Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

A-kielten opetuksen monipuolistaminen Tampereella

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "A-kielten opetuksen monipuolistaminen Tampereella"— Esityksen transkriptio:

1 A-kielten opetuksen monipuolistaminen Tampereella
Työryhmän raportin ennakkoesittely Lasten Parlamentin hallitus Nuorisofoorumin hallitus

2 A-kielten opetuksen monipuolistaminen Tampereella Työryhmä
Kehityspäällikkö Veli-Matti Kanerva (pj.), POHA Rehtori Tarja Höyssä, Sampolan koulu Apulaisrehtori Anu Parikka, Lentävänniemen koulu Suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, Tilaajayksikkö Suunnittelija Kirsi Leino (siht.), POHA

3 Työskentelyn taustalla
Yksipuolistuneet ja vähentyneet A-kielten valinnat A1- ja A2-kieliryhmien syntymisen takaaminen jatkossa Kielitarjonnan ajanmukaistaminen Huoltajien palaute tiedottaminen todelliset valinnanmahdollisuudet Vertailu muiden isojen kaupunkien käytäntöihin

4 A-kielten tarjonta >< ryhmien toteutuminen lv.2008-2009
Muu kuin A2-englannin tarjonta: SA 25 koulussa RA 9 koulussa RU 7 koulussa VE, ES 1 koulussa toteutuneet ryhmät: SA 8 koulussa RA 1 koulussa RU 3 koulussa VE - ES 1 koulussa Muu kuin A1-englannin tarjonta: SA 27 koulussa RA 4 koulussa RU 3 koulussa VE 2 koulussa toteutuneet ryhmät: SA 9 koulussa RA 1 koulussa RU, VE -

5 Työryhmä esittää Kieliohjelmaan lisätään A1- ja A2-espanja
A1- ja A2-kielen ryhmän minimikoko: 12 oppilasta Tätä pienempi aloitusryhmäkoko mahdolliseksi perusopetuksen johtajan päätöksellä Työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoista tapaa kielivalintojen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi Kielten tarjonta ja kielipolut tarkistettava alueittain Aluerehtorit seuraavat, että vierasta kieltä ei opeteta liian suurissa ryhmissä

6 Vaihtoehto A Monipuolinen A1- ja A2-kielitarjonta
englanti, saksa, ranska, ruotsi, venäjä, espanja Nykytilanne A2-kielen aloittamisajan suhteen eli A2-kieli alkaa 4. luokalta

7 Vaihtoehto A = Edut: Huomioon otettavaa:
ajanmukaistaa ja monipuolistaa kielitarjontaa (espanja) A2-kieliryhmiä syntyy enemmän 4. luokalta alkava A2-kieli: oppilaan koulupäivä ei muodostu liian pitkäksi/raskaaksi lukujärjestysteknisesti helppo (2 vvkt/vuosiluokka) toisessa / naapurikoulussa kielenopetuksessa käyminen helpompaa Huomioon otettavaa: A2-kieli valitaan liian aikaisin oppilasmäärät ovat laskussa; pienissä kouluissa valitsijoiden määrä pieni kun valinnanvaraa on paljon, valinnat jakautuvat enemmän ja kieliryhmiä voi syntyä vähemmän ei vaikuta positiivisesti monipuolisten A1-kielen ryhmien syntymiseen

8 Vaihtoehto B Monipuolinen A1- ja A2-kielitarjonta
englanti, saksa, ranska, ruotsi, venäjä; espanja A2-kieli alkaa 5. luokalla (3vvkt 5. ja 6. luokalla)

9 Vaihtoehto B = Huomioon otettavaa: Edut:
lukujärjestysteknisesti hankala toisessa koulussa kieltenopetuksessa käyvälle oppilaalle hankalampaa; edellyttänee koulun vaihtoa pidentää oppilaan koulupäivää enemmän kuin 4. luokalta alkava A2-kieli monessa muussa kunnassa A2-kieli alkaa 4. luokalta Edut: helpottaa A2-kielen valintapäätöstä, kun on enemmän tietoa oppilaan valmiuksista oppia vierasta kieltä oppiminen edistyy, kun opetusta on 3 tuntia viikossa 2 tunnin asemesta

10 Vaihtoehto C Monipuolinen alueellinen A1-kielitarjonta
englanti, saksa, ranska, ruotsi, venäjä; espanja A2-kielenä tarjotaan ainoastaan englantia A2-englanti alkaa 4. luokalta

11 Vaihtoehto C = Helpompi saavuttaa sama taitotaso 6. luokan lopussa
Sitoutuminen vankempaa, valinnat säilyvät varmemmin koko perusopetuksen ajan Voi lisätä ja monipuolistaa syntyviä kieliryhmiä: liian runsas tarjonta helposti ”syö” valintoja Suunnittelun ja tiedottamisen merkitys kasvaa A1-kielivalinnan myötä vaihdetaan koulua

12 Vaihtoehto C:ssä huomioon otettavaa
Valinta on tehtävä jo 2. luokan kevätlukukauden alussa, jos haluaa kaksi A-kieltä Virhevalinnat voivat lisääntyä Vaatii ohjausta jo ensimmäisten luokkien aikana sekä valintatilanteessa Valintojen rajoittaminen voi vähentää valintoja, ainakin aluksi Monipuoliset kielivalinnat saattavat keskittyä enemmän tiettyihin kouluihin Pitää olla alueellisesti kattava tarjonta ja oppilasalueen koulujen yhteistyötä, jolloin jokaisesta kielestä on vähintään yksi keskitetty ryhmä Kieliohjelma ja -polut pitää miettiä uudelleen

