Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALMISTELIJOIDEN JA PÄÄTTÄJIEN ”SYITÄ”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALMISTELIJOIDEN JA PÄÄTTÄJIEN ”SYITÄ”"— Esityksen transkriptio:

1 VALMISTELIJOIDEN JA PÄÄTTÄJIEN ”SYITÄ”
Ei nuorten kyvyt riitä, meillä on jo parhaat asiantuntijat koossa. Ollaanhan se nähty, nuoret ottavat kantaa vääriin asioihin. Nuoret ovat kouluissa kun työryhmät kokoontuvat Ei niistä nuorista saa selvää, kuitenkaan. Lisäksi voi tulla tunnepohjaisia reaktioita. Nuoret ajattelisivat kuitenkin vain omaa etuaan. Kuultiinhan me silloin takavuosina. Minun tapaani toimia ne ajatukset vaikuttavat edelleen. Ei niitä nuoria kiinnosta, eiväthän ole ottaneet yhteyttäkään. Anu Gretschel: Kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuus nuorten näkökulmasta -hanke

2 LAPSINÄKÖKULMA ? Aikuisen velvollisuutta, lapsen oikeutta
Aitoa konkreettista kiinnostusta lapsen ja nuoren mielipiteestä Aikuinen voi edistää lapsinäkökulman huomioimista, mutta ei voi edustaa sitä Ei pelkästään aikuisen abstraktia kokemusta siitä, mikä on lapsinäkökulma Lapsen ja nuoren oikeus aitoon, omaan mielipiteeseen Lapsinäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa (pormestarin pysyväismääräys). Päätöksentekoa edeltää valmistelu. Lapsinäkökulma tutuksi (Pään avauksia lapsen oikeuksiin –juhlaviikko )

3 YK JA TAMPERE YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
Lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu Jokaisella lapsella on oikeus vapaasti ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa Lapsen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti Lapsella on mielipiteidensä ilmaisemiseksi oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa ja ajatuksia vapaasti, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia (monipuolinen tieto) Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen

4 LAPSINÄKÖKULMA ? Aikuisen velvollisuutta, lapsen oikeutta
Aitoa konkreettista kiinnostusta lapsen ja nuoren mielipiteestä Aikuinen voi edistää lapsinäkökulman huomioimista, mutta ei voi edustaa sitä Ei pelkästään aikuisen abstraktia kokemusta siitä, mikä on lapsinäkökulma Lapsen ja nuoren oikeus aitoon, omaan mielipiteeseen Lapsinäkökulma on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa (pormestarin pysyväismääräys). Päätöksentekoa edeltää valmistelu. Lapsinäkökulma tutuksi (Pään avauksia lapsen oikeuksiin –juhlaviikko )

5 PYSYVÄISMÄÄRÄYS

6 PERUSOPETUKSEN KIELIVALINTOJEN MONIPUOLISTAMINEN
Lanula … Työryhmä pyysi esitykseensä kommentteja kieltenopettajilta, kouluilta, vanhempainyhdistyksiltä, Lasten parlamentilta ja Nuorisofoorumilta…. … 4.5 Tampereen Lasten Parlamentin ja nuorisofoorumin palautteet Tampereen Lasten Parlamentin hallitusta kuultiin A-kielten valintojen monipuolistamisesta Työryhmän esittämistä vaihtoehdoista eniten kannatettiin vaihtoehtoa A eli nykyistä toimintamallia. Hallituksen jäsenet toivoivat muun muassa tiedottamisen parantamista, kielisuihkutusten käyttöönottoa jokaisessa koulussa, kielitarjonnan monipuolistamista, ryhmäkokojen pienentämistä ja opetuksen sisältöjen kehittämistä. Nuorisofoorumia kuultiin asiasta Nuorisofoorumin hallitus oli yksimielisesti työryhmän esityksen (vaihtoehto C) kannalla. Foorumin mielestä vaihtoehdon C etuja olisivat, että oppilailla olisi todennäköisesti parempi motivaatio opiskella aloittamaansa A1-kieltä, joka olisi jokin muu kuin englanti ja jatkaa sitä läpi opiskeluajan. Englanti nähtiin myös helpommaksi ja nopeammaksi oppia mm. siksi, että sitä kuulee arjessakin enemmän. Lisäksi Nuorisofoorumi kannatti esiopetuksessa sekä 1.- ja 2.-luokalla järjestettäväksi ”kielisuihkuja”. Etuna nähtiin myös ryhmäkokojen pienentäminen. Ryhmäkoot eivät saa myöskään liian suuria. Kuitenkin, jos lapsella on oppimishäiriöitä, häntä ei pidä painostaa kahden vieraan kielen opiskeluun.”…

