Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi"— Esityksen transkriptio:

1 Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi
"Mitä lapsiperheiden ero maksaa?" Helsinki Prof. Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopisto

2 Selvityksen lähtökohtia
Neuvokeskuksen toimeksianto Huoltoriidan prosessianalyysi Kustannusten erittely kustannusryhmittäin Huoltoriitoja koskevan palvelujärjestelmän kehittäminen

3 Esityksen rakenne Selvityksen toteutus Keskeisiä tuloksia
- laskennalliset ja arvioidut kustannukset keskeisillä "kustannuspaikoilla" - kaksi tapausesimerkkiä Johtopäätökset

4 Selvityksen tavoitteet
Kartoittaa huoltoriitaprosessi kaikilta niiltä osin, mistä aiheutuu kustannuksia a) yhteiskunnalle b) asianosaisille Eritellä huoltoriidan kustannukset eri osatekijöissä Tehdä kustannusvertailua erityisesti varhaisten toimenpiteiden kehittämisen näkökulmasta

5 Huoltoriidan käsite Hallinnollisesti huoltoriidalla tarkoitetaan tuomioistuimessa vireille tullutta lapsen huoltoa ja tapaamista koskevaa riitaa, jossa osapuolet, yleensä lapsen vanhemmat, ovat erimielisiä siitä, miten lapsen huolto ja tapaaminen tulisi järjestää Oikeudellisesti kyse on oikeusprosessista, joka koskee osapuolten erimielisyyttä lapsen huollon ja tapaamisen järjestämisestä

6 Selvitykseen osallistuneet tahot
Kunnat: Espoo, Keitele, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli perheoikeudelliset yksiköt lastensuojeluyksiköt perheneuvolat Tuomioistuimet: Kuopion käräjäoikeus, Päijät-Hämeen käräjäoikeus, Itä-Suomen hovioikeus Muut: Kuopion poliisilaitos, Tampereen ja Oulun kaupungit (tilaaja-tuottaja -malli), muita toimijoita viranomais- ja palveluverkostossa

7 Huoltoriitaprosessin päävaiheet
Tukitoimet Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Perheasiain sovittelu Varhainen tuki Lastensuojelu Oikeusapu Terveyspalvelut Taloudellinen tuki Asiantuntijalausunnot Tapaamispalvelutoiminta (valvotut ja tuetut tapaamiset, valvotut vaihdot) 2 3 4 Erimielisyys lapsen huollosta ja tapaamisesta Vireillepano tuomio-istuimessa Sosiaalitoimen olosuhde-selvitys Tuomio-istuimen päätös Erimielisyys täytäntöön-panosta Täytäntöön-panosovittelu Pitkittynyt huoltoriita 1 Sovinnollinen täytäntöön-pano Sopimus Sopimus-palvelu Sopimus, ei vireillepanoa Ydintoiminnot Käytetty työaika Lausuntopyynnöt + viranomaisyhteistyö 1 2 3 4

8 Pitkittynyt huoltoriita
Tulkinta- neuvottelu Täytäntöön-panoprosessi käräjäoikeudessa kaappaus omavaltainen huostaanotto lähestymiskiellot Pitkittynyt huoltoriita 4 Vireillepano hovioikeudessa Uusi vireillepano käräjäoikeudessa Rekisterimerkintä- ja lokitietojen pyytäminen useita vaihtoehtoisia etenemisväyliä paljon vaihtelua useita toimijoita

9 Esimerkkejä toimintolaskennallisista henkilötuntityön hinnoista
Vaativa asiantuntijatehtävä sosiaalitoimessa (sosiaalityöntekijä, psykologi) e/h Käräjäoikeuden tuomari e/h Psykiatrian erikoislääkäri e/h Sihteeri e/h > Hinnoissa on huomioitu kaikkien niiden resurssien arvo, jotka määrä ja laatu huomioon ottaen tarvitaan palvelun tuottamiseen

