Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteisöllisen oppimisen keinoja?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteisöllisen oppimisen keinoja?"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteisöllisen oppimisen keinoja?
Janne Pöykiö, Timo Tollman, Aki Hurtig TVT-RAPORTTI

2 Raportin aihe Raportin sisällöksi, pääpainoiksi sekä asiakonteksteiksi olivat oppimisympäristöt, yhteisöllisyys sekä yhteistoiminnallinen oppiminen. Lisäksi tarkastelimme (hyvän) teknologisen oppimisympäristön vaatimuksia.

3 Kollaborativiinen/ yhteistoiminnallinen oppiminen?
Kollaboratiivista oppimista voidaan tarkastella usealla eri näkökulmalla. Tutkimuskirjallisuudessa kollaboratiivinen oppiminen on mielletty ”vertaisoppimiseksi”, ”yhteisölliseksi oppimiseksi”, ”koordinoiduksi oppimiseksi” ja ”kollektiiviseksi oppimiseksi”.

4 Yhteistoiminnallinen oppiminen
Kuviossa yksilötason ja yhteisöllisen oppimisen väliset suhteet. Jos yksilön suoritus on itsekeskeistä, vastuu toiminnasta yksin. Vastuuta ja toimintaa jaettaessa, oppiminen ja opiskelu enemmän yhteistoiminnallista. Kuva 1 Kohti kollaboratiivista oppimista. ( Huom. tässä yhteydessä yhteisöllinen oppiskelu – kollaboratiivinen oppiminen) (Vahtivuori, Wagner & Passi 1999, 271).

5

6 Internet ja päivittäinen käyttö.
Tilastokeskuksen mukaan Internetin käyttö Suomessa vuosien välisenä aikana kasvanut huomattavasti. Nuorten Internetin käyttö on lähes päivittäistä vuotiaiden osuus Internetin käyttäjinä on kasvanut yli prosenttia. 2010 yli 86 prosenttia vuotiaista käyttää Internetiä päivittäin.

7 Internet ja sen päivittäinen käyttö
Kuva 2. Internetin käyttäjien osuus Tieto- ja viestintätekniikan käyttö-tutkimus 2010, Tilastokeskus.

8 Tieto- ja viestintätekniikasta..
Voiko tieto- ja viestintätekniikan tuki koskaan korvata oikeaa opettajaa? Pystyvätkö tulevaisuudessa opettajat samanlaisiin kohtaamisiin kuin mitä ennen tai tässä ajassa? Tuskinpa oikeaa opettajaa tekniikka koskaan korvaa, mutta nykyaikainen tekniikka voi silti tarjota konkreettista apua oppimiseen sekä sen säätelyyn.

9 Raportin lähteet Hyvönen, P. (2008). Affordances of playful learning enviroment for tutoring playing and learning. Kohti yhteisöllistä opiskelua virtuaalikoulussa. Kasvatus 30 (3) Tieto- ja viestintätekniikan käyttö-tutkimus 2010, Tilastokeskus. Vahtivuori, S., Wagner, P. & Passi, A ”Opettaja, opettaja, teletiimi Tellus kutsuu…”


Lataa ppt "Yhteisöllisen oppimisen keinoja?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google