Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokemuksia ja kehitysideoita. PLE:N taustaa • Opiskelijat oman ympäristönsä suunnittelijoita ja ylläpitäjiä • Itseohjautuva oppiminen • Yhteisöllinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokemuksia ja kehitysideoita. PLE:N taustaa • Opiskelijat oman ympäristönsä suunnittelijoita ja ylläpitäjiä • Itseohjautuva oppiminen • Yhteisöllinen."— Esityksen transkriptio:

1 Kokemuksia ja kehitysideoita

2 PLE:N taustaa • Opiskelijat oman ympäristönsä suunnittelijoita ja ylläpitäjiä • Itseohjautuva oppiminen • Yhteisöllinen oppiminen – "On tuhlausta käyttää opiskelijoita kopiokoneina, kun he kykenisivät toimimaan yliopiston ideamyllyinä" (Lonka 1996). – Tietoyhteiskuntaan kuuluu: kyky ajatella, oppia ja innovoida, nämä sekä yksin että yhteisöissä – (Sahlberg, 2010)

3 Itseohjautuva oppiminen • Vaatii tavoitteen oppimiselle • Kognitiiviset oppimisen strategiat – Erilaisia tapoja asioiden käsittelyyn • Harjoittelu, muistiinpanot, yhteenvedot • Meta-kognitiiviset strategiat – Tietoisuus kognitiivisista prosesseista – hallinta • Osaamisen arviointi, opiskelun suunnittelu, opiskelu menetelmien arviointi ja kyseenalaistaminen • Resurssien hallinta strategiat – Taito säädellä ajankäyttöä, ympäristöä ja resursseja vastaamaan oppimisen tavoitteita Pintrich, P. 1999

4 Mallia maailmalta: http://edtechpost.wikispaces.com/PL E+Diagrams#tosh

5 PLE - oppimisympäristöt • Välineitä a la Downes ja Attwell: – Profiilin hallintaan – Materiaalien editointiin ja julkaisemiseen – Välineet materiaalien keräämiseen – Välineet oppimisen ohjaamiseen – Mahdollisuus yhdistää PLE erilaisiin ulkoisiin palveluihin – Välineet yhteisötyöhön ja vuorovaikutukseen – Välineet ajanhallintaan

6 PLE:t verkostoina • PLE:t päällekkäisinä ympäristöinä muodostaen tiiviin verkoston – Kaikki toimet, ajattelu, ideointi tulee jaetuksi ja näkyväksi – PLEs “are aggregated by students, using their own personal RSS reader or some similar application. From there, it is remixed and repurposed with the student's own individual application in mind, the finished product being fed forward to become fodder for some other student's reading and use.” Downes (2005)

7 Vuorovaikutus • Epäsuora vuorovaikutus – Tuotettu ja löydetty materiaali resurssiksi – Asiantuntijayhteisö – Avoin ympäristö – RSS-syötteet – Tagit – avainsanat – Esim. Twitter, blogit, Facebook PLE2 PTE? PLE3 PLEn PLE1 PLE4

8 Kokemuksia: • Ympäristön rakentaminen on haastavaa ja vaatii tukea • PLE-ympäristöissä nousi esille seuraavia osioita: – Perinteinen ”verkko-oppimisympäristö” – Alue reflektoinnille – Välineet oman osaamisen esille tuomiselle – Välineet vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle – Persoonalliset osiot • Opettajan ehdotukset näkyvät

9 N=98 Sosiaalisen median käyttö vapaa-ajalla:

10 Sosiaalisen median käyttö opiskelussa: N=98

11 N=102

12 Itseohjautuva oppiminen • Kognitiiviset oppimisen strategiat – Erilaisia tapoja asioiden käsittelyyn • Harjoittelu, muistiinpanot, yhteenvedot • Meta-kognitiiviset strategiat – Tietoisuus kognitiivisista prosesseista – hallinta • Osaamisen arviointi, opiskelun suunnittelu, opiskelu menetelmien arviointi ja kyseenalaistaminen • Resurssien hallinta strategiat – Taito säädellä ajankäyttöä, ympäristöä ja resursseja vastaamaan oppimisen tavoitteita Pintrich, P. 1999

13 Personal LEARNING environment • PLE – väline ohjata opiskelijoita tietoisemmin suunnittelemaan ja arvioimaan omaa oppimisprosessiaan – Vaatii kuitenkin tukea – Opiskelijoilla ei ole pedagogista osaamista • Hopsien konkretisoimista – itseohjautuvuuden tietoisempaa käsittelyä – Yksittäisten kurssien tasolla - näkyväksi PLE:ssä • Rohkaistaan opiskelijaa: – Tavoitteiden suunnitteluun – Työskentelytapojen pohtimiseen – Osaamisen / käsitystensä esilletuomiseen ja arviointiin – Vuorovaikutukseen • Voiko opiskelijalle tarjota tehtäviä: – Oman osaamisen arviointiin – PLE ympäristönsä arviointiin • Kysyvätkö opiskelija neuvoa – kun asiaa on ensin yhdessä pohdittu – tämä jo tiedetään – Yksin / yhdessä – Opettajalta / toisiltaan

14 • Rajapinta – Koulu / opettaja vs. PLE • Opiskelijat asiantuntijayhteisönä – Opettaja oppimisen konsultti? • Oppiminen vapaa-ajalla? PLE2 PLE5 PLE3 PLEn PLE1 PLE4 Personal LEARNING environment http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/2435/lomake.html


Lataa ppt "Kokemuksia ja kehitysideoita. PLE:N taustaa • Opiskelijat oman ympäristönsä suunnittelijoita ja ylläpitäjiä • Itseohjautuva oppiminen • Yhteisöllinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google