Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ROTARYSÄÄTIÖ (TRF) ROTARYSÄÄTIÖ MIHIN LAHJOITUKSEMME MENEVÄT JA MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Esittäjä: DRFCC District 1410, ARRFC Zone 15.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ROTARYSÄÄTIÖ (TRF) ROTARYSÄÄTIÖ MIHIN LAHJOITUKSEMME MENEVÄT JA MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Esittäjä: DRFCC District 1410, ARRFC Zone 15."— Esityksen transkriptio:

1 ROTARYSÄÄTIÖ (TRF) ROTARYSÄÄTIÖ MIHIN LAHJOITUKSEMME MENEVÄT JA MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Esittäjä: DRFCC District 1410, ARRFC Zone 15 Tauno Lovén Päivämäärä Suomen Rotary © 2009

2 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 2 Se näkyy (Pitäisi näkyä)  Omassa klubissa Kehittävien ja tietoutta lisäävien esitelmien muodossa Toimimisena vuorollaan klubivirkailijana  Omalla paikkakunnalla Erilaisten palveluohjelmien ja –projektien kautta  Kansainvälisissä yhteyksissä Käynnistämällä / olemalla mukana kansainvälisissä projekteissa Tarjoamalla mahdollisuuksia opiskelustipendeihin Tarjoamalla mahdollisuuksia lähteä vaihto-oppilaaksi Tarjoamalla mahdollisuuksia GSE-ryhmän jäsenyyteen  Tukemalla Rotarysäätiötä Palvelemisen ihanteen vaaliminen:

3 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 3 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International (TRF) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto Se on siis rotareiden omistama, meidän oma rahastomme! Rotarysäätiö on yksi maailman suurimmista yksityisen rahoituksen turvin toimivista säätiöistä, pääoma lähes 650 MUSD

4 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 4 MITÄ SÄÄTIÖ TEKEE JA MITÄ SE RAHOITTAA? Säätiö tukee humanitaarisia avustus- ja koulutusprojekteja Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa, koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia lievittävien ohjelmien kautta

5 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 5 MITÄ ME SAAMME KLUBIIMME JA PIIRIIMME? Paikalliset humanitaariset palveluprojektit (District Simplified Grants) Kansainväliset humanitaariset palveluprojektit (Matching Grants -projektit) Erilaiset, lähinnä yliopisto-opintostipendit Käytännössä jokainen säätiölle lahjoitettu dollari palautuu täysimääräisesti klubin ”määräysvaltaan”, kun se käynnistää /osallistuu projekteihin tai ehdottaa stipendejä

6 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 6 MITÄ ME SAAMME KLUBIIMME JA PIIRIIMME (2)? Joka vuosi klubit ja piirit toteuttavat useita projekteja sekä lähialueella, että kaukaisissa maissa Matching Grants (edellyttää vähintään kahta eri maissa toimivaa rotaryklubia): Kohteina ovat kehitysmaiden koulut, sairaanhoito, hygienia, puhdas vesi, lukutaito jne. (Sambia, Kenia) Matching Grants: Lähialueilla on kaiken aikaa käynnissä projekteja, joilla lastenkotien, vammaisten lasten ja van- husten oloja parannetaan, autetaan sairaaloiden puut- teellisten olojen parantamisessa jne. (Viro)

7 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 7 MITÄ ME SAAMME KLUBIIMME JA PIIRIIMME (3)? DSG-apurahat (District Simplified Grants): Klubit voivat käynnistää erilaisia projekteja myös omalla kotiseu- dullaan ja saada rahoitusapua piirin päätettävissä olevien apurahojen kautta (hakemukset 30.9.) Akateemisen hyväntahdon lähettilään stipendit (Academic-Year Ambassadorial Scholarship, USD 25.000)

8 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 8 MITÄ ME SAAMME KLUBIIMME JA PIIRIIMME (4)? Ideoita Matching Grants –projekteiksi mm.  Bosniaan kotieläimiä, siemeniä yms. (UKI)  Intialaisiin kouluihin tytöille saniteettitiloja  Lisää kaivoja Sambiaan

9 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 9 MAHDOLLISUUDET LÄHES MIHIN TAHANSA! Tekee aktiivisesti ehdotuksia GSE-ryhmävaihdon jäseniksi Kehittää humanitaarisia projekteja omalla paikkakunnalla ja hakee niihin piiriltä DSG-apurahaa Käynnistää yksin tai yhdessä toisten klubien kanssa kansainvälisiä humanitaarisia projekteja ja anoo MG- apurahaa Ehdottaa hakijoita erilaisiin stipendeillä tuettuihin opintoihin tai humanitaarista apua antaviin toimintoihin Aktiivinen klubi lahjoitettuaan varoja säätiölle käyttää hyväkseen sen antamat hienot mahdollisuudet:

10 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 10 ESIMERKKI MATCHING GRANTS - PROJEKTIRAHOITUKSESTA!  Klubiryhmä tai klubi kerää10.000 USD  MG-projekti, TRF antaa 5.000 USD  Piiri myöntää anomuksesta10.000 USD (DDF-varoista)  TRF kaksinkertaistaa tämän10.000 USD Koko rahoitukseksi muodostuu 35.000 USD

11 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 11 MITEN VARAT KERÄTÄÄN? Rotarysäätiön varat saadaan pääasiassa Rotaryklubien sekä yksittäisten rotarien tekemien lahjoitusten kautta Rotaryklubit voivat hankkia varoja hyväksi katsomillaan tavoilla kuten konserteilla, myyjäisillä, tempauksilla, jäsenmaksuilla jne.

