Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rotarysäätiön uusi apurahamalli PETS Turku 16.03.2013 Pentti Aspila Rotarysäätiö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rotarysäätiön uusi apurahamalli PETS Turku 16.03.2013 Pentti Aspila Rotarysäätiö."— Esityksen transkriptio:

1 Rotarysäätiön uusi apurahamalli PETS Turku 16.03.2013 Pentti Aspila Rotarysäätiö

2 Suomen Rotary © 2013 •2•2 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)  Rotarysäätiö on yksi maailman suurimmista yksityisen rahoituksen turvin toimivista säätiöistä, pääoma n. 731 MUSD (2010) MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ?

3 Suomen Rotary © 2013 •3•3 MITÄ SÄÄTIÖ TEKEE JA MITÄ SE RAHOITTAA?  Säätiö tukee humanitaarisia avustus- ja koulutus projekteja  Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia lievittävien ohjelmien kautta

4 Suomen Rotary © 2013 •4•4 MITEN VARAT KERÄTÄÄN?  Rotarysäätiön varat saadaan pääasiassa rotaryklubien sekä yksittäisten rotarien tekemien lahjoitusten kautta (sijoituksia tulevaisuuteen)  Rotaryklubit voivat hankkia varoja hyväksi katsomillaan tavoilla, konserteilla, myyjäisillä, tempauksilla  Rotarysäätiöllä on NELJÄ PÄÄRAHASTOA:  VUOSIRAHASTO  MAAILMANRAHASTO  PYSYVÄ RAHASTO  PolioPlus

5 Mikä siis muuttuu? Vain 3 erilaista hanketyyppiä ‒ aiemmin 12 eri rahoitustyyppiä Enemmän valtaa ja vastuuta rotarypiireille -> pienten hankkeiden hallinnointi Kansainvälisten hankkeiden minimikoko kasvaa ‒ pitkäaikaishyödyt tavoitteena -> 6 keskittämisaluetta •5•5

6 Mikä ei muutu?  Lahjoitukset, eri rahastot, lahjoittajien tunnustukset  Polion hävittäminen, kunnes ei enää tarvita  SHARE-järjestelmä: ‒ Vuosirahastoon lahjoitetuista varoista: ‒ ½ palautuu 3 vuoden kuluttua rotarypiirille (= DDF, District Designated Funds) ‒ toinen ½ menee maailmanrahastoon •6•6

7 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ (= Uusi apurahamalli) Suomen Rotary © 2013 •7•7 Vuosirahastolahjoituksista menee: 50% Maailmanrahastoon (WF) 50% Piirirahastoon (DDF) 25% Piiriapurahat (DDF) 25% Globaalit apurahat (DDF) Varat piirien käyttöön 3 vuoden kuluttua lahjoituksesta SHARE-JÄRJESTELMÄ

8 Vuosirahastomaksujen jakaantuminen piiriapurahoihin ja globaaliapurahoihin = SHARE Piiri maksaa 100 000 USD Vuosirahastoon 3 vuoden kuluttua ‒ 50 000 USD Säätiön Maailman rahastoon ‒ 50 000 USD Piirin tilille Säätiössä = District DDF Tämä DDF jakaantuu: ‒ Piiriapurahaan 25 000 USD (ei kaksinkertaistamista) ‒ Globaali apurahaan 25 000 USD (Säätiö kaksinkertaista) SHARE-JÄRJESTELMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ •8•8

9 Uudet apurahatyypit Kolme hanketyyppiä (aiemmin oli 12 tyyppiä): - piiriapurahat - globaalit apurahat - paketoidut apurahat •9•9

10 Piiriapurahat  Piiriapurahat käyttötarkoituksen sovittava Säätiön toiminta-ajatukseen  Haetaan piiriltä ja raportoidaan sille  Piiri hakee Säätiöltä vuosittain näitä varten enintään ½ DDF-varoista – ja raportoi  Ei kokovaatimuksia •10

11 Globaalit apurahat  Käyttötarkoituksen sovittava ainakin yhdelle kuudesta keskittämisalueesta  Kansainvälinen toteutus (vrt entinen Matching Grant)  Kaksinkertaistus (matching)  Maailmanrahastosta haetaan  Anomus Rotarysäätiöltä on-line -> käsittely nopeutuu  Minimikoko 15 000 USD Maailmanrahastosta eli kaikkiaan > 30 000 USD  Vaikutusten oltava kestäviä (sustainable) •11

12 •13 Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu Sairauksien ehkäisy ja hoito Vesi ja sanitaatio Äidin ja lapsen terveys Peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen Keskittämisalueet

13 Paketoidut apurahat  Paketoidut apurahat toteutetaan Rotarysäätiön strategisten yhteistyökumppaneiden kanssa  Periaatteessa valmiiksi suunniteltuja eivät edellytä klubilta tai piiriltä omaa rahoitusta  Käytettävissä pääsääntöisesti tietyillä maantieteellisillä alueilla (= tietyissä rotarypiireissä) •13

