Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Sven Rosendahl Päivämäärä 29.1.2008 Kristinestads-Kristiinankaupungin RK Suomen Rotary © 2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Sven Rosendahl Päivämäärä 29.1.2008 Kristinestads-Kristiinankaupungin RK Suomen Rotary © 2008."— Esityksen transkriptio:

1 MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Sven Rosendahl Päivämäärä 29.1.2008 Kristinestads-Kristiinankaupungin RK Suomen Rotary © 2008

2 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•2•2 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationaalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)  Rotarysäätiö on yksi maailman suurimmista yksityisen rahoituksen turvin toimivista säätiöistä, pääoma lähes 650 MUSD

3 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•3•3 MITÄ SÄÄTIÖ TEKEE JA MITÄ SE RAHOITTAA?  Säätiö tukee humanitaarisia avustus- ja koulutus projekteja  Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmärrystä koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia lievittävien ohjelmien kautta

4 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•4•4 Foundation Programs  PolioPlus  Humanitarian Grants Program Humanitära bidragsprogram Humanitaariset apurahaohjelmat  Educational Programs Utbildningsprogram Koulutusohjelmia

5 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•5•5 MITEN VARAT KERÄTÄÄN?  Rotarysäätiön varat saadaan pääasiassa Rotaryklubien sekä yksittäisten rotarien tekemien lahjoitusten kautta (sijoituksia tulevaisuuteen)  Rotaryklubit voivat hankkia varoja hyväksi katsomillaan tavoilla, konserteilla, myyjäisillä, tempauksilla  Rotarysäätiöllä on NELJÄ PÄÄRAHASTOA:  VUOSIRAHASTO (ÅRLIGA PROGRAMFONDEN)  MAAILMAN RAHASTO (VÄRLDSFONDEN)  PYSYVÄ RAHASTO (PERMANENTA FONDEN)  PolioPlus

6 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•6•6 VUOSIRAHASTO (ANNUAL FUND)  Vuosirahasto karttuu klubien tai yksittäisten rotarien vuosittain tekemien lahjoitusten kautta  Tavoitteena on, että jokainen rotari osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan, vuosittain, tähän toimintaan! ”EVERY ROTARIAN - EVERY YEAR ” ”SUSTAINING MEMBER”  Sustaining Member-ohjelman mukaan jokaisesta rotarista, joka kartuttaa vuosirahastoa vähintään 100 USD tulee Ro- tarysäätiön kannatusjäsen (Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM) Ohjeet vuosilahjoitusten tekemiseksi Suomen Rotaryn sivuilta.

7 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•7•7 MAAILMANRAHASTO (WORLD FUND)  karttuu sekin klubien tai yksittäisten rotareiden tekemien lahjoitusten kautta  ja myös säätiön saamien sijoitustuottojen kautta  täältä tuetaan opinto-ohjelmia ja stipendejä  lahjoittajat saavat joko Major Donor tai Benefactor tunnuksen

8 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•8•8 PYSYVÄ RAHASTO (PERMANENT FUND)  Pysyvä rahasto karttuu yksittäisten rotareiden tai heidän taustayhteisöidensä tekemien lahjoitusten kautta  Rahaston pääomaan ei kosketa, tuotto voidaan ohjata joko humanitaarisiin ohjelmiin tai maailmanrahaston tukemiin ohjelmiin, sijoittajan toivomuksen mukaan  Lahjoittajat saavat joko Major Donor tai Benefactor tun- nuksen

9 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•9•9 Major Donor  Rotarin tai puolison lahjoitus Rotarysäätiölle joko  Vuosirahastoon (oikeuttaa PHF-tunnustuksiin)  Maailmanrahastoon (ei oikeuta PHF-tunnustuksiin)  Pysyvään rahastoon (ei oikeuta PHF-tunnustuksiin)  Major Donor luokkia on kuusi 1.10.000 USD, 1 timantti 6.1.000.000 USD, 6 timanttia  Major Donor saa sinisen vinoneliönmuotoisen rintamerkin tai riipuksen. Benefactor  1.000 USD lahjoitus Rotarysäätiön pysyvään rahastoon  ei oikeuta PHF-tunnustukseen  Benefactor tunniste on sini-keltainen metallinen nauhake.

10 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•10 PolioPlus RAHASTO  PolioPlus rokotuskampanja, on rotareiden aloitteesta syntynyt projekti polion hävittämiseksi maailmasta  Sen avulla on rokotettu yli 2 miljardia lasta ja polio saatu lähes kokonaan hävitettyä  Polio endemisiä maita on enää 4; Intia, Pakistan, Afga- nistan ja Nigeria  Tapausten määrä on pudonnut n. 350 000 (1985) tapauk- sesta < 1 000 (2006) tapaukseen koko maailmassa

11 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•11 PolioPlus 4 endemic countries, the lowest in history, 2006

12 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•12 PolioPlus  Rotarit käynnistivät projektin v. 1984  Operaatiossa ovat yhteistyökumppaneina mukana: WHO, UNICEF, CDC sekä kymmenet tuhannet vapaa- ehtoiset  Kampanja on kestänyt 20 vuotta - ja jatkuu....  ROTARIT OVAT RAHOITTANEET TÄTÄ OPERAATIOTA LÄHES 650.000.000 USD, yli neljänneksellä kustannuksista!

