Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OIS-design – innovatiivinen näköala oppimiseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OIS-design – innovatiivinen näköala oppimiseen"— Esityksen transkriptio:

1 OIS-design – innovatiivinen näköala oppimiseen
Marja Gröhn-Rissanen, THM, ESH, OIS-projektipäällikkö Savonia-amk Sanna Laulainen, YTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Helena Pennanen, THM, ESH, lehtori Savonia-amk

2 Open Innovation Space (OIS) - ajattelu Savoniassa
Yhdistää teorian ja käytännön opiskelussa Mahdollistaa opiskelijoiden, opettajien, muun henkilöstön ja työelämän entistä tiiviimmän yhteistyön Näkyy kampuksilla erilaisina oppimisympäristöinä Tuottaa erilaisten kehitysprojektien ja -hankkeiden kautta uusia palveluita ja tuotteita työelämälle Edistää opiskelijakeskeistä, monialaista, yhteisöllistä, työelämäläheistä ja toiminnallista oppimista

3 OIS-projekti ( ) Tavoitteena kehittää OIS- toimintamallia, jossa opiskelijat osana opiskeluaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistumalla tuottavat kysyntälähtöisiä palveluja ja tuotteita yhteistyössä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja saavat näin valmiuksia tulevaisuuden työelämään * 8 pilottia * 700 opiskelijaa, 50 opettajaa and TKI-asiantuntijaa * 47 yhtiötä ja 22 muuta organisaatiota * 5-7 opinnäytetyötä Rahoittajana EU:n sosiaalirahasto ja P-Savon ELY-keskus Toimintakumppanina Itä-Suomen yliopisto (Kauppatieteen ja Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos)

4 Pilotit Monialainen yhteistyö (Hyvin Kuopio, 5 op) x 5
Business Project 1 (Liiketalous, 3 op) x1 Business Project 2 (Liiketalous, 3 op) x1 Sosionomi (AMK) -tutkintoon johtava aikuiskoulutus (Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi, 60 op) Innovaatiojohtaminen (UEF ja Savonia, 6 op) x 2 Projekti Studiot (Muotoilu) Kesä-OIS (Savonia ja UEF, 5 op) x 2 Tiedonhallinta sosiaalialalla (UEF ja Sosiaali- ja terveysala Iisalmi, 5 op)

5 OIS-design – case TYMON
Koulutuksen pedagoginen kehittäminen OIS-pedagogisten periaatteiden mukaisesti => esimerkkinä TYMON (moniammatillinen yhteistyö) => tarkastellaan ’tilojen’ näkökulmasta

6 TYMON- prosessi Prosessia tukee: Monialaisuus Opiskelijalähtöisyys
ALOITUSCAMP Opiskelijat Opettajat Yhteistyökumppanit 1pv lukukauden alussa ”RAATI” TYMON-ryhmien kokoaminen Toimeksiantojen kohdentaminen Ohjaajien nimeäminen ALOITUSPAJA 3 vk:n työskentelyjakson alussa aloituspäivä SUUNNITTELUPAJA + ”harjoittelu” 3vk toimeksiantojen toteutus LOPETUSPAJA Kokemusten purku/kommentit → raportin viimeistely Palaute→opintojakson kehittäminen Prosessia tukee: Monialaisuus Opiskelijalähtöisyys Toimeksiantaja Ohjaava opettaja

7 CASE TYMON JA TUTKIMUSTULOSTEN REFLEKTOINTI OIS psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena oppimisen ”tilana” Kriittisiä psyykkisiä (henkisiä) tekijöitä: Motivaatio, asenteet, arvot ja taidot opiskelijoiden, opettajien ja yhteistyökumppaneiden (myös johtajien/organisaation) Uudet muuttuvat roolit ja ”lupa” toimia innovatiivisilla tavoilla

8 … Kriittisiä fyysisiä tekijöitä:
Opiskelun/koulutuksen rakenteet (esim. opetussuunnitelmat, lukujärjestykset, erillään toimivat koulutusalat) Uudet fyysiset tilat, virtuaaliset oppimistilat

9 … Kriittisiä sosiaalisia tiloja:
Monialainen yhteistyö (kulttuuriset ristiriidat, rajoittavat perinteet) Innovatiiviset jaetut käytännöt => kenelle oppimisprosessit ovat avoinna ja miten työskennellä yhteisten jaettujen tehtävien kanssa (mukautuvien/joustavien käytäntöjen merkitys kun työskennellään tuntemattomien ongelmien kanssa)

10 OIS-oppimisessa tärkeää innovatiivisuuden kehkeyttämiseksi
OIS-opintoja/oppimista ei voi suorittaa Oppimisessa prosessi on tärkein => epäonnistuessakin oppii; sen salliminen Uudenlaiset roolit aktiiviset opiskelijat mahdollistavat opettajat työelämän kumppanit Vapauden tuoma vastuu Halu vaikuttaa laajemmin (’yhteiskunnallinen vaikuttaja’)

11 Tulevaisuutta tekemässä OISin hengessä
TYMON =>Terveyttä ja hyvinvointia edistävä T&K&I mahdollisuus osallistua monialaisiin hankkeisiin (hoitotyön osaamisen siirto muille) opiskelijoiden omat intressit lähtökohtana (aidot innovatiiviset caset) Huomio uudenlaisiin oppimistiloihin (oppiminen siirtyy pois kampuksilta) uudet fyysiset, virtuaaliset ja sosiaaliset tilat OISmaisen oppimisen imu ja ilo!? opiskelijakeskeisyys, työelämäläheisyys, monialaisuus ja yhteisöllisyys sekä toiminnallisuus

12 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "OIS-design – innovatiivinen näköala oppimiseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google