Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Insinööri-AMK, infrarakentaminen Opintojen ja TAMK:n esittely

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Insinööri-AMK, infrarakentaminen Opintojen ja TAMK:n esittely"— Esityksen transkriptio:

1 Insinööri-AMK, infrarakentaminen Opintojen ja TAMK:n esittely

2

3

4

5

6

7 Opintojen rakenne Tutkinnon laajuus 240 op: Perusopinnot 93 op
Ammattiopinnot (pakolliset) 81 op Ammattiopinnot (valinnaiset) 6 op Vapaasti valittavat opinnot 15 op Harjoittelu op Opinnäytetyö op

8 Harjoittelu suoritetaan työn ohessa
Opintojen rakenne Harjoittelu suoritetaan työn ohessa 1 työviikko = 1,5 op -> harjoittelun määrä yhteensä 20 työviikkoa Harjoittelusta laaditaan työpaikka-analyysi ja esitellään muulle ryhmälle Jos tällä hetkellä ei ole infra-alan työtehtävissä, sovitaan käytännöistä erikseen Harjoittelun voi suorittaa esim. kesäaikaan tai erikseen sovittuina harjoittelujaksoina

9 Opinnäytetyö voi olla:
Laajuus 15 op 1 op = 27 h opiskelijan työtä -> työn tekemiseen käytettävä aika n. 400 h Opinnäytetyö voi olla: Suunnittelutehtävä Tuotekehitystehtävä Valmistusmenetelmän valinta- tai kehitystehtävä Tutkimus- tai selvitystyö ATK-ohjelman luominen projektin, tuotantolinjan, organisaation, työmaan yms. kehitys- tai suunnittelutehtävä Muu vastaava

10 Infrarakentamisen suuntaavat opinnot
Suunnitteluosaaminen 10,0 op Infra CAD 3,0 op, Tie- ja kadunsuunnittelu 4,0 op, Sillanrakennus 3,0 op Tuotanto-osaaminen 12,0 op Maarakennustekniikka 5,0 op, Johtaminen ja esimiestaito 3,0 op, Svenska för teknikbranschen 4,0 op Suunnitteluosaamisen syventäminen 18,0 op Tie- ja katu ATK 3,0 op, Infran pohjarakenteet 5,0 op, Vesihuoltoverkostot 4,0 op, Infran ATK-mallinnus 3,0 op, Talon pohjarakenteet 3,0 op Ylläpito-osaaminen 6,0 op Ympäristötekniikka 3,0 op, Vesitalous 3,0 op Tuotanto-osaamisen kehittyminen 20,0 op Kustannuslaskenta 3,0 op, Kadunrakennus 3,0 op, Mittaustekniikan jatkokurssi 5,0 op, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 4,0 op, Työturvallisuus 2,0 op, Technical English for Professionals 3,0 op Ylläpito-osaamisen syventäminen 15,0 op Päällystetekniikka 3,0 op, Väylien ylläpito 5,0 op, Rakennuttaminen 4,0 op, Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3,0 op Vaihtokelpoiset opinnot 15,0 op Louhintatekniikka 3,0 op, Tuotantotekniikka 3,0 op, Tuotannon ja kustannuslaskennan jk 3,0 op, Projektityöt 3,0 op, Vesirakennus 3,0 op Infran osaamisen syventäminen 15,0 op Kalliorakenteet 3,0 op, Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3,0 op, Rautatietekniikka 3,0 op, Ympäristögeotekniikka 3,0 op, Liittymäsuunnittelu 3,0 op

11 Yhteyshenkilöt Jouko Lähteenmäki Petri Murtomaa - opinto-ohjaaja
Koulutuspäällikkö Petri Murtomaa - opinto-ohjaaja Kirsi Laakso - opintosihteeri Hannele Kulmala - vastuuopettaja Yhteystiedot:

12 Tärkeimmät tiedotuskanavat:
Sähköposti Opiskelijoiden osoitteet muotoa Ryhmän sähköpostiosoite: Lukujärjestykset, opetussuunnitelma: home.tamk.fi/~kulhan/ Koulun yleiset tiedotteet, ohjeet, käytännöt: intra.tamk.fi Opintojaksojen materiaalit: Tabula.tamk.fi Tai opettajan erikseen määrittelemä jakotapa


Lataa ppt "Insinööri-AMK, infrarakentaminen Opintojen ja TAMK:n esittely"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google