13 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•13 PolioPlus  Polio Plus Partners  Rotaryklubbar, -distrikt och enskilda rotarianer (Rotary International)  Världshälsoorganisationen (WHO)  United Nations Children´s Fund (UNICEF)  U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

14 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•14 THE ROTARY FOUNDATION IN ACTION

15 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•15 …TO END POLIO THE WORLD NEEDS ROTARY

16 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•16 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ  Vuosirahaston kertymä sijoitetaan kolmeksi vuodeksi  Sijoituksesta puolet (50%) palautetaan rotarypiirin käy- tettäväksi ja toinen puoli siirretään maailmanrahastoon  Piirille palautettu osuus on ns. DDF-varoja (District Designated Fund), joita piiri voi käyttää klubien ehdottamiin humanitaarisiin projekteihin  Jokaista hyväksyttyyn projektiin käytettyä dollaria vastaan, TRF antaa vastaavasti

17 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•17 Vuosilahjoituksista menee: 50% Maailman rahastoon (WF) 50% Piirirahastoon (DDF) Varat piirien käyttöön 3 vuoden kuluttua lahjoituksesta

18 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•18 VUOSIRAHASTO  Käytännössä siis jokainen sijoitettu dollari palautuu täysimääräisesti, kun klubi käyttää piirin DDF-varoja projekteihin  Puolet sijoitetusta pääomasta palautetaan piirien käyt- töön, DDF ja DSG (District Simplified Grants)  Vuosirahaston sijoitustuotot käytetään rahaston kehit- tämiseen ja hallintoon (12% + 5%)

19 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•19 THE ROTARY FOUNDATION IN ACTION

20 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•20 …TO ENSURE CLEAN WATER THE WORLD NEEDS ROTARY

21 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•21 …TO ENSURE CLEAN WATER THE WORLD NEEDS ROTARY

22 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•22 …TO HELP WITH EDUCATION THE WORLD NEEDS ROTARY

23 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•23 …TO WORK FOR PEACE THE WORLD NEEDS ROTARY

24 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•24 …TO END HUNGER THE WORLD NEEDS ROTARY

25 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•25 ROTARY SAVES LIVES

26 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•26 Humanitarian Grants Program  Volunteer Service Grants  District Simplified Grants (DSG)  Disaster Recovery  3-H Grants  Matching Grants (MG)

27 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•27 MAAILMANRAHASTO  Maailmanrahastoon kanavoidaan puolet vuoden aikana saaduista sijoituksista  Myös tässä rahastossa varat vapautuvat kolmen vuoden kuluttua  Varoilla rahoitetaan:  Yliopistostipendit  Yliopisto-opettajien stipendit  Ryhmäopintomatkat (Group Study Exchange, GSE)  Rauhan- ja konfliktintutkimuksen opinto- ja tutkimusstipendit

28 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•28 Educational Programs  Rotary Centers  Group Study Exchange  Ambassadorial Scholars  Rotary Grants for University Teachers  Rotary Peace and Conflict Studies Program

29 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•29 SAAMMEKO ME SUOMEEN MITÄÄN? KYLLÄ SAAMME!  Joka vuosi piireistämme lähtee GSE-ryhmä 4-5 viikon opintomatkalle ja meille tulee vastaava ryhmä  Ryhmässä on 4-5 nuorta ammattilaista ja kokenut rotari ryhmän johtajana  RAUHAN- ja KONFLIKTIN TUTKIMUS- ja opinto- stipendejä on saatu useita kappaleita, arvo on n. 50.000 USD/kpl

30 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•30 GSE-utbyte

31 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•31 OLEMMEKO SAANEET PROJEKTIAVUSTUKSIA? Kyllä olisimme jos.......  Joka vuosi klubit ja piirit toteuttavat useita projekteja sekä lähialueella, että kaukaisissa maissa  Kohteina ovat kehitysmaiden koulut, sairaanhoito, hygienia, puhdas vesi, lukutaito  Lähialueilla on kaiken aikaa käynnissä projekteja, joilla lastenkotien, vammaisten lasten ja vanhusten oloja parannetaan, autetaan sairaaloiden puutteellisten olojen parantamisessa

32 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•32 MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ  Klubit voivat käynnistää erilaisia projekteja myös aivan kotiseudulla ja saada rahoitusapua piirien yksinkertaistettujen apurahojen kautta (DSG)  Klubit voivat aina aloittaa myös ulkomaan projektin ja saada siihen avustuksen tekemällä esityksen piirin Rotarysäätiökomitealle

33 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•33 ESIMERKKI PROJEKTIRAHOITUKSESTA!  Klubiryhmä tai klubi kerää10.000 USD  MG-projekti, TRF antaa 5.000 USD  Piiri myöntää anomuksesta10.000 USD (DDF-varoista)  TRF kaksinkertaistaa tämän10.000 USD Koko rahoitukseksi muodostuu 35.000 USD

34 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•34 on jokaisen Rotarin velvollisuus  PHF-mitalin arvostusta pitää lisätä!  Jokaisen Rotarin pitäisi pyr- kiä tähän rotaryvuosiensa kuluessa!  PHF ei ole koskaan ostettu arvo, se on kiitos tai kunni- anosoitus!

35 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•35 FRAMTIDSVISION  År 2017 firas RF:s 100 års jubileum  RF:s nya verksamhetsidé – att möjliggöra för rotarianer att främja världsförståelse, samförstånd och fred genom:  bättre folkhälsa  stöd till utbildning  lindring av fattigdom  Nytt motto – Vi gör nytta i världen (“Doing good in the world.”)

36 Rotarysäätiö 29.1.2008 Suomen Rotary © 2008•36 ROTARYSÄÄTIÖ ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN Kun teet lahjoituksen, saat siitä hyvän mielen, ja annat jollekin toiselle, ehkä koko elämän! Thanks! Tackar! Kiitokset!


Lataa ppt "MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Sven Rosendahl Päivämäärä 29.1.2008 Kristinestads-Kristiinankaupungin RK Suomen Rotary © 2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google