Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Mari Ikonen Joensuun.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Mari Ikonen Joensuun."— Esityksen transkriptio:

1 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Mari Ikonen Joensuun yliopisto 21.3.2006

2 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Kansainvälisyys Joensuun yliopistossa kansainvälistyminen yksi Joensuun yliopiston toiminnan neljästä kulmakivestä Joensuun yliopisto on kansainvälinen monikulttuurisuutta edistävä yliopisto, jonka opiskelijoille tarjotaan valmiudet globalisoitunutta työelämää varten

3 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Kansainvälisyys Joensuun yliopistossa koulutuksen ja tutkimuksen osalta kansainvälistymisessä korostuu kotikansainvälistyminen Opetuksen sisältöjä uudistettaessa huomioidaan kansainvälisen yhteistyön painoarvon kasvaminen ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen.

4 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Kansainvälisyys Joensuun yliopistossa kansainvälisen toiminnan kehittäminen korkeatasoiseksi ja monipuolistaminen kattamaan muutakin kuin opiskelija- ja opettajavaihtoa on Joensuun yliopiston kehityshaaste vuosille 2007-2009

5 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Kansainvälisyys Joensuun yliopistossa Rehtorin suositukset opetussuunnitelmien kehittämisestä: ”Kaikkiin tutkintoihin tulisi sisältyä mahdollisuus ulkomailla suoritettuun vaihto-opiskeluun tai harjoitteluun. Vaihtoehtoisesti opiskelijan kansainvälistyminen voi tapahtua myös kotimaassa esim. virtuaalisen liikkuvuuden tai opetuksen kansainvälisten näkökulmien avulla: Ulkomainen opinto- tai harjoittelujakso tulisi huomioida opiskelijan HOPSissa.”

6 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Kansainvälisyyden huomioiminen HOPSissa HOPSissa mahdollista tehdä tavoitteet ja itsearviointi kursseittain sekä koko HOPSia varten – mahdollisuus liittää kansainvälisyys yhdeksi tavoitteeksi Myös laitoksella oleva ohjaaja voi HOPSin avulla kannustaa kansainvälisyyteen esim. ehdottamalla opintojen suorittamista ulkomailla tai oman yliopiston tarjoamilla englanninkielisillä kursseilla

7 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Mitä mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen? 1.Ylioppilaskunnan kv-jaosto yleensä kansainvälisesti suuntautuneet opiskelijat osallistuvat toimintaan retket, tapahtumat, aktiivinen yhteistyö Joensuussa olevien ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa

8 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 2. Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi -Joensuun yliopistoon tulevien ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ohjaus opintojen alussa -positiivinen palaute: omasta kulttuurista ja itsestä oppiminen, kielitaidon parantuminen

9 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 3. Englanninkieliset opinnot -Joensuun yliopiston tarjoamat englanninkieliset kurssit -esim. maantieteen laitos: lähes kaikki syventävät opinnot tarjotaan englanninkielellä, englanninkielinen kirjallisuus myös perus- ja aineopinnoissa

10 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 4. Englanninkieliset maisteriohjelmat - esim. Human Geography – ohjelma: kaikkia yhteiskuntamaantieteen opiskelijoita kannustetaan tekemään maisterivaiheen opinnot hg-ohjelmassa, n. 30-40% vuosikurssista vaihtaa hg- ohjelmaan syventävissä opinnoissa

11 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 5. Vieraskielinen henkilökunta -monet laitoksista kaksi- tai monikielisiä -kommunikaatio ei-suomea osaavien opettajien ja opiskelijoiden kanssa englanniksi

12 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 6. Virtuaalinen opetus esim. soveltavan kasvatustieteen laitoksen Monikulttuurinen kasvatus – sivuainekokonaisuus suosittu sivuaine kokonaan virtuaalinen yhteistyössä intialaisen Central University Jamia Millia Islamian ja brittiläisen University of Manchesterin kanssa opiskelijat kohtaavat virtuaalisesti, aitoa vuorovaikutusta

13 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 7. Vastavuoroinen opettajavaihto opettajavaihtoon panostaminen vastavuoroisuuden korostaminen vaihto-opettajien opetus sisällytetään pakollisiin kursseihin (esim. soveltavan kasvatustieteen laitos)

14 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 8. Kansainväliset näkökulmat opetussisällöissä kurssisisällöissä monikulttuurisuus ja kansainvälisyys voivat olla juonteina mukana, esim. afrikkalaisen kirjallisuuden valinnaiskurssi luokanopettajaopiskelijoille.

15 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi 9. Konferenssit omassa yliopistossa järjestetyt kansainväliset konferenssit Kasvatustieteen tiedekunnan Julis –konferenssi joka toinen vuosi – tarjoaa jatko-opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella kv- konferenssiin osallistumista ja siellä esitelmöitsemistä

16 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Haasteita osa opiskelijoista valittaa, mikäli englanninkieliset kurssit ovat pakollisia opettajien kielitaito + pedagoginen taito vieraalla kielellä opettamiseen (suomenkieliseen opetukseen saisi enemmän syvyyttä) opettajien vastustus – vieraalla kielellä opettaminen työläämpää (mistä porkkana ?)

17 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Lisää haasteita miten integroida suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat, mikäli englanninkieliset kurssit eivät ole pakollisia kansainvälistyminen kumuloituu – miten aktivoida ei kansainvälisesti suuntautuneet opiskelijat opiskelijoiden kielitaito sekä kulttuuriset erot käyttää kieltä (korostuvat virtuaalisessa ympäristössä)

18 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Tulevaisuuden näkymiä kotikansainvälistymiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja muodot moninaisempia yhteistyö AMK:n kanssa voi tuoda uusia mahdollisuuksia myös kotikansainvälistymiseen palveluiden lisääminen ulkomaalaisille tutkijoille voi lisätä heidän määrää ja siten tarjota enemmän kansainvälistymismahdollisuuksia myös Joensuun yliopiston opiskelijoille.


Lataa ppt "Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Erilaiset konstit kansainvälistyä kotona Mari Ikonen Joensuun."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google