10 Kustannusten muodostuminen
Suoritekustannukset - tuomioistuimet - kuntien sosiaalitoimet (erityisesti perheoikeudellinen työ) - viranomaisyhteistyön muut organisaatiot 2. Seurausvaikutusten kustannukset - lapsiin liittyvien seurausvaikutusten kustannukset - työnantajan kustannukset - asianosaisten henkilökohtaiset taloudelliset menetykset 3. Oikeudenkäyntikulut - asiamiesten kustannukset - todistajien kustannukset

11 Huoltoriitaprosessin "kustannuspaikat": laskennalliset ja arvioidut vuosikustannukset
Sopimuspalvelu M€ Käräjäoikeuden työskentely M€ Sosiaalitoimen olosuhdeselvitys M€ Täytäntöönpanosovittelu ,3 M€ Vanhemmuuden arviointi ,4 M€ Vanhemman psyykkisen tilan arviointi ? Oikeuspsykiatrinen tutkimus ? Lastensuojelun asiakkuus M€ Hovioikeuden työskentely M€ Poliisi ? Viranomaisyhteistyö ? Oikeudenkäyntien asiamieskulut M€

12 Poliisin rooli huoltoriidoissa
1 Huoltoriidan osapuoli soittaa poliisille kertoakseen tilanteestaan 2 Tapaava vanhempi jättää palauttamatta lapsen 3 Vanhempi tekee rikosilmoituksen toisesta vanhemmasta 4 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta virka-apua kiireelliseen sijoitukseen 5 Sosiaalitoimi pyytää poliisilta lausuntoa huoltoriidan osapuolten rikostaustasta 6 Poliisi käy hälytyskeikalla 7 Poliisi neuvoo lähestymiskieltoasiassa 

13 Huoltoriidan mahdollisia seurausvaikutuksia
Vanhempien terveysongelmat, poissaolot työstä, ansionmenetykset, elämän järjestelyt Lasten erityisavun tarve Työnantajan menetykset > Kustannusten muodostumisessa paljon vaihtelua, tunnistaminen vaikeaa > Pitkän aikavälin seurausvaikutusten kustannukset vähimmillään useita miljoonia euroja

14 Kustannusten kohdentuminen "kustannuspaikoilla"
Viranomaistyö: tuomioistuimet, sosiaalitoimet (erityisesti perheoikeudellinen työ), muut toimijat Oikeudellinen apu (jakautuu maksettavaksi: asianosainen itse, oikeusturvavakuutuksesta tai julkisista varoista) Asianosaisten henkilökohtaiset seurausvaikutukset: terveydenhoitokulut, poissaolot työstä ja niihin liittyvät ansionmenetykset, lapsiin liittyvät kulut (asuminen, matkat, hoidot, hankinnat) Lapsiin liittyvät seurausvaikutukset: terveydenhoitokulut, lastensuojelun asiakkuus , pitkän aikavälin vaikutukset elämänkulussa Työnantajaa koskevat seurausvaikutukset: poissaolot, työn laatu

15 Tapausesimerkki 1 Isä lapsi 5v Äiti Arvioidut kustannukset
avoliitto/ ero muutto eri kuntaan tapaamisia lastenvalvojan kanssa/ ei sopimuksia huoltoriita käräjäoikeuteen isän olosuhdeselvitys rikosepäily äitiä kohtaan lapsen pahoinpitelystä mielenterveyspalvelujen asiakkuus 1xvk toimeentuloturvan asiakkuus 0,5 v lasta koskevia hätäkeskushälytyksiä asuminen äidin kanssa lapsi oireilee käytöshäiriöillä lastensuojelun perhetyö 2xvk lasta käytetään useaan otteeseen terveyskeskuksessa lapsen oikeuspsykiatriset tutkimukset yliopistollisessa sairaalassa koskien kumpaakin rikosepäilyä huoltajuudesta ei vielä ratkaisua avoliitto ero tapaamisia lastenvalvojan kanssa/ei sopimuksia äidin olosuhdeselvitys rikosepäily isää kohtaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä äidillä ja lapsella perheneuvolapalvelut ja lastensuojelun asiakkuus - lastenvalvojan tapaamiset lapsen kotikunta 500 € - perhetyö 0.5v € - lapsen tk-käynnit € - olosuhdeselvitykset € - poliisintyö € - oikeuspsykiatriset tutkimukset € - isän käynnit mielenterveys-hoitajalla 1v € -äidin ja lapsen käynnit perheneuvola 1v €, - toimeentulotukea 0.5 v € - hälytykset € - käräjäoikeuskäsittelyn hinta € asianajopalkkiot € (oikeusavustaja?) YHTEENSÄ: n €

