Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SYL:n tiede- ja yliopistopoliittiset kärkitavoitteet tulevalle hallituskaudelle.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SYL:n tiede- ja yliopistopoliittiset kärkitavoitteet tulevalle hallituskaudelle."— Esityksen transkriptio:

1 SYL:n tiede- ja yliopistopoliittiset kärkitavoitteet tulevalle hallituskaudelle

2 Esityksen rakenne 1. Johdanto 2. SYL:n kärkitavoitteet v Maksuton koulutus kaikille v Kansainvälistyminen opiskelijan näkökulmasta v Opetuksen laatu v Aloituspaikkamäärät ja opettaja-opiskelijasuhde 3. Yhteenveto kärkitavoitteista

3 Johdanto v Keskusteluissa usein toistuvia teemoja u Huippututkimus u Yliopistojen kansainvälistyminen ja maksullisuuden autuaaksi tekevä voima u Kansainväliset ranking-listat u Yliopistojen resurssit v Keskusteluissa usein unohdettuja teemoja u Huippuopetus u Maksullisen koulutuksen ongelmat u Kansainvälistymisen todelliset haasteet opiskelijan näkökulmasta u Resurssien käyttö, hallitsemattomasti kasvaneet sisäänottomäärät ja koulutuksen heikko läpäisy

4 Maksuton koulutus kaikille v Maksuttomuus kaikille opiskelijoille tukee yliopistojen kansainvälistymistä ja kv-työvoiman houkuttelemista Suomeen u Lukukausimaksut eivät paranna houkuttelevuutta v EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden maksut eivät paranna yliopistojen taloudellista asemaa u Hallinnon kasvu ja kv-opiskelijoiden tukipalvelut u Stipendijärjestelmä v Miksi seurata muiden esimerkkiä? u Tanskassa kv-hakijamäärissä romahdus u Englannissa ja Australiassa lisäksi valtion rahoitus laskenut v Maksuttomuudesta kilpailuvaltti Suomelle! v Tilauskoulutus ei ”helppo vaihtoehto” maksuille u Tilauskoulutuksen mahdollistamisen vaikutukset selvitettävä

5 Kattaa 1200 ehdokkaan vastaukset nuorten ja opiskelijoiden vaalikoneessa

6 Maksuton koulutus kaikille ”Tutkintoon johtava korkeakouluopetus säilytetään kaikille maksuttomana, ja yliopisto- ja ammattikorkeakoululaitokset pysyvät osana julkista koulutusjärjestelmää.”

7 Kansainvälistyminen opiskelijan näkökulmasta v Vieraskieliset maisteriohjelmat monentasoisia u Luennoitsijan kielitaito usein riittämätön  Heikompi laatu opetuksessa v Kotikuntalain uudistus parantamassa opiskelijan asemaa (kotikuntaoikeus)  Käytännön toteutumisen varmistus tärkeää v Suomen kieli suurimpana esteenä sopeutumiselle ja integraatiolle  Mahdollisuus oppia kieli v Maahanmuuttajat päätyvät usein matalapalkka-aloille lähtömaassa hankitusta koulutustasosta riippumatta  Osaamisen hyödyntäminen työelämässä sekä tunnustaminen tulevissa opinnoissa tärkeää v Yhdenvertaisuutta työelämään siirtymiseen, ei ainoastaan työpaikoille v Asenteisiin vaikuttaminen kaikilla tasoilla

8 Kansainvälistyminen opiskelijan näkökulmasta ”Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden yhdenvertaisuutta suomalaisessa korkeakoulu- ja sosiaaliturvajärjestelmässä edistetään. Kansainvälisten tutkinto- opiskelijoiden ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen parannetaan kohdistamalla lisäresursseja suomen kielen ja -kulttuurin opiskeluun.”

9 Opetuksen laatu v Tiede- ja yliopistopolitiikka on keskittynyt viime vuodet tutkimukseen ja rakenteellisiin ratkaisuihin u Opetus on unohtunut v Rahoitusta kanavoituu vähemmän opetukseen kuin tulosohjauksen mukaan ”pitäisi” v Opetusyhteistyöllä ja rakenteellisilla uudistuksilla pitää hakea parannusta myös opetuksen laatuun ja tarjontaan u Yliopistojen välinen opetusyhteistyö v Paremmalla opetuksella parempia tuloksia u Valmistutaan nopeammin u Keskeyttäminen vähentyy ja koulutuksen läpäisy paranee u Kansaivälinen kilpailukyky nousee v Ilman huippuopetusta ei voi olla huippututkimusta u Tulevaisuuden tutkijoilla pitää olla vahva pohja

10 Aloituspaikkamäärät ja opettaja- opiskelijasuhde v Jokaista uutta ylioppilasta kohden aloittaa vuosittain 1,3 opiskelijaa korkeakoulussa! u Tavoitteena se, että yhteiskunta saa tarvitsemansa määrän osaajia ja yksilö koulutustaan vastaavaa työtä. u Akateeminen työttömyysaste ei kerro koko totuutta v Koulutuksen läpäisyn tehostuttava (keskeyttäneiden määrän laskeminen) v 1990-luvulta lähtien opettaja-opiskelijasuhde on heikentynyt merkittävästi, mikä heijastuu opetuksen laatuun

11 Opetuksen laatu, opettaja-opiskelijasuhde ja aloituspaikkamäärät ”Korkeakoulutuksen laatua nostetaan parantamalla opettaja-opiskelijasuhdetta. Korkeakoulujen aloituspaikkamääriä tarkastellaan alakohtaisesti ja lasketaan vastaamaan yhteiskunnan tarpeita.”

12 Yhteenveto SYL:n yliopisto- ja tiedepoliittisista kärkitavoitteista ”Korkeakoulutuksen laatua nostetaan parantamalla opettaja-opiskelijasuhdetta. Korkeakoulujen aloituspaikkamääriä tarkastellaan alakohtaisesti ja lasketaan vastaamaan yhteiskunnan tarpeita.” ”Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden yhdenvertaisuutta suomalaisessa korkeakoulu- ja sosiaaliturvajärjestelmässä edistetään. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistymiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen parannetaan kohdistamalla lisäresursseja suomen kielen ja -kulttuurin opiskeluun.” ”Tutkintoon johtava korkeakouluopetus säilytetään kaikille maksuttomana, ja yliopisto- ja ammattikorkeakoululaitokset pysyvät osana julkista koulutusjärjestelmää.”


Lataa ppt "SYL:n tiede- ja yliopistopoliittiset kärkitavoitteet tulevalle hallituskaudelle."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google