Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatustyön suunnittelu ja toteutus (ryhmissä)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatustyön suunnittelu ja toteutus (ryhmissä)"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatustyön suunnittelu ja toteutus (ryhmissä)
Tehdään kaksi erillistä, mutta yhtäaikaista työtä. Työselosteet tulevat osaksi tutkimuskansiota. Selosteet tekevät kaikki, vaikka työ muutoin toteutetaan ryhmissä.

2 KASVATUSTYÖ I Ensimmäinen työ on kaikille samanlainen
Tehtävänä on kasvattaa mung-papuja suurimman osan ajan kurssista. Seurataan ja raportoidaan niiden kasvua. Mitä pitempään kasvit ovat hengissä sitä parempi on arvosana. Huomioon otetaan myös se, miten hyvävoimaisia kasvit ovat.

3 KASVATUSTYÖ II Tarkoituksena on tutkia mung-papujen itämistä ja kasvamista erilaisissa olosuhteissa. Suunnittele tutkimus, jossa tutkit jotain ominaisuutta mung-papujen kasvamisessa. Mieti siis millaisia asioita kasvit tarvitsevat kasvamiseen (=yksi muuttuja: valo, kosteus, lämpötila…) Laadi tarkka suunnitelma siitä, mitä tutkit ja miten aiot sen toteuttaa.

4 OMAN KASVATUSTYÖN SUUNNITTELU II
Millaisia toimenpiteitä joudut tekemään, jotta tutkimus olisi luotettava? Huomaa, että joudut valmistamaan myös jonkinlaisen kontrollitutkimuksen = vertailtava näyte. Kerro myös, miten aiot kontrolloida ja havainnoida tutkimustasi.

5 Tehtävä liitetään tutkimuskansioon
Työstä I tehdään alkuselostus eli tarkasti se, mitä on tehty. Tämän jälkeen raportoidaan, mitä toimenpiteitä on tehty kasvatuksen aikana (veden lisääminen jne.) mahd. tarkasti esim. kerran - pari viikossa. Myös pavun pituus ja valittujen lehtien pituus ja leveys mitataan ja merkitään muistiin. Lopuksi raporttiin tehdään yhteenveto kokeen onnistumisesta ja piirretään kuvaajat mitatuista arvoista. Työstä II tehdään myös alkuselostus, mitä kokeessa aiotaan tutkia SEKÄ laaditaan hypoteesit (=tutkimussuunnitelma) Seurataan koetta ja tutkitaan kasvien elinvoimaisuutta eri olosuhteissa (varren pituus, lehtien koko, kunto…). Tehdään myös tarvittavat toimenpiteet ja merkitään ne raporttiin. Lopuksi tehdään tulokset kokoavat kuvaajat sekä johtopäätökset eli selitetään, mistä tulokset voisivat johtua. Lisäksi pohditaan hypoteesien paikkaansa pitävyyttä ja mahdollisia virhelähteitä.


Lataa ppt "Kasvatustyön suunnittelu ja toteutus (ryhmissä)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google