Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VERTAISOHJAUS OSANA AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSTOIMINTAA Laura Savolainen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 22.1.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VERTAISOHJAUS OSANA AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSTOIMINTAA Laura Savolainen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 22.1.2010."— Esityksen transkriptio:

1 VERTAISOHJAUS OSANA AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSTOIMINTAA Laura Savolainen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 22.1.2010

2 Mitä on vertaisohjaus? Vertaisohjauksen muodot METKAssa Vertaistuutorointi Kansainvälisyystuutorointi Callidus-tuutorointi Vertaisohjauksen painopisteitä METKAssa Yhteistyön lisääminen Metropolian henkilökunnan kanssa Opiskelijakunnan edustajat ovat opinto-ohjauksen osaamistiimin jäseniä Tuutoroinnin laajentaminen koko opintopolulle Opiskelijakuntien välinen yhteistyö

3 Mitä on callidus-tuutorointi? Callidus (lat.): kokenut, kokemuksen kautta oppinut, asiantuntija Callidus-tuutori Vertaisohjaaja, joka jakaa muiden opiskelijoiden kanssa kokemuksensa ja osaamisensa jostakin tietystä osaamisalueesta Callidus-tuutori on itsekin opiskelijan asemassa, hän ei ole opettaja tai assistentti Callidus-tuutoroinnin tavoitteet Vertaisohjauksen laajentaminen kattamaan koko opintopolku

4 Mitä hyötyä callidus-tuutoroinnista on? Tuutoroitavan opiskelijan näkökulma Ajatusten ja kokemusten vaihto Opintoihin saatava tuki, opiskelumotivaation kasvaminen Ryhmäytyminen Callidus-tuutorin näkökulma Itsetuntemuksen lisääntyminen Oman ajattelun jäsentyminen Organisointitaidot Oman asiantuntijuuden kehittyminen

5 Mitä hyötyä callidus-tuutoroinnista on? Ammattikorkeakoulun näkökulma Oppimistulosten parantuminen Opettajan työn tukeminen Valmistumisen tukeminen Ilmapiirin parantuminen Yhteisöllisyyden lisääntyminen

6 Mitä callidus-tuutorointi on käytännössä? Opintopiirit Työpajat tai ”tuutorituvat” Tietyn aiheen, aineen tai opintokokonaisuuden harjoittelu tai kertaaminen Opiskelumenetelmien opetteleminen Infotilaisuudet Tiettyihin opiskeluvaiheisiin liittyvien kokemusten jakaminen Muu kokemusta hyödyntävä vertaisohjaus yksilöllisesti tai pienryhmissä Siirto-opiskelijoiden tukeminen Uusien vertaisohjaajien työn tukeminen

7 Mitä callidus-tuutorointi on käytännössä? Opiskelijakunta METKA järjestää vuosittain callidus-tuutorikoulutuksen Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille Tietoa vertaisohjauksesta, ryhmä- ja työpajatoiminnasta sekä oppimisvalmiuksista Metropoliassa oli syksyn 2009 aikana käynnissä kaksi callidus-tuutoreiden työpajaa Vaatetusalan työpaja: rästitöiden tekeminen tuutorin tuella Matemaattisten aineiden työpaja

8 Callidus-tuutoroinnin tulevaisuus Tavoitteena tehdä callidus-tuutoroinnista vahva osa Metropolian ja METKAn ohjaustoimintaa Callidus-tuutoroinnin roolin selkiyttäminen Tiedottamisen lisääminen sekä opiskelijoille että henkilökunnalle Yhteistyön lisääminen Metropolian toimijoiden kesken Callidus-tuutoriyhteyshenkilöiden nimeäminen Metropolian klustereihin Yhteistyön kehittäminen opiskelijakuntien kesken


Lataa ppt "VERTAISOHJAUS OSANA AMMATTIKORKEAKOULUN OHJAUSTOIMINTAA Laura Savolainen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA 22.1.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google