16 Tapausesimerkki 2 Alku Eroprosessi käynnistyi keväällä 2006, laukaisevana tekijänä lähisuhdeväkivalta Lapset: poika 10 v., tytär 6 v. Äiti sai maksutonta apua kolmannen sektorin toimijalta (n €) Ensimmäinen yhteydenotto kunnan lastensuojeluun syksyllä 2006 Ensimmäinen lasten asumista koskeva oikeudenkäynti syksyllä 2006 Oikeudenkäynnit 2006 – 2009 8 lapsen huoltoa ja tapaamista koskevia käräjäoikeuden istuntoa 1 lähisuhdeväkivaltaa koskeva käräjäoikeuden istunto 3 yhteiselämän lopettamista ja pesänjakoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa 2 lapsen huoltajuutta koskevaa hovioikeuden istuntoa 5 lähestymiskieltoa koskevaa käräjäoikeuden istuntoa 1 hovioikeuden istunto 4 täytäntöönpanokannetta koskevaa käräjäoikeuden istuntoa Äidin oikeudenkäyntikulut 4 vuodessa noin €, jakautuivat ei maksajille Asiakkuudet ja yhteydenotot 10 käyntiä perheneuvolassa 7 olosuhdeselvityksiin liittyvää sosiaaliviranomaisten tapaamista 12 oikeudellista apua koskevaa neuvontapalaveria, 1 käynti seurakunnan työntekijän luona 3 isän tekemiin lastensuojeluilmoituksiin liittyvää neuvottelua lastensuojeluviranomaisten kanssa 20 lastensuojelun avohuollon tukitoimiin liittyvää käyntiä (ajoittuvat vuodelle 2009) vanhemman lapsen koulussa viranomaispalaveri (rehtori, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, luokanvalvoja ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä lasten äiti) perheneuvolassa viranomaispalaveri (2 lastensuojelun työntekijää, koulupsykologi, perheneuvolan psykologi ja psykiatri, lasten äiti) nuorisopsykiatrian klinikalla viranomaispalaveri (poika, molemmat vanhemmat, 2 lastensuojelun työntekijää, koulukuraattori, nuorten lääkäri, klinikan sosiaalityöntekijä) vanhemman lapsen asiakkuus nuorisopsykiatrian klinikalla alkoi nuorempi lapsi alkoi saada erityistukea koulunkäyntivaikeuksiin

17 Johtopäätöksiä I Palvelujärjestelmässä on perusteltua kehittää palveluja, joilla estetään huoltoriitojen syntyä ja pitkittymistä Oikeusjärjestelmän väärinkäyttöä tulisi torjua Osallistuminen sovitteluun voisi olla huoltoriidan vireillepanon edellytyksenä

18 Johtopäätöksiä II Huoltoriidan pitkittyminen lisää tuntuvasti kustannuksia (samoin kuin lasten oireilua ja alttiutta traumatisoitua psyykkisesti) On lapsen etu, että vanhemmat ratkaisevat erimielisyytensä mahdollisimman varhain On yhteiskunnan etu, etteivät huoltoriidat pitkity On myös vanhempien etu, ettei riita pääse pitkittymään

19 Johtopäätöksiä III Tarvitaan huoltoriidan varhaista sovittelua ja matalan kynnyksen palveluita, kun riita ei ole vielä vireillä tuomioistuimessa Tarvitaan uudenlaista eroamiskulttuuria, jossa osataan kiinnittää huomiota lasten tarpeisiin, katsoa asioita lapsen kannalta erimielisyydet käsitellään aikuismaisesti Tarvitaan ammattitaitoisia sovittelijoita erityisesti prosessin alkuvaiheeseen mutta myös prosessin kaikkiin vaiheisiin ja erityistä sovittelukoulutusta

20 Kiitos mukanaolosta!


Lataa ppt "Liian kallis ero Suomen toinen Erofoorumi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google