Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VUODEN PSYKOLOGI 28.4.2014. Sovittelu vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VUODEN PSYKOLOGI 28.4.2014. Sovittelu vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa."— Esityksen transkriptio:

1 VUODEN PSYKOLOGI 28.4.2014

2 Sovittelu vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa (v. 2006 lukien) - mahdollinen kaikissa riita-asioissa - sovittelijana toimii tuomari - tuomari voi käyttää apunaan asiantuntijaa - lakia sovelletaan myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskeviin asioihin - v. 2010 loppuun mennessä sovittelun käyttöala tuomioistuimissa vähäinen

3 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskeva kokeilu 1.Keväällä 2010 työryhmän selvitys asiantuntija- avustajan käytön kokeilemisesta huoltoriitojen sovittelussa (mietintö 61/2010) - avustajan käyttäminen vanhemmille maksutonta - määriteltiin tuomarin ja asiantuntija-avustajan tehtävät - asiantuntija-avustajan pätevyysvaatimukset – lähtökohdaksi psykologin koulutus

4 2. Kokeilu aloitettiin 1.1.2011 Helsingin, Espoon, Oulun ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. 1.9.2012 mukaan seitsemän uutta käräjäoikeutta (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Karjala, Lappi ja Kemi-Tornio) - avustajat pääosin perheneuvoloista tai muualta kunnan sosiaalitoimesta. 3.Projektille asetettiin ohjausryhmä - tehtävänä ohjata, kehittää, järjestää seuranta ja tehdä johtopäätökset kokeilusta - väliraportti (selvityksiä ja ohjeita 2/2012) - loppuraportti (mietintöjä ja lausuntoja 25/2013)

5 4. Koulutus uuteen tehtävään - koulutuksen suunnitteluryhmä - pioneerityötä - peruskurssit 3 x 3 pv - koulutus sisältää lapsioikeutta ja -psykologiaa, sovittelun teoriaa ja käytännön harjoittelua 5. Työryhmä vuoden 2011 lopussa suunnittelemaan asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentamista ja valtakunnallistamista - mietintö 36/2012 6.Työnohjauksen pilottihanke sovittelukokeilussa

6 Kokeilun tuloksia 1. Seuranta-aikana (31.12.2012 mennessä) vireille tuli 654 sovitteluasiaa 2. Sovitteluun edenneissä jutuissa tehtiin kokonaissovinto 62 %:ssa juttuja ja osasovinto 15 %:ssa juttuja. 3. Määräaikainen kokeilusopimus tehtiin 28 %:ssa juttuja - yleensä muutaman kuukauden mittaisia

7 Sovittelun joutuisuus 1. Sovitteluistunto järjestettiin noin 1,5 kk:ssa. 2. Suurin osa jutuista päättyi ensimmäisessä istunnossa. 3.Istuntojen kesto 1-3 h (36 %), 3-6 h (46 %) 4. Sovittelun mediaanikesto oli 2,5 kk

8 Tuomarin ja asiantuntija-avustajan yhteistyö 1.Tuomarilla ja asiantuntijalla oma roolinsa ja tehtävänsä sovittelussa. 2. Työskentely sovittelussa kuitenkin ennen muuta yhteistyötä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tuomari ja avustaja toimivat työparina. 3.Yhteistyö sujunut hyvin. 4.Moniammatillisuus ja työparityöskentely on tuonut lisäarvoa ja tehokkuutta sovitteluun.

9 Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua koskevat uudet säädökset (HE 186/2013) Lakimuutokset (uusi LHL 3a luku, RiitSovL 5§,10 § ja sosiaalihuoltoL 17§) voimaan 1.5.2014 1.Kunnan nimeämän asiantuntija-avustajan käyttäminen sovittelussa vanhemmille maksutonta 2.Käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunta velvollinen järjestämään riittävän määrän asiantuntijoita (ns. järjestäjäkunta) 3.Järjestäjäkunta voi tuottaa asiantuntijapalvelut tarkoituksenmukaisella tavalla 4.Asiantuntija-avustajan pätevyysvaatimuksena - psykologin, lastenpsykiatrin, sosiaalityöntekijän peruskoulutus tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

10 -tehtävän hoitamisessa edellytettävä lisä- ja täydennyskoulutus -kokemusta työskentelystä eroperheiden kanssa 5. Valtio maksaa kunnalle korvauksen asiantuntija-avustajan käyttämisestä sovittelussa 6. Sovitteluistunto tulee järjestää viipymättä - tavoiteaika enintään 6 viikkoa siitä, kun on tehty päätös sovittelun aloittamisesta

11 Mitä olemme oppineet? 1. Yhteistyö on voimaa! 2. Moniammatillisuus edistää lapsen edun toteutumista 3. Motivaatio ja innostuneisuus tuottaa tuloksia 4. Omaa työtä voi ja tulee aktiivisesti kehittää 5. Muiden ammattiryhmien ammattitaidon kunnioitusta 6. Muihin ammattiryhmiin kohdistuneet ennakkoluulot ovat hävinneet 7. Ja paljon, paljon muuta


Lataa ppt "VUODEN PSYKOLOGI 28.4.2014. Sovittelu vaihtoehdoksi oikeudenkäynnille Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google