Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta
Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK

2 Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos Väestön koulutusrakenne
Osaavan työvoiman saatavuus Ammatillisten tutkintojen kehittäminen Aikuiskoulutuksen haasteita MH

3 Aikuiskoulutuksen haasteita – toimintaympäristön muutos
Toimintaympäristö muuttuu ja kansainvälistyy Työvoima vähenee ja vanhenee Tuottavuuden kasvupaineet voimistuvat Maahanmuutto kasvaa ja monikulttuurisuus lisääntyy Tieto- ja viestintäteknologian merkitys kasvaa Teknologian, työelämän ja työtehtävien muutos nopeutuu Verkostoituminen yli toimialarajojen Osaavan henkilöstön saatavuus vaikeutuu Pk-yritysten merkitys kasvaa MH

4 Työvoima 2025 Työikäinen 15-64-vuotias väestö
vuonna henkilöä vuonna muutos (eli keskimäärin h/vuosi) (nettomaahanmuutto h/vuosi) Vuosina iältään vuotias väestö vähenee henkilöllä eli keskimäärin henkilöä/vuosi Yli 65-vuotiaita vuonna henkilöä vuonna muutos Lähde: Työministeriö, Työvoima 2025 MH

5 VÄESTÖN KOULUTUSTASO 2005 20 – 64 -vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus; Oppilaitostilastot 2006 MH

6 Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien määrä ikäryhmittäin vuonna 2005
MH Lähde: Tilastokeskus, Opetushallituksen raportointiopti

7 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2007, henkilöä
Yhteensä henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

8 Rekrytoinnin koulutusrakenne EK:n jäsenyrityksissä 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

9 Rekrytoinnin koulutusrakenne EK:n jäsenyrityksissä toimialoittain 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

10 Rekrytointitarve ammatillisesta koulutuksesta EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2007, henkilöä
Yhteensä henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

11 Ammatillisen koulutuksen koulutusalojen painotus EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

12 Ammatillisen koulutuksen koulutusalojen painotus teollisuudessa vuonna 2007, %
* * suuri osa tekniikan alan koulutusta MH Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007

13 Ammatillisen koulutuksen koulutusalojen painotus rakentamisessa vuonna 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

14 Ammatillisen koulutuksen koulutusalojen painotus palvelualoilla vuonna 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

15 Tekniikan ja liikenteen alan ammattiosaajien rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2007, henkilöä Yhteensä henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

16 Liiketalouden ja kaupan alan ammattiosaajien rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2007, henkilöä Yhteensä henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

17 Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

18 Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

19 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtäväryhmissä, joissa on ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2007, henkilöä * =käyttö- ja ylläpito, projekti- ja järjestelmävastuu, suunnittelu ja kehitys, tietohallinto, tuki Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

20 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa on ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2007, henkilöä Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

21 Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2007, %
41 30 3 Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

22 Rekrytointivaikeuksien syyt sektoreittain EK:n jäsenyrityksissä 2007, %
Lähde: EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 MH

23 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007
Otoksessa EK:n jäsenyritystä tai toimipaikkaa kaikki yli 150 henkilön yritykset joka toinen 10–149 henkilön yritys joka viides 3–9 henkilön yritys Otokseen valikoituneissa yrityksissä 654 000 työntekijää Vastanneiden yritysten henkilöstöpeittävyys 69 prosenttia ( työntekijää) tiedustelun piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä MH

24 Ammatillinen koulutus
Koko ikäluokka koulutuksen kautta työelämään Tavoitteeksi ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneiden osuuden nostaminen 55 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ammatillisten perustutkintojen työelämälähtöisyyttä ja modulaarisuutta tulee lisätä Ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen aloituspaikkoja tarvitaan lisää. . MH

25 Väestön koulutustaso 2005 ja tavoitteet vuonna 2015 ja 2020
tavoite 2015 tavoite 2020 Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus 25 – 34 -vuotiaat 25 – 64 -vuotiaat 85 % 76 % 92,5 % 95 % 90 % Ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus (ml. ns. kaksoistutkinto) 20 – 24 -vuotiaat 51 % 46 % 32 % 52 % 49 % 41 % 53 % 45 % Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden osuus (ml. opistoaste) Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 28 % 19 % 38,5 % 25 % 42 % 30 % Ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 73 % 71 % 83,5 % 77 % 88 % 81 % Tutkijakoulutuksen suorittaneiden osuus 35 – 39 -vuotiaat 0,5 % 1,1 % 0,9 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,5 % MH Lähde: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

26 Ammatillisten tutkintojen kehittäminen
perustutkintojen uudistaminen työelämälähtöisyys ja modulaarisuus tutkinnon suorittaminen osissa koulutuksen ja työn vuorottelu valinnaisuus ja joustavuus MH

27 Oppisopimuskoulutus oppisopimuskoulutuksen kiintiöt
koulutuksen laadun kehittäminen työpaikalla tapahtuvan opiskelun tukitoimet työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset oppisopimus osana työvoimapoliittista koulutusta yhteistyö eri koulutusmuotojen kesken MH

28 Aikuiskoulutuksen haasteita – kenelle?
Nuoret, koulutusta vaille jääneet nuorisoaste/aikuiskoulutus rajanveto ja joustavuus Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa ja osaamista olevat Työssä olevien osaamisen kehittäminen pk-yritysten henkilöstö korkeakoulutettujen täydennyskoulutus Työpaikkojen muutostilanteet Rakenteellisen työttömyyden poistaminen Maahanmuuttajat ja maassa jo olevat ulkomaalaiset MH

29 Kohti uutta aikuiskoulutusjärjestelmää – lisää vaikuttavuutta
Työvoiman saatavuus ja työelämän osaamisen kehittämistarpeet lähtökohtana Osaamisen ja osaamisvajeiden tunnistaminen Täsmäkoulutukseen kurssituksen sijasta - opintomoduulit Ennakoinnin merkitys alueellisesti ja valtakunnallisesti Kannustavuus osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen Työntekijän vastuu ja kannusteet osaamisensa ylläpitämisessä ja kehittämisessä Työnantajan vastuu ja kannusteet Pirstaleinen hallinto ja rahoitus laajemmiksi kokonaisuuksiksi Omaehtoinen koulutus – työvoimapoliittinen koulutus – henkilöstökoulutus: rajapinnoilla ongelmat korostuvat TEM-OPM –yhteistyön tiivistäminen valtakunnallisesti ja alueellisesti Rahoitus tulokseen ja vaikuttavuuteen perustuvaksi Nykyisillä resursseilla enemmän ja parempaa tulosta MH


Lataa ppt "Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google