Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

21.3.2006 KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osana opintoja Työrymä 2 Bolognan vanavedessä –seminaari: Kansainvälisyys korkeakoulujen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "21.3.2006 KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osana opintoja Työrymä 2 Bolognan vanavedessä –seminaari: Kansainvälisyys korkeakoulujen."— Esityksen transkriptio:

1 21.3.2006 KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osana opintoja Työrymä 2 Bolognan vanavedessä –seminaari: Kansainvälisyys korkeakoulujen tutkinnoissa – monta reittiä samaan päämäärään, Turku 21.3.2006

2 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osana opintoja Esityksen sisältö: Kv.harjoittelun asema LTY:n tutkinnoissa ja käytänteet Kansainvälinen harjoittelu osaksi opintoja! Uusi Erasmus –ohjelma – mahdollisuus kv.harjoittelulle? Kv.harjoittelu työantajan näkökulmasta

3 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Harjoittelu LTY:n nykyisissä tutkinnoissa Tekniikan koulutusohjelmat: Tekniikan kandidaatin tutkinto – 2 op pakollista harjoittelua DI-tutkinto – max. 10 op, joista 2-6 op pakollista + 4-8 op vapaasti valittaviin Kauppatieteen koulutusohjelma: Sekä KTK- ja KTM –tutkinnoissa enintään 5 op pakollista tai vapaaehtoista harjoittelua Vaihtelee pääaineittain, pakollista ohjattua harjoittelua ainoastaan ’Johtaminen ja organisaatiot’ pääaineessa Harjoittelun pisteytys: 2 työviikkoa = 1 opintopiste Osastojen harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelun Harjoittelu suoritettu ja hyväksytetty ennen DI- tai pro gradu työn tekemistä

4 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu LTY:ssa Sekä kandidaatin tai maisteri-/DI –tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistä harjoittelua yleisten harjoitteluperiaatteiden mukaisesti. Käytännössä: kv.harjoitteluun lähtevät hyväksyttävät harvoin harjoittelunsa tutkintoon Miksi? Perusharjoittelut on yleensä jo suoritettu ja kv.harjoittelu on ’ekstraa’ ja siitä ei enää tarvita opintopisteitä. Periaatteessa kv.harjoitteluun suhtaudutaan myönteisesti ja kannustavasti, mutta käytännön ohjaavia ja kannustavia instrumentteja ei osastoilla ole.

5 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu vs. opiskelijavaihto Kv.opiskelijavaihtoa tukevat prosessit ja palvelut sujuvat, vaihtopaikat ovat olemassa, opintojen tunnustaminen kotiyliopistossa toimii, apuraha- ja opintotukijärjestelmä tukevat vaihtoa. Kv.harjoitteluun vaaditaan opiskelijalta enemmän omatoimisuutta esim. harjoittelupaikan hankinnassa, rahoitus- ym. käytännön järjestelyissä (ellei kyseessä valmis harjoitteluohjelma)

6 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Haasteet kv.harjoittelun ohjauksessa Työtehtävien sisällöstä sopiminen, ohjaajan sitoutuminen, ohjaus & neuvonta, raportointi… Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekeminen, erit. huomioiden kielitaito ja kulttuurien välinen kommunikointi Tavoitteiden ja oppimistulosten asettaminen; mitä harjoittelujakson jälkeen opiskelijan odotetaan osaavan ja kuinka oppimista arvioidaan/mitataan ja pisteytetään

7 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osaksi opintoja! Kv.harjoittelulla oltava sama asema ja tuki kuin opiskelijavaihdolla: -helppous; tarjolla ’valmiita’ harjoittelupaikkoja -rahoitus; apuraha-/stipendijärjestelmä -ohjaus ja neuvonta; kv.harjoittelun suunnittelu, sisällön ja tavoitteiden asettaminen, valmennus -hyväksilukeminen; oppimistulosten määrittely, harjoittelun pisteytys ja sen sijoittaminen tutkintorakenteeseen -koulutusohjelmiin sisällytettäisiin kv.harjoittelu omana opintokokonaisuutena

8 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Uusi Erasmus-ohjelma ja kv.harjoittelu Uusi Erasmus –ohjelma antaa mahdollisuuden nostaa kv.harjoittelu opiskelijavaihdon rinnalle tasavertaiseksi vaihtoehdoksi? Jos –opiskelijalla mahdollisuus sekä opiskelija- että harjoittelijavaihtoon –toimiva apuraha-/tukikäytäntö, kevyt raportointi –jousto harjoittelupaikkojen hankinnassa ja hyväksymisessä –harjoittelupaikkoja riittävästi tarjolla –kv.harjoittelun pisteytys: oppimistulosten kuvaaminen/asettaminen harjoittelulle ja osaamisen tunnustaminen harjoittelun jälkeen –Erasmus –harjoittelu on merkki laadukkaasta harjoittelusta

9 21.3.2006KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kv. työharjoittelu työnantajan kannalta Mikä motivoi työnantajia tarjoamaan harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille opiskelijoille? Mikä saa työnantajan sitoutumaan harjoittelijan ohjaamiseen?

10 www.lut.fi


Lataa ppt "21.3.2006 KV- JA URAPALVELUT Anu Honkanen Kansainvälinen harjoittelu osana opintoja Työrymä 2 Bolognan vanavedessä –seminaari: Kansainvälisyys korkeakoulujen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google