13 Muut toimenpide-ehdotukset
Keskitetyt kielivalintainfot 2. ja 3. lk huoltajille syksyllä Näkyvyys mediassa 3. luokkalaisen kielivalintaopas huoltajille jaettavaksi aikaisemmin Koulujen kielivalintatilaisuuksien ohjeistaminen Ns. palveleva puhelin Kielisuihkutusten lisääminen luokkalaisille Kielivalintainformaatiota jo esikoulussa ja koulun alkaessa Kielikerhoja luokkalaisille HIP-toimintana Seutuyhteistyön lisääminen

14 Kuulemisprosessi SYKSYLLÄ 2008 Perusopetuksen kouluilta lausunnot
Perusopetuksen kieltenopettajien kokous Vanhempainyhdistysten lausunnot Ennakkoesittely selvityksen tilaajalle (LANULA ) lautakunnan viimeisessä kokouksessa KEVÄÄLLÄ 2009 Lasten Parlamentin hallituksen kokous Nuorisofoorumin hallituksen kokous

15 Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin edustajien kuuleminen
Hallitusten kokouksissa ja - Asian esittely diasarjan avulla - Yleiskeskustelu asiasta - Kättennostoäänestys esitetyistä vaihtoehdoista - Äänestystuloksen ja perustelujen kirjaaminen pöytäkirjaan

16 Lasten Parlamentin hallituksen mielipiteitä
- Ennen kielten opiskelun valintaa Valittavista A1 ja A2 -kielistä saa liian vähän tietoa etukäteen. Kielisuihkutus alkuopetuksessa pitäisi ottaa käyttöön joka koulussa. Kielten opiskelun aloittaminen –luokalla ei välttämättä ole mielekästä, mutta voisi helpottaa kielten opiskelussa niitä oppilaita, joilla on vaikeampaa koulussa. Pienissä kouluissa ei välttämättä opeteta kuin yhtä kieltä, muun kielen valinta vaatisi koulun vaihtoa ja se on pienille lapsille vaikeaa.

17 Lasten Parlamentin hallituksen mielipiteitä
- Ryhmäkoot Kielten ryhmien perustamisen mahdollistavat ryhmäkoot ovat liian suuria, ryhmiä ei saada kokoon (A1 12 oppilasta, A2 16 oppilasta). Useat eri kielivaihtoehdot pienentävät entisestään todennäköisyyttä siitä, että ”kieliryhmiä” saadaan kokoon. Useita kieliä olisi hyvä olla valittavana, usein vain saksa.

18 Lasten Parlamentin hallituksen mielipiteitä
- Opetuksen sisältö Opetuksen sisällön mielekkyys 3:lla luokalla voisi lisätä A2 –kielen valintaa. Oppimisen pitäisi olla hauskaa. Muun kuin englannin opiskelu vaatii innostusta ja harrastuneisuutta. Englanti tulee tutuksi jo ennen 3. –luokkaa (esim. televisio, internet, radio / musiikki, elokuvat…) Kaksoistunnit kielten opiskelussa mahdollistavat opiskelun mielekkyyden ja monipuolisuuden paremmin kuin kaksi yksittäistä tuntia (vierailut, elokuvat, teematunnit…). Hyvät ja pätevät opettajat lisäävät kielivalintoja 3. luokan jälkeen.

19 Lasten Parlamentin hallituksen mielipiteitä
 - Omat kokemukset kielten opiskelusta Olisin valinnut saksan, mutta ryhmää ei saatu kokoon. Opettaja ei osaa opettaa, tunnit ovat tylsiä. Koulun vaihto / toisella koululla käyminen kielten opiskelussa ei ole mielekästä, rajaa valintoja. Englanti on turvallinen valinta, kun kaveritkin valitsevat.

20 Lasten Parlamentin hallituksen äänestystulos
- Esityksen vaihtoehtojen kannatus:         A  6 ääntä         B  2 ääntä C  1 ääni

21 Tampereen Nuorisofoorumin kanta
Nuorisofoorumin hallitus oli yksimielisesti työryhmän esityksen (vaihtoehto C) kannalla.  Foorumin mielestä Vaihtoehdon C etuja olisivat, että oppilailla olisi todennäköisesti parempi motivaatio opiskella aloittamaansa A1-kieltä, joka olisi jokin muu kuin englanti ja jatkaa sitä läpi opiskeluajan. Englanti nähtiin myös helpommaksi ja nopeammaksi oppia mm. siksi, että sitä kuulee arjessakin enemmän. Lisäksi Nuorisofoorumi kannatti esiopetuksessa, 1. ja 2. luokalla järjestettäväksi ”kielisuihkuja”. Etuna nähtiin myös ryhmäkokojen pienentäminen. Ryhmäkoot eivät saa myöskään olla liian suuria. Kuitenkin, jos lapsella on oppimishäiriöitä, häntä ei pidä painostaa kahden vieraan kielen opiskeluun.

22 KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!


Lataa ppt "A-kielten opetuksen monipuolistaminen Tampereella"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google