Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ARJEN TALOUSKATSAUS Telebus helmikuu/2008/viikko 9.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ARJEN TALOUSKATSAUS Telebus helmikuu/2008/viikko 9."— Esityksen transkriptio:

1 ARJEN TALOUSKATSAUS Telebus helmikuu/2008/viikko 9

2 SISÄLLYS Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset graafisena esityksenä - Talouden ostovoima viimeisen 12 kuukauden aikana - Oman työllisyystilanteen kehittyminen lähivuosien aikana - Kuinka pitkälle tulevaisuuteen suunnittelee taloutta - Onko asuntolainaa, säästöjä tai sijoituksia, oma kustantama tai työnantajan hankkima vapaaehtoinen eläkevakuutus - Laittaako rahaa sivuun tulevaisuuden varalle Yhteenveto Liitteet: atk-taulukot, kysymyslomake, luotettavuusrajataulukko 2309/PL

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Menetelmä ja ajankohta - Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimuksen valtakunnallisen monitilaajatutkimuksen, Telebusin yhteydessä. - Puhelinhaastattelut toteutettiin viikolla 9/2008. Kohderyhmä - Tutkimuksen kohderyhmänä oli maamme 15 – 79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä (matkapuhelinnumeroita n. 80% otoksesta). - Vastaajia on yhteensä 1010. - Tutkimuksen tulokset painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty raportin atk- taulukoiden jälkeen (”Absoluuttiset luvut”). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoo haastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavan populaation tuhansina (.000) henkilöinä. 2309/PL

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 YHTEENVETO (1/2) - Joka viides vastaaja kokee, että oma talouden ostovoima on parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Näin kokevat lähinnä suurituloisemmat, pk- seudulla asuvat, kokopäivätyössä olevat, 25-34 -vuotiaat, lapsiperheet ja toimihenkilöt/asiantuntijat/johtavassa asemassa olevat/yrittäjät. - Suurin osa eli kolme viidestä vastaajasta kokee, että oma talouden ostovoima on pysynyt ennallaan. - Joka viides vastaaja kokee, että oma talouden ostovoima on heikentynyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Näin kokevat lähinnä pienituloisimmat, osapäivätyössä tai ei ansiotyössä olevat ja eläkeläiset. - Omaa työllisyystilanteen kehittymistä kysyttäessä puolet vastaajista ovat sitä mieltä, että oma työllisyystilanne tulee pysymään ennallaan lähivuosien aikana. Reilu kolmannes on sitä mieltä että oma työllisyystilanne tulee paranemaan lähitulevaisuudessa. Näin kokevat lähinnä 15-34 –vuotiaat, pk-seudulla asuvat, pienituloiset jotka eivät ole tällä hetkellä ansiotyössä. - Kysyttäessä: ”Kuinka pitkälle tulevaisuuteen suunnittelette talouttanne?”, jakautuvat vastaukset tasaisesti väittämien ”elän päivän kerrallaan”, ”noin kuukauden”, ”muutaman kuukauden”, ”noin vuoden” ja yli vuoden kerrallaan. 2309/PL

14 - Vastaajista joka kolmannella on asuntolainaa, 59 prosentilla säästöjä ja sijoituksia, lähes joka kymmenennellä työnantajan ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus ja lähes joka viidennellä itse kustannettu vapaaehtoinen eläkevakuutus. - Reilu kaksi kolmasosaa laittaa rahaa sivuun tulevaisuuden varalle säännöllisesti tai silloin tällöin. Niitä, jotka eivät laita rahaa sivuun ovat lähinnä eläkeläiset, pienituloiset ja muualla kuin Etelä-Suomessa asuvat. - Joka viides ei osaa tai ei halua sanoa paljonko keskimäärin kuukaudessa laittaa rahaa sivuun tulevaisuuden varalle. Suurin osa vastaajista laittaa kuukaudessa sivuun 100 euroa tai vähemmän. Keskiarvoksi muodostuu kuitenkin 207 euroa 61 senttiä. - tutkimuksen virhemarginaali kaikkien vastaajien kohdalla (n= 1010) on +/- 3 %-yksikköä YHTEENVETO (2/2) 2309/PL


Lataa ppt "ARJEN TALOUSKATSAUS Telebus helmikuu/2008/viikko 9."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google