Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2011."— Esityksen transkriptio:

1 MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2011

2 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•2•2 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)  Rotarysäätiö on yksi maailman suurimmista yksityisen rahoituksen turvin toimivista säätiöistä, pääoma n. 731 MUSD (2010)

3 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•3•3 MITÄ SÄÄTIÖ TEKEE JA MITÄ SE RAHOITTAA?  Säätiö tukee humanitaarisia avustus- ja koulutus pro- jekteja  Tavoitteena on parantaa kansainvälistä yhteisymmär- rystä koulutusta edistävien tai köyhyyttä ja sairauksia lievittävien ohjelmien kautta

4 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011 •4•4 MITEN VARAT KERÄTÄÄN?  Rotarysäätiön varat saadaan pääasiassa rotaryklubien sekä yksittäisten rotarien tekemien lahjoitusten kautta (sijoituksia tulevaisuuteen)  Rotaryklubit voivat hankkia varoja hyväksi katsomillaan tavoilla, konserteilla, myyjäisillä, tempauksilla  Rotarysäätiöllä on NELJÄ PÄÄRAHASTOA:  VUOSIRAHASTO  MAAILMAN RAHASTO  PYSYVÄ RAHASTO  PolioPlus

5 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•5•5 VUOSIRAHASTO (ANNUAL FUND)  Vuosirahasto karttuu klubien tai yksittäisten rotarien vuosittain tekemien lahjoitusten kautta  Tavoitteena on, että jokainen rotari osallistuu mahdolli- suuksiensa mukaan, vuosittain, tähän toimintaan! ”EVERY ROTARIAN - EVERY YEAR ” ”SUSTAINING MEMBER”  Sustaining Member -ohjelman mukaan jokaisesta rotarista, joka kartuttaa Vuosirahastoa vähintään 100 USD tulee Rotarysäätiön kannatusjäsen (Rotary Foundation Sustaining Member, RFSM)  Ohjeet vuosilahjoitusten tekemiseksi Suomen Rotaryn sivuilta.

6 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•6•6 MAAILMANRAHASTO (WORLD FUND)  karttuu sekin klubien tai yksittäisten rotareiden tekemien lahjoitusten kautta  ja myös säätiön saamien sijoitustuottojen kautta  täältä tuetaan opinto-ohjelmia ja stipendejä  lahjoittajat saavat joko Major Donor tai Benefactor tunnuksen

7 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•7•7 PYSYVÄ RAHASTO (PERMANENT FUND)  Pysyvä rahasto karttuu yksittäisten rotareiden tai heidän taustayhteisöidensä tekemien lahjoitusten kautta  Rahaston pääomaan ei kosketa, tuotto voidaan ohjata joko humanitaarisiin ohjelmiin tai Maailmanrahaston tukemiin ohjelmiin, sijoittajan toivomuksen mukaan  Lahjoittajat saavat joko Major Donor tai Benefactor tunnuksen

8 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•8•8 Major Donor  Rotarin tai puolison lahjoitus Rotarysäätiölle joko  Vuosirahastoon (oikeuttaa PHF-tunnustuksiin)  Maailmanrahastoon (ei oikeuta PHF-tunnustuksiin)  Pysyvään rahastoon (ei oikeuta PHF-tunnustuksiin)  Major Donor luokkia on kuusi 1.10 000 USD, 1 timantti 6.1 000 000 USD, 6 timanttia  Major Donor saa sinisen vinoneliönmuotoisen rintamerkin tai riipuksen. Benefactor  1 000 USD lahjoitus Rotarysäätiön Pysyvään rahastoon  ei oikeuta PHF-tunnustukseen  Benefactor tunniste on sini-keltainen metallinen nauhake.

9 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•9•9 PolioPlus RAHASTO  PolioPlus rokotuskampanja, on rotareiden aloitteesta syntynyt projekti polion hävittämiseksi maailmasta  Sen avulla on rokotettu yli 2 miljardia lasta ja polio saatu lähes kokonaan hävitettyä  Polio endemisiä maita on enää 4; Intia, Pakistan, Afga- nistan ja Nigeria  Tapausten määrä on pudonnut n. 350 000 (1985) tapauk- sesta 897(2010) tapaukseen koko maailmassa

10 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•10 PolioPlus  Rotarit käynnistivät projektin v. 1985  Operaatiossa ovat yhteistyökumppaneina mukana: WHO, UNICEF, CDC sekä kymmenet tuhannet vapaa- ehtoiset  Kampanja on kestänyt 20 vuotta - ja jatkuu....  ROTARIT OVAT RAHOITTANEET TÄTÄ OPERAATIOTA YLI 850 000 000 USD, yli neljänneksellä kustannuksista!

