Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen vanhustyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen vanhustyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen vanhustyössä
Tutkinnon osa: Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen vanhustyössä Tutkinnon osan tavoitteena on tarjota tutkinnon suorittajalle mahdollisuutta kehittää laadukkaassa hoitotyössä tarvittavaa keskeistä osaamista, arvoja ja asennetta. Avainsanat: Kokonaisvaltainen; asiakaskeskeinen; vanhustyö; tulevaisuusnäkymä; osallistuminen ja yhteisöllisyys; vuorovaikutus Oppimistulos: Kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot Opiskelija / työntekijä osaa käyttää luovasti erilaisia vuorovaikutustaitoja ammatillisen vuorovaikutussuhteen luomiseksi ikääntyvän, hänen läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa, tiedottaa omalta osaltaan työryhmää ikääntyvän terveyteen liittyvistä asioita. Oppimistulos: Ammatilliset arvot Opiskelija / työntekijä osaa soveltaa eettisiä periaatteita ja arvoja varmistaen asiakaskeskeisen lähestymistavan, pohtia oman ammatillisen vastuunsa laajuutta. Oppimistulos: Osallistuminen ja yhteisöllisyys: arvioida, suunnitella ja toteuttaa ikääntyvien hoitaa, ottaen huomioon asiakkaan voimavarat, käyttää ammatillisia tietoja ja taitoja työskennellessään ikääntyvien, heidän perheidensä ja läheistensä kanssa edistäen omatoimisuutta ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa, edistää osallistumista sekä yhteisöllisyyttä ohjaten ja tukien ikääntyviä henkilöitä päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen, arvioida ja edistää ympäristön turvallisuutta ja yksilön turvallisuuden tunnetta sekä tunnistaa ja ehkäistä kaltoinkohtelua.

2 Kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot
Tiedot Opiskelijan täytyy osoittaa, että hän ymmärtää ja osaa keskustella käyttäen erilaisia kommunikoinnin muotoja (verbaalinen, non-verbaalinen, kehon kieli) yleiset kommunikaation esteet (kieli, sairaus, ikääntyminen, ympäristö) havainnoinnin merkityksen haastavan käytöksen laukaisevat tekijät tietosuojaan liittyviä lainalaisuuksia asiakaspalvelun ja tietojen käsittelyn Taidot Opiskelijan tulee osoittaa, että hän osaa käyttää asianmukaisia kommunikaatiotaitoja luodakseen luotettavan suhteen asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden toimijoiden kanssa kehittää suotuisia olosuhteita löytääkseen ratkaisuja olemassa olevien tai mahdollisten kommunikaation esteiden ylittämiseksi käyttää tehokkaita havainnointitaitoja edistääkseen parantumista ja itsenäisyyttä soveltaa asianmukaisia määräyksiä tiedottaa ja raportoida työryhmälle ja muille yhteistyökumppaneille Osaaminen Opiskelija on pätevä/osaa käyttää erilaisia kommunikoinnin muotoja ja menetelmiä tilanteesta riippuen käyttää erilaisia kommunikoinnin muotoja edistääkseen itsenäisyyttä ja toipumista tarjota tukea ikääntyville kehittääkseen heidän kommunikointikykyjään jakaa asianmukaista tietoa terveydenhuollon ammattilaisten ja muiden työryhmän jäsenten kanssa

3 Ammatilliset arvot Tiedot
Opiskelijan täytyy osoittaa, että hän ymmärtää ja osaa keskustella tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta vanhustenhuollon eettisistä kysymyksistä arvoista, jotka tukevat laadukasta hoitotyötä ennakkoluulojen, stereotypioiden ja syrjinnän vaikutuksesta yksilöön arvoista, jotka varmistavat laadukasta hoitoa, ihmisarvoa, kunnioitusta, valintoja, yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta ammatillisesta vastuullisuudesta ja omista rajoista käytännössä Taidot Opiskelijan tulee näyttää, että osaa soveltaa eri tavoin tasa-arvoa ja monimuotoisuutta kunnioittaa ikääntyvien, heidän elämänkokemustaan, mieltymyksiään ja valintojaan osoittaa halukkuutta ottaa vastuuta teoista, ammatillisista vaatimuksista ja kehittämisen jatkumisesta soveltaa arvoja, jotka tukevat laadukasta hoitoa; ihmisarvo, kunnioitus, valinta, yksityisyys, luottamuksellisuus työskennellä eettisten periaatteiden mukaan Osaaminen Opiskelija on pätevä/osaa edistää ikääntyvien oikeuksia ja monimuotoisuutta asettaa ja ylläpitää ammatillisia rajoja toimia laatuperiaatteiden mukaan ja edistää ammatillista kehitystä ja elinikäistä oppimista toimia oman ammatin laillisten ja eettisten rajojen mukaisesti tunnistaa omat arvonsa ja periaatteensa ja miten ne voivat hoidossa vaikuttaa ikääntyviin

4 Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen
Tiedot Opiskelija tietää ja ymmärtää, mitä tarkoittavat asiakaslähtöinen työtapa käsitteet osallistuminen, vaikuttaminen ja voimaantuminen fyysiset ja psykososiaaliset ikääntymismuutokset perusperiaatteet (ravitsemus, henkilökohtainen hygienia, ympäristön esteettisyys, liikkuminen) ja niiden tärkeys ikääntyvien tarpeiden arviointi ja hoidon suunnittelu kuinka ylläpidetään turvallista työympäristöä ikääntyvien turvaaminen ja kaltoin kohtelun tunnistaminen Taidot Opiskelija osaa soveltaa asiakaskeskeisiä työtapoja kannustaa ikääntyvien osallistumista ja itsemääräämisoikeutta edistää omatoimisuutta edistää liikuntakykyä, päivittäisiä toimintoja ja ihmisten välistä vuorovaikutus käyttää arviointimenetelmiä asiakkaan tarpeiden määrittelyyn ja hoidon suunnitteluun rakentaa ja ylläpitää turvallista hoitoympäristöä tunnistaa kaltoinkohtelua ja raportoida sen mukaisesti Osaaminen Opiskelija on pätevä/osaa edistää ikääntyvien sosiaalista osallisuutta kannustamalla sosiaalisiin tilanteisiin osallistumista edistää turvallisuuden tunnetta yksilöllisessä hoitotyössä osaa arvioida riskejä tukee yksilöitä heidän päivittäisissä toimissaan käyttää asianmukaisia arviointivälineitä käyttää potilassiirtotekniikoita, tulehduksen ennaltaehkäisymenetelmiä


Lataa ppt "Osallistumisen ja yhteisöllisyyden edistäminen vanhustyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google