Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma
Pia Kukkonen Hoitotyön kliininen opettaja HYKS Medisiininen tulosyksikkö

2 Koulutuksen keskeyttäminen ilmiönä
Yksilö ► syrjäytymisvaara Organisaatio ► koulutuksen organisointi ja rahoitus Yhteiskunta ► työvoiman määrä

3 Koulutuksen keskeyttämisen määritelmä
Vuoden aikana tapahtunut perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttäminen. Saadaan seuraamalla syyskuussa XXXX opiskelleiden tilannetta syyskuussa XXXX + 1. ► Henkilö, joka ei ole jatkanut opiskeluaan tai suorittanut tutkintoa, lasketaan keskeyttäneeksi.

4 Tutkimuksen empiirinen toteutus
Aineistonkeruu syksyllä 2010 kahdesta suomenkielisestä ammattikorkeakoulusta. 25 opiskelijaa Teemahaastattelu Aineiston analyysi: luokittelu, narratiivien muodostaminen, teorialähtöinen sisällönanalyysi

5 Kuka on hoitotyön koulutuksen keskeyttäjä?

6 Hoitotyön koulutuksen keskeyttäjät
Koulua vaihtava opiskelija Elämänkriisin kohdannut opiskelija Väärän/epävarman uravalinnan tehnyt opiskelija Ruuhkavuosia elävä opiskelija

7 Miksi hoitotyön opiskelija keskeyttää koulutuksensa?

8 Hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen syyt
Alalle valikoituminen Sairaanhoitajan ammattikuvaan ja työn vaatimuksiin liittyvät käsitykset Harjoitteluun liittyvät tekijät Opintoihin liittyvät tekijät Henkilökohtaiset syyt ♥ perhesyyt ♥ taloudelliset syyt ♥ terveyteen liittyvät syyt

9 Harjoitteluun liittyvät tekijät
Alkuharjoittelu ► harjoittelua vaikeuttavat tekijät ♥ vuorovaikutus potilaan kanssa ♥ kiire ♥ osaston ilmapiiri ♥ perushoito harjoittelun sisältönä ♥ lähihoitajista koostuva henkilökunta ♥ väkivaltaiset potilaat ♥ huonokuntoiset potilaat Opettajan toiminta

10 Harjoitteluun liittyvät tekijät
Harjoittelupaikan varaaminen ► jobstep-järjestelmä Hyvät puolet ♥ saa itse valita harjoittelupaikan ♥ tasapuolisuus Huonot puolet ♥ kilpailu paikoista ♥ ei saa haluamaansa harjoittelupaikkaa ♥ ruuhkainen ja tukossa ♥ pitkä matka harjoittelupaikkaan ♥ ilman harjoittelupaikkaa jääminen

11 Harjoitteluun liittyvät tekijät
Ohjaussuhteen ongelmat ♥ ”huono ohjaaja” ei ole halunnut ohjaustehtävää itselleen ei ole motivoitunut ohjaustehtävään ei tule toimeen opiskelijan ja ohjaajan persoonallisuus ei kohtaa liialliset odotukset opiskelijan itsenäisestä toiminnasta

12 Harjoitteluun liittyvät tekijät
Opiskelijan riippuvaisuus ohjaajasta ♥ oppiminen tapahtuu ohjaajan kautta ♥ tuen tarve ohjaajalta Arviointi ♥ miellyttämisen tarve hyvän arvioinnin saamiseksi

13 Harjoitteluun liittyvät tekijät
Huono kohtelu harjoittelupaikalla ♥ ei hyväksytä osastolla ♥ ei ohjata opiskelijaa ♥ tunne taakkana olosta ohjaajalle ♥ käskytettävänä oleminen ♥ opiskelijan käyttö työvoimana

14 Harjoittelun tukeminen
Harjoittelusta saadut positiiviset oppimiskokemukset oma kokemus siitä, että harjoittelu on mennyt hyvin lupa tehdä asioita työ mukavaa mielenkiintoiset kokemukset kokemusten hyödyllisyys myöhempää työtä varten teorian sisäistäminen harjoittelun kautta ja paremman ymmärryksen saavuttaminen oppiminen

15 Harjoittelun tukeminen
Opiskelijan pärjääminen harjoittelussa oma aktiivisuus avoin mieli asenne lähtökohtaiset taidot sopeutumistaidot erilaisten ihmisten kanssa työskenneltäessä

16 Harjoittelun tukeminen
Hyvä ohjaus opiskelijaan suhtaudutaan positiivisesti ohjauksella otetaan opiskelija hyvin vastaan osastolla otetaan opiskelija osaksi työyhteisöä saa tarpeeksi ohjausta lupa tehdä kysymyksiä

17 Miten hoitotyön koulutuksen keskeyttämistä voidaan ehkäistä?

18 Ehdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi
Tarvittava tieto ammatinvalinnan tukena Aito opiskelijalähtöisyys Opiskelun joustavuus Harjoittelukäytännöt

19 Harjoittelukäytännöt Ehdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi
Opiskelija otetaan työyhteisön jäseneksi ► sosiaalistuminen sairaanhoitajan ammattiin. Opiskelijan harjoittelua tuetaan opettamalla hänelle riittävästi taitoja ennen harjoitteluun lähtöä.

20 Harjoittelukäytännöt Ehdotukset hoitotyön koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi
Opiskelijaa ei käytetä ilmaisena työvoimana. ► omaan osaamistasoon yhteydessä olevia tehtäviä harjoittelujakson aikana ► aikaa keskusteluihin harjoittelun ohjaajan kanssa Lisätään harjoittelujaksoon taloudellisia helpotuksia ► mm. ilmainen ruokailu, tuetaan matkakustannuksissa.


Lataa ppt "Hoitotyön koulutuksen keskeyttäminen - opiskelijan näkökulma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google