Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anu Kemppainen TOP-valmentaja Verkostotapaaminen Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anu Kemppainen TOP-valmentaja Verkostotapaaminen Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Anu Kemppainen TOP-valmentaja 13.1.2011 Verkostotapaaminen Helsinki

2 Kokemukset syksyn 2010 aikana
MARATA- alalta Mallit: 1. Työn ja opiskelun vuorottelu 4 ryhmää yht. 50 opiskelijaa 2. Pidennetty TOP-jakso 5 ryhmää yht. 65 opiskelijaa Yksittäisiä opiskelijoita 1 opiskelija (MARATA) Työpaikkaohjaajien tapaamisia 70

3 Nopeammin etenevät opiskelijat
Työn ja opiskelun vuorottelu 6 opiskelijaa, toiminnan ytimessä: TOP’sin laadinnassa avustaminen Yksilöllisten tavoitteiden toteutumisen seuranta => nostanut esille HOPS’in verkkoversion tarpeen kaikille opiskelijoille Tiivis yhteydenpito TOP –paikkaan (sekä opiskelijaan että ohjaajaan)

4 Erityisoppijat Yksilöllistä ohjausta 11 opiskelijalle, toiminnan ytimessä: Yhteydenotot ja tutustumiskäynnit TOP- paikoissa => oikean paikan löytäminen TOP’sin laadinnassa avustaminen => yksilölliset oppimistavoitteet Perehdyttämistilanteessa mukana oleminen ”saattaen vaihtaminen” Tiivis yhteydenpitäminen TOP-ohjaajaan, opiskelijaan ja huoltajiin

5 Kokemuksia MARATA-alan laajennetuista malleista
Malli 1 Työn ja opiskelun vuorottelu Ei tule kokonaiskuvaa työstä, työ pirstaloituu Työtehtävät eivät tule esille monipuolisesti Samat työvuorot + Opiskelijan mielestä vaihtelevaa Malli 2 TOP jaksoa pidennetty +Tulee jo rutiinia +Oma-aloitteisuus lisääntyy + työpaikan kannalta helpompi

6 Työelämäyhteistyö Coachin roolissa korostuu työelämän näkökulman esille tuominen TOPin suunnittelussa ja toteutuksessa Coach on tavallaan koordinoija työelämän ja opetushenkilöstön välissä Kartoittaa uusia paikkoja ja mitkä paikat sopivat erityisoppijoille / nopeammin edistyville Ohjaajan tukeminen Työpaikkarekisterin ajan tasalla pitäminen Opiskelijan tutustuttaminen opiskeltavaan ammattiin, sen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin => OPO yhteistyö Osallistuminen työelämän järjestämiin tapahtumiin => markkinointi, rekrytointi, muu yhteistyö (erilaiset projektit) Työpaikoilla käynnit ja yhteistyö TOP-ohjaajan kanssa

7 Erityisopiskelijoiden valmennuksessa laajennetussa TOPissa korostuu
Työpaikkaohjaajan näkökulmasta Ohjausresursseja ei saisi hukata tiedonpuutteen takia => tiedonvaihto opetushenkilöstön kanssa + realistiset oppimistavoitteet => jaksetaan paremmin Oikeanlainen paikka + tehtävät opiskelijalle Opettajan näkökulmasta Oikean TOP-paikan valinta opiskelijalle, ei kuitenkaan ”määrätä” paikkaa Työelämän näkökulmaa => näkemys osaamistarpeesta Roolijako selkeä

8 Resurssointi ja mihin? Vaihtoehtoja/koulutusala esim.
Coach – tulevaisuus ? ? Resurssointi ja mihin? Vaihtoehtoja/koulutusala esim. Resurssi 1 opettaja + 0,5 ERVA - Työelämän näkökulma edelleen pieni + Oppimisvaikeuksien ym. hallinta Resurssi esim. 1,5 opettajaa - Ei työelämän näkökulmaa + pedagoginen painotus Resurssi Ope + Coach, top-koordinaattori + Työelämän tuntemus ja näkemys vahvemmin esille + TOP -paikkojen koordinointi, tietoa mm. ” missä ollaan väsyneitä”, vähemmän päällekkäisyyttä + Paikkojen tarjonta monipuolistuu, uudet kontaktit ym.

9 Lisätietoja


Lataa ppt "Anu Kemppainen TOP-valmentaja Verkostotapaaminen Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google