaatin toiminnassa TEORIA Opiskellaan lämpölaajenemisen periaate ja kaksoismetallilämpömittarin toimintaperiaate TOTEUTUS Opiskelijat seuraavat opettajan demona tekemää termostaatin lämmittämistä vesihauteessa. Opiskelijoiden tehtävänä on tarkkailla lämpötilaa ja termostaatin aukeamista.

15 4. FYSIIKKA LÄMPÖOPPI Lämpölaajeneminen: Termostaatin toiminta

16 5. FYSIIKKA LÄMPÖOPPI Lämpölaajeneminen: Kupariputken pituuden muutos
TAVOITE Opiskelijat ymmärtävät lämpölaajenemisen ilmiönä ja osaavat laskea pituuden lämpölaajenemiskertoimen TEORIA Opiskellaan lämpölaajenemisen periaate ja pituuden lämpölaajenemisen laskeminen TOTEUTUS Opiskelijat lämmittävät kupariputkea, jonka pituus mitataan ennen ja jälkeen lämmityksen. Mitataan samalla putken lämpötilaa.

17 5. FYSIIKKA LÄMPÖOPPI Lämpölaajeneminen: Kupariputken pituuden muutos

18 6. FYSIIKKA DYNAMIIKKA Momentti
TAVOITE Opiskelijat ymmärtävät momentin käsitteen ja sen merkityksen autoalalla TEORIA Opiskellaan momentin laskemisen periaate eli voiman ja voiman varren tulo. TOTEUTUS Opiskelijat kokeilevat momenttiavaimella erilaisia momentteja katkoessaan pultteja. Opiskelijat pohtivat mihin kohtaan jatkovartta tietyn massan omaava henkilö käy seisomaan halutun momentin aikaansaamiseksi.

19 6. FYSIIKKA DYNAMIIKKA Momentti


Lataa ppt "Matematiikka ja fysiikka AUTO-ALA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google