12 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 12 Piirimme 1410 rotarysäätiölahjoitukset 2000-luvulla (USD) Rotaryvuosi lahjoitukset yhteensä lahjoitukset/jäsen  2000-0136.20215,33  2001-0243.43218,40  2002-0364.58327,36  2003-0434.01514,41  2004-05 105.34344,63  2005-0688.34537,43  2006-0769.46829,74  2007-08 114.76248,44  2008-09 131.54355,52 MITEN VARAT KERÄTÄÄN?

13 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 13 ROTARYSÄÄTIÖN PÄÄRAHASTOT Rotarysäätiöllä on NELJÄ PÄÄRAHASTOA:  VUOSIRAHASTO  MAAILMANRAHASTO  PYSYVÄ RAHASTO  PolioPlus RAHASTO

14 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 14 VUOSIRAHASTO (ANNUAL FUND) Vuosirahasto karttuu klubien ja yksittäisten rotarien vuosittain tekemien lahjoitusten kautta Kerryttää klubin tai yksittäisen rotarin PHF-pisteitä Tavoitteena on, että jokainen rotari osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan, vuosittain, tähän lahjoitukseen! Klubien vuosittaiset TRF-lahjoitukset ja ”Säätiökortti- rahat” tähän rahastoon! Maksuohje mm. matrikkelin sivulla 41 ja SR:n sisäisillä jäsensivuilla

15 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 15 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ (1) Vuosirahaston kertymän Rotarysäätiö sijoittaa kolmeksi vuodeksi Kolmen vuoden kuluttua sijoituksesta puolet (50%) palautetaan rotarypiirin käytettäväksi ja toinen puoli siirretään Maailmanrahastoon (SHARE) Piirille palautettu osuus on ns. DDF-varoja (District Designated Fund), joita piiri voi käyttää mm. klubien ehdottamiin humanitaarisiin projekteihin

16 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 16 Vuosirahastolahjoituksista menee: 50% Maailmanrahastoon (WF) 50% Piirirahastoon (DDF) Varat piirien käyttöön 3 vuoden kuluttua lahjoituksesta VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ (2)

17 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 17 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ (3) Kansainvälisiin humanitaarisiin Matching Grants -projekteihin yhdessä kansainvälisen partnerin kanssa;  Kohde voi olla myös Suomessa!!! Yksinkertaistettuihin piiriapurahoihin (District Simplified Grants) paikallisiin humanitaarisiin palveluprojekteihin Akateemisen hyväntahdon lähettilään stipendeihin (Academic- Year Ambassadorial Scholarship, USD 25.000)  Ei rotareille eikä sukulaisille DDF-varoja voidaan ohjata (1):

18 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 18 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ (4) Kansainväliseen rauhantutkimuksen ja konfliktienhallinnan opiskeluun rotary-yliopistoissa  Ei rotareille eikä sukulaisille Toiseen vuosittaiseen GSE-ryhmän vaihtoon (1 vaihto kustannetaan aina Maailmanrahastosta) GSE-ryhmän mahdollisten lisäjäsenten kustannusten peittä- miseen (USD 2.000 / lisäjäsen, enintään 2 kpl.) DDF-varoja voidaan ohjata (2):

19 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 19 ”EVERY ROTARIAN - EVERY YEAR ” SUSTAINING MEMBER Sustaining Member -ohjelman mukaan jokaisesta rotarista, joka kartuttaa vuosirahastoa vähintään 100 USD tulee Rotarysäätiön kannatusjäsen (Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM) VUOSIRAHASTO

20 Rotarysäätiö Uusia toimintoja Member Accessissa Suomen Rotary © 2009 20 Klubin rotarysäätiökomitean puheenjohtaja Katso tarkemmin SR:n sisäisiltä jäsensivuilta kohdasta TIETOJÄRJESTELMÄT / RI:n Member Access Järjestelmäkuvaus ja käyttöohjeet

21 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2009 21 Rotarysäätiön tukeminen on jokaisen rotarin oikeus ja velvollisuus Paul Harris Fellow on henkilö, joka lahjoit- taa tai jonka nimissä lahjoitetaan 1.000 USD säätiölle PHF-tunnustus on arvokas osoitus tästä tukemisesta! Jokaisen rotarin tulee pyrkiä tähän rotary- vuosiensa kuluessa! PHF on sekä kiitos että kunnianosoitus!

22 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2008 22 ROTARYSÄÄTIÖLAHJOITUS ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN! Every Rotarian – Every Year! Kiitos!


Lataa ppt "ROTARYSÄÄTIÖ (TRF) ROTARYSÄÄTIÖ MIHIN LAHJOITUKSEMME MENEVÄT JA MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Esittäjä: DRFCC District 1410, ARRFC Zone 15."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google