7 MITÄ, MISSÄ, MILLOIN? T I L A N N E S E L V I T Y S
Selvitä, onko valmisteltavasta asiasta olemassa jo lapsinäkökulma (esim. tuotannon asiakastyytyväisyyskyselyt, muut selvitykset, Lasten Parlamentin ja/tai Nuorisofoorumin kannanotot) Jos on, hyödynnä/päivitä se ja siirry vaiheeseen 3 (Valmistelun päätös) Jos ei  Selvitä lasten ja nuorten mahdollisuus ja halukkuus osallistua valmisteluun Ota yhteys lasten ja nuorten kanssa toimiviin, esimerkiksi tuotannon yksiköihin Ota yhteys Lasten Parlamentin (alakoulu) ja/tai Nuorisofoorumin (yläkoulu ja 2. aste) nuoriso-ohjaajiin Jos halukkuutta on  H A N K I N Ä K Ö K U L M A Mieti osallistumisen tapa, esim. Työryhmään osallistuminen Lasten ja nuorten osallistuminen työryhmätyöskentelyyn tai heille oma työryhmä Lasten Parlamentin ja/tai Nuorisofoorumin avulla Sovi mielipiteen laajuus: esim. tietty koulu/päiväkoti, nuorisotila, tietyt/kaikki oppilaskunnat, hallitukset, suurkokousasia Sovi nuoriso-ohjaajien kanssa asian mahdollinen rajaus Sovi, päivämäärä, jolloin Lasten Parlamentti ja/tai Nuorisofoorumi käsittelevät itse asiaa Erillisen selvityksen avulla Tilaajan ja tuotannon yhteistyö Ota yhteys alan asiantuntijoihin Hyödynnä pysyväismääräyksen muistilistaa

8 MITÄ, MISSÄ, MILLOIN? V A L M I S T E L U N P Ä Ä T Ö S
Arvosta lasten ja nuorten mielipidettä lopullista päätösehdotusta kirjoitettaessa Kirjoita päätösesitykseen erillinen kappale saadusta lapsinäkökulmasta Perustele, miten näkökulma on vaikuttanut tai miksi ei ole vaikuttanut V I E S T I N T Ä Sisällytä lopullista päätöstä koskevaan tiedotteeseen erikseen lasten ja nuorten näkökulma

9 YHTEYSTIETOJA VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
päivähoidon suunnittelupäällikkö Pia Kola-Torvinen, puh PERUSOPETUS suunnittelija Mervi Tykkyläinen, puh TAMPEREEN LASTEN PARLAMENTTI (alakoulut) nuoriso-ohjaaja Miia Nivala, puh TAMPEREEN NUORISOFOORUMI (yläkoulut ja 2. aste) nuoriso-ohjaaja Eija Nyrhilä, puh ALVARI kuntademokratian kehittämispäällikkö Antti Leskinen, puh VALMA LAPSIASIAMIES vs. lapsiasiamies Mia Lumio, puh

10 LASTEN JA NUORTEN SEURA TEKEE HYVÄÄ
Kyllä mielipidettä pitää kysyä ainakin… Lautakuntatasolla nuorilta ei ole välttämättä asioita kysytty… Jälkeenpäin aina herää kysymys, että olisiko pitänyt kysyä kuitenkin. Myös alaikäiset osaavat esittää mielipiteensä. … Kysymys ei niinkään ole siitä, että nuorilta jotain puuttuisi, vaan että se on se oma peukalonjälki joka puuttuu… Nuoret riittävän asiantuntijoita? Kyllä, nuoret kuitenkin aina näkevät sellaisia asioita, joita virkamiehet ja päättäjät eivät näe. Anu Gretschel: Kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuus nuorten näkökulmasta -hanke


Lataa ppt "VALMISTELIJOIDEN JA PÄÄTTÄJIEN ”SYITÄ”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google