Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPS-KOULUTUKSEN YLEINEN TILA JA SEN KEHITTÄMINEN HEIKKI SUOMALAINEN SELVITYSMIES OPSO-KOKOUS 30.3.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPS-KOULUTUKSEN YLEINEN TILA JA SEN KEHITTÄMINEN HEIKKI SUOMALAINEN SELVITYSMIES OPSO-KOKOUS 30.3.2009."— Esityksen transkriptio:

1 OPS-KOULUTUKSEN YLEINEN TILA JA SEN KEHITTÄMINEN HEIKKI SUOMALAINEN SELVITYSMIES OPSO-KOKOUS 30.3.2009

2 TOIMEKSIANTO SELVITYS OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN YLEISESTÄ TILASTA SEKÄ TOIMINNAN LAAJENTAMISEN SEURAUKSISTA NÄKEMYKSET JA EHDOTUKSET OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAADUN JA VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

3 KUULEMISKIERROS KAIKKI VAIKUTTAVAT TAHOT ERIKSEEN – 23 TILAISUUTTA – 59 HENKILÖÄ INTERNET-KYSELY 108 VASTAUSTA KIRJALLISIA KOMMENTTEJA

4 NYKYTILA ”Oppisopimuskoulutus on joustavin, työelämälähtöisin, taloudellisesti tehokkain koulutusmuoto aikuisille. Tukee alueen työntekijöiden ja yritysten toimintaa ja pysyvyyttä.” ”Asiallisesti ottaen hyvä. Oppisopimuspaketti löytyy joka lähtöön.”

5 NYKYTILA ”Yrityksessä, jossa toimin, ei juurikaan oppisopimuskoulutusta anneta. Tätä taustaa vasten sen tilanne on heikko.” ”Tilanne on melko sekava, järjestäjät ja oppilaitokset toteuttavat omia sääntöjään ja lomakkeitaan, kun riittävää ohjeistusta ei ole olemassa. Opiskelijan oikeusturva ja opiskelijoiden eriarvoisuus näkyy.”

6 ONGELMIA INFORMAATION PUUTE TYÖPAIKAN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN PUUTE AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN KIINTIÖT JA NIIDEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYVÄ BYROKRATIA TEORIAKOULUTUKSEN TASO JA SEN LIITTYMINEN TYÖPAIKKAKOULUTUKSEEN

7 KEHITTÄMISSTRATEGIA PYSYVÄ OPS-NEUVOTTELUKUNTA TOIMIVISTA TAHOISTA NEUVOTTELUKUNTA LAATII STRATEGIAN NEUVOTTELUKUNNALLE PÄÄSIHTEERI OPETUSHALLINTOON OPS-KOULUTUS PÄÄSIHTEERIN KESKEISEKSI VASTUUALUEEKSI

8 OPS-KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄT VÄHÄN KOULUTETUT MAAHANMUUTTAJAT HUIPPUAMMATTILAISET JA KOHDERYHMÄT LAAJENEVAT

9 TUTKINNOT JA OSAT OPS-KOULUTUKSELLA MYÖS – TUTKINNON OSIA – TÄYDENNYSKOULUTUSTA

10 TIEDOTTAMINEN TIEDOTUSKAMPANJA – ERITYISESTI PK-YRITYSTEN TIEDON LISÄÄMINEN OPS:STA – YKSILÖIDEN TIEDON LISÄÄMINEN OPS:STA – OPS-KOULUTUKSEN ARVOSTUKSEN LISÄÄMINEN JA SEN ERITYISPIIRTEIDEN YMMÄRTÄMINEN

11 OPETTAJAT AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN HARJOITTELUJAKSO OPPISOPIMUSTOIMISTOSSA

12 LAATU TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS LAADULLISTEN TIETOJEN KERÄÄMINEN OPPILAITOSTEN KÄYTTÖ OHJAAJIEN KOULUTUKSESSA ERIKOISHUOMIO PK-YRITYSTEN TUKEMISEEN OPS-KOULUTUKSESSA

13 LAATU TEORIAOPETUKSEN JA TYÖPAIKKAOPPIMISEN YHTEENSOPIVUUDEN PARANTAMINEN OPS-KOULUTUKSEN ALIHANKINTAAN HUOMIOTA ARVIOINTI OPS-KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA

14 5.2.2008Lähteet: Tilastokeskus, KTM, EK Henkilöstön määrän muutos PK-yrityksissä ja suurissa yrityksissä 1988–2006 (1988=100) sekä arvio kehityksestä vuoteen 2010 mennessä

15 5.2.2008Juhapekka Suutarinen PK-yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä 1980 - 2006, % 61,9 % 42,4 853 378 henkilöä

16 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTENÄISET KAAVAKKEET ERI PUOLILLA MAATA HALLINNOLLISEN YHTENÄISYYDEN KEHITTÄMINEN

17 RAHOITUS LAADUN NÄKÖKULMASTA LASKENTAPÄIVÄJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN OPS-KOULUTUKSELLE OMA KUSTANNUSPOHJA VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSESSA

18 MÄÄRÄLLINEN SÄÄNTELY KIINTIÖIDEN ULKOPUOLELLE – VAILLA TOISEN ASTEEN TUTKINTOA OLEVAT – YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTOA SUORITTAVAT – REKRYTOINTIIN TÄHTÄÄVÄT OPPISOPIMUKSET

19 KOULUTUSKORVAUKSET SELVITETÄÄN TYÖNANTAJIEN TODELLISET KULUT OPS- KOULUTUKSESTA TÄMÄN PERUSTEELLA PÄÄTÖS KORVAUKSISTA VÄLIAIKANA OPM:N PÄÄTÖKSELLÄ MÄÄRÄOSA KOROTUKSESTA KORVAUKSEEN

20 KIITOS heikki.suomalainen@ek. fi


Lataa ppt "OPS-KOULUTUKSEN YLEINEN TILA JA SEN KEHITTÄMINEN HEIKKI SUOMALAINEN SELVITYSMIES OPSO-KOKOUS 30.3.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google