14 Paketoidut apurahat  Yhteistyö strategisten partnereiden kanssa  Etukäteen suunnitellut projektit  Maailmanrahastosta  Yhteensopiva keskittämisalueiden kanssa  www.mercyships.org

15 Paketoidut apurahat  Rotareiden osallistuminen  Tarpeen määrittely  Tekninen asiantuntemus  Palvelu  Edistäminen ja tiedottaminen  Monitorointi ja evaluointi  www.oikocredit.org www.oikocredit.org Aga Khan yliopisto UNESCO-IHE

16 Minkälaisia toimia voidaan rahoittaa?  Kaikissa hanketyypeissä voi olla:  humanitaarisia hankkeita  opiskelustipendejä  ammattikoulutustiimejä (VTT = Vocational Training Team) •16

17 Miten käy GSE:n? ‒ Perinteinen GSE-vaihto edelleen toteutettavissa piiriapurahoilla, ei kuitenkaan globaaleilla ‒ VTT:t voidaan rahoittaa globaaleista apurahoista, jos riittävä yhteys keskittämisalueisiin ja kestävät vaikutukset VTT:ssa ‒ Ei rajoituksia matkan suuntaan, kestoon, osallistujiin •17

18 •18 Keväällä 2013 jätettyjä hakemuksia  Käymälöiden rakentaminen kouluihin Intian Khararissa ja Mohalissa: Turku International RC 2 000 USD + 8 000 USD piirin DDF  Naisten rokottaminen HPV-tartuntaa vastaan Zamoscissa Puolassa: Alastaro Rk 2 500 USD + 7 500 USD piirin DDF  Auton hankinta lastenkotiin Viron Turissa: Kokemäki Rk 1 351 € + 2 702 € piirin DDF Käynnissä olevia hankkeita  Sambian kaivoprojekti III, Pori Rk  Kenian lukutaitoprojekti, Forssa Rk Piirin 1410 hankkeet

19 •19 Klubin kvalifiointi

20 Kvalifiointi, mitä se on? Kvalifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että klubilla on kapasiteettia hoitaa projekteja ja hallita niitä. 1.Oikeat koulutetut henkilöt, jotka hoitavat projektin 2.Tarkoituksenmukainen taloudellinen valvonta 3.Tarkoituksenmukainen järjestelmä kirjanpitoa ja tilintarkastusta varten 4.Tarkoituksenmukainen järjestelmä kaikkien dokumenttien ARKISTOIMISEEN. 5.Kyky raportoida esille tulleista epäkohdista •20

21 1.Valitaan yksi klubijäsen huolehtimaan klubin kvalifioinnista 2.Vähintään yksi tai mieluummin kaksi klubijäsentä tulee osallistua piirin järjestämään koulutustilaisuuteen 3.Klubin tulee laatia suunnitelma asiakirjojen säilyttämiselle ja asiakirjojen siirtämiselle henkilöltä toiselle, ilman keskeytystä ketjussa 4.Klubin tulee huolehti että mitään eturistiriitoja ei esiinny tai voi syntyä 5.Piiri voi asettaa muita ehtoja, jos se on välttämätöntä ja kohtuullista •21 Kvalifioinnin ehdot?

22 •22 Mikä on klubin yhteistyösopimus (MOU)?  Sopimus, joka koskee klubeja, jotka saavat erilaisia apurahoja joko Rotarysäätiöltä tai rotarypiiriltä.  Edellytetään kaikilta niiltä klubeilta, jotka toteuttavat Rotarysäätiön tai piirin hankkeita.  Allekirjoittamalla klubin yhteistyösopimuksen klubi vahvistaa, että se hyväksyy täyttävänsä kaikki Rotarysäätiön edellytykset koskien apurahojen hallinnointia.  Samalla klubi vahvistaa noudattavansa kaikkia Säätiön antamia ohjeita ja määräyksiä.  Mitä tämä merkitsee meidän klubillemme?

23 Onko tämä vaikeaa?  Rotarysäätiön toiminta uudistetaan vastaamaan yleistä hyvää hankekäytäntöä  Edellyttää aiempaa pitkäjänteisempää suunnittelua  Vaatii, että klubissa on henkilö, joka paneutuu asiaan  On hieman työläämpi kun aiemmat DSG-apurahat  Piiriltä saa apua hankkeiden valmistelussa  Lisää vuoropuhelua klubien ja piirin välillä •23

24 •24 KYSYMYKSIÄ? AJATUKSIA!

25 •25 Piirin rotarysäätiökomitean pj. 2013-2016 Pentti Aspila pentti.aspila@mtt.fi Jos tulee kysyttävää ota yhteyttä!

26 •26 ROHKEASTI HANKKEITA SUUNNITTELEMAAN!


Lataa ppt "Rotarysäätiön uusi apurahamalli PETS Turku 16.03.2013 Pentti Aspila Rotarysäätiö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google