Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Samran Khezri Turun yliopisto Kasvatustieteen aineopinnot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Samran Khezri Turun yliopisto Kasvatustieteen aineopinnot"— Esityksen transkriptio:

1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö maahanmuuttajavanhempien näkökulmasta
Samran Khezri Turun yliopisto Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaarityö

2 Johdanto Tutkimuksen syy ja motivaatio Aikaisempia tutkimuksia
Tutkimuksen tarve Taustateoriat

3 Tutkimuskysymykset - Mitkä ovat ne tekijät, jotka toimivat esteinä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä? - Miten voidaan parantaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä?

4 Yhteistyön edellytykset
Arvostus Kuuleminen Kunnioitus Keskinäinen luottamus Myönteisyys ja avoimuus Vuoropuhelu Lähde: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Vanhempainliitto OPETUSHALLITUS 2007

5 Yhteistyön osapuolet Koti Muut tahot Koulu

6 Aineistonkeruu ja toteutus
Kyselylomake, miksi? Haastattelu, miksi?

7 Kohderyhmä

8 Haasteet Vanhempien heterogeenisyys
Kyselylomakkeen laatiminen/ sopivat kysymykset Kyselylomakkeen hyvät ja huonot puolet Lomakkeiden kääntäminen Haastattelemisen syy

9 Tulokset ja pohdinta

10 Kyselyyn vastanneissa perheissä
Yhteensä 36 perhettä 91 lasta 45 tyttöä 46 poikaa 45 lasta peruskoulun luokilla 34 lasta luokkalaisia 12 lukiossa/ammatillisessa koulutuksessa

11 Suosituimmat yhteistyömuodot

12 Tärkeimmät asiat yhteistyössä
Lasten koulunkäyntiin ja koulumenestykseen liittyvät asiat Ammatinvalinnat Myöhästymisten ja poissaolojen selvittäminen Luokan työskentelyrauha Tukiopetuksen järjestäminen Lasten hyvinvointi koulussa Lapsen opiskelumotivaatiosta Lasten käyttäytymisestä ja koulusääntöjen noudattamisesta Koulukiusaaminen

13 Yhteistyöhön vaikuttavat asiat
Suomen kielen osaaminen Tulkin/ Omakielisten opettajien käyttö Koulujärjestelmän erilaisuus/ Koulukäytännöt Yhteydet koteihin vain negatiivisista asioista Luottamus Kulttuurierojen huomioiminen Opettajien asenne Vanhempia ei kuunnella vaan kuullaan (väärinymmärrys?)

14 Parannusehdotuksia Luottamus puolin ja toisin
Osapuolten selkeä roolin tietäminen Vanhempien mukaan ottaminen kouluarkeen Kulttuuri-iltojen ja -teemojen järjestäminen Kunnioitus

15 Yhteenveto Todellisten syiden selviäminen
Opettajien käsitys yhteistyöstä/ haaste vai mahdollisuus? Opettajan yhteistyöhalukkuus eri kulttuurien edustajien kanssa Arvomaailmojen erilaisuus Jatkuva vuorovaikutus Vanhemmat tulivat kuulluksi

16 Lähteet Hellström, M Sata sanaa opetuksesta, keskeisten käsitteiden käsikirja. WS Bookwell Oy, Juva 2008. Laaksonen, A Maahanmuuttajaoppilaat erityiskouluissa. Turun yliopiston julkaisuja, Kasvatustieteiden tiedekunta. Launonen, L., Pohjola, K. & Holma, P. Teoksessa Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) Koulu kasvuyhteisönä (s. 93). PS-kustannus, Juva 2004. Rinne, R. ja Tuittu, A. Teoksessa Vieraina koulussa? Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana (toim.) Klemelä, K., Tuittu, A., Virta, A. & Rinne, R. (s. 110) Painosalama Oy, Turku 2011. Siniharju, M Kodin ja koulun yhteistyö peruskoulun alkuopetusluokilla. Yliopistopaino, Helsinki. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Helsinki: Opetushallitus. Moniste 7. Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö Helsinki. Opetushallitus

17 Mikään asia ei voi olla sataprosenttisesti oikein tai väärin
Mikään asia ei voi olla sataprosenttisesti oikein tai väärin. Jopa rikkoutunut kellokin näyttää vuorokaudessa kaksi kertaa oikean ajan. PAULO COELHO


Lataa ppt "Samran Khezri Turun yliopisto Kasvatustieteen aineopinnot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google