11 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•11 VUOSIRAHASTON KÄYTTÖ  Vuosirahaston kertymä sijoitetaan kolmeksi vuodeksi  Sijoituksesta puolet (50%) palautetaan rotarypiirin käy- tettäväksi ja toinen puoli siirretään Maailmanrahastoon  Piirille palautettu osuus on ns. DDF-varoja, joita piiri voi käyttää klubien ehdottamiin humanitaarisiin projekteihin  Jokaista hyväksyttyyn projektiin käytettyä dollaria vastaan, TRF antaa vastaavasti

12 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•12 Vuosilahjoituksista menee: 50% Maailman rahastoon (WF) 50% Piirirahastoon (DDF) Varat piirien käyttöön 3 vuoden kuluttua lahjoituksesta

13 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•13 VUOSIRAHASTO  Käytännössä siis jokainen sijoitettu dollari palautuu täysimääräisesti, kun klubi käyttää piirin DDF-varoja projekteihin  Puolet sijoitetusta pääomasta palautetaan piirien käyttöön, DDF ja DSG  Vuosirahaston sijoitustuotot käytetään rahaston kehittämiseen ja hallintoon (12% + 5%)

14 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•14 MAAILMANRAHASTO  Maailmanrahastoon kanavoidaan puolet vuoden aikana saaduista sijoituksista  Myös tässä rahastossa varat vapautuvat kolmen vuoden kuluttua  Varoilla rahoitetaan:  Yliopistostipendit  Yliopisto-opettajien stipendit  Ryhmäopintomatkat (Group Study Exchange, GSE)  Rauhan- ja konfliktintutkimuksen opinto- ja tutkimusstipendit

15 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•15 SAAMMEKO ME SUOMEEN MITÄÄN? KYLLÄ SAAMME!  Joka toinen vuosi piireistämme lähtee GSE-ryhmä 4-5 viikon opintomatkalle ja meille tulee vastaava ryhmä seuraavana vuonna. Piiri voi niin halutessaan sijoittaa DDF-varoja ja toteuttaa vuosittaisen vaihdon.  Ryhmässä on 4-5 nuorta ammattilaista ja kokenut rotari ryhmän johtajana  RAUHAN- ja KONFLIKTIN TUTKIMUS- ja opinto- stipendejä on saatu useita kappaleita, arvo on n. 50 000 USD/kpl

16 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•16 OLEMMEKO SAANEET PROJEKTIAVUSTUKSIA? Kyllä olisimme jos.......  Joka vuosi klubit ja piirit toteuttavat useita projekteja sekä lähialueella, että kaukaisissa maissa  Kohteina ovat kehitysmaiden koulut, sairaanhoito, hygienia, puhdas vesi, lukutaito  Lähialueilla on kaiken aikaa käynnissä projekteja, joilla lastenkotien, vammaisten lasten ja vanhusten oloja parannetaan, autetaan sairaaloiden puutteel- listen olojen parantamisessa

17 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•17 MITEN KLUBI VOI HYÖDYNTÄÄ ROTARYSÄÄTIÖTÄ  Klubit voivat käynnistää erilaisia projekteja myös aivan kotiseudulla ja saada rahoitusapua piirien yksinkertais- tettujen apurahojen kautta (DSG)  Klubit voivat aina aloittaa myös ulkomaan projektin ja saada siihen avustuksen tekemällä esityksen piirin Rotarysäätiökomitealle

18 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•18 ESIMERKKI PROJEKTIRAHOITUKSESTA!  Klubiryhmä tai klubi kerää10 000 USD  MG-projekti, TRF antaa 5 000 USD  Piiri myöntää anomuksesta10 000 USD (DDF-varoista)  TRF kaksinkertaistaa tämän10 000 USD Koko rahoitukseksi muodostuu 35 000 USD

19 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•19 on jokaisen rotarin velvollisuus  PHF-mitalin arvostusta pitää lisätä!  Jokaisen rotarin pitäisi pyrkiä tähän rotaryvuosiensa kuluessa!  PHF on kiitos, jonka voi ansaita omalla panoksella tai saada kunnianosoituksena!

20 Rotarysäätiö Suomen Rotary © 2011•20 ROTARYSÄÄTIÖ ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN Kun teet lahjoituksen, saat siitä hyvän mielen, ja annat jollekin toiselle, ehkä koko elämän! Kiitokset!


Lataa ppt "MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Päivämäärä Suomen Rotary © 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google