Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lions –toiminnan tunnettuus Tutkimusraportti Suomen Lions-liitto ry Huhtikuu 2013 Jari Pajunen 7.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lions –toiminnan tunnettuus Tutkimusraportti Suomen Lions-liitto ry Huhtikuu 2013 Jari Pajunen 7.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Lions –toiminnan tunnettuus Tutkimusraportti Suomen Lions-liitto ry Huhtikuu 2013 Jari Pajunen 7.5.2013

2 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Suomen Lions-liitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää • miten hyvin suomalaiset tuntevat Lions-liiton • mielikuvaa Lions-liitosta • kiinnostusta osallistua Lions-toimintaan. Kohderyhmä Haastattelujen kohderyhmä on Suomen 15-79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimus- ja otantamenetelmä Tutkimus toteutettiin Omnibus-tutkimuksen osana henkilökohtaisina haastatteluina pääosin vastaajien kodeissa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1010, joista halleissa tehtiin 190 Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 103 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 58. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen 15 –79 -vuotiasta väestöä tuhansina (SVT: 31.12.2011). Haastattelutyöhön osallistui 47 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet. Haastattelutyötä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. | 7.5.2013 |210165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen

3 Johdanto Tutkimuksen ajankohta Haastattelut tehtiin 10.4.-2.5.2013 välisenä aikana. Raportointi • Tutkimuksen tulokset on raportoitu graafisina kuvioina ja yhteenvetona päätuloksista sekä atk- taulukoina. Tutkimuskysymykset ovat atk-taulukoiden ja muu, mikä –vastausten kanssa lopussa. | 7.5.2013 |310165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen

4 TUTKIMUSTULOKSET

5 Yhteenveto; Lions- liiton tunnettuus Lions toiminnan tunnettuutta selvitettiin kysymällä • Onko aikaisemmin nähnyt Lions-logon • Onko kuullut tai lukenut Lions toiminnasta tai Lions-klubeista • Tunteeko henkilökohtaisesti jonkun Lions toiminnassa mukana olevan • Pystyykö nimeämään jonkun keräyskohteen. Tulokset ovat nähtävissä seuraavien sivujen kuvioista sekä ristiintaulukoista. Seuraavassa kuitenkin joitakin keskeisiä havaintoja Lions –toiminnan tunnettuudesta: Lions-liiton autettu tunnettuus on noin 75%,mikä on varsin korkeana. Noin puolet suomalaisista tuntee jonkun, joka on toiminnassa mukaan. Se sijaan yksittäisten tapahtumien / keräyskohteiden tunteminen ei ole samalla tasolla. Tunnettuus on korkeimmillaan yli 65-vuotiaden keskuudessa. Ylipäätään voidaan todeta,että alle 35 vuotiaat tuntevat Lions-toimintaa selvästi huonommin kuin yli 35 vuotiaat. Ammattiryhmittäin tarkasteluna Lions on tutumpi toimihenkilöammateissa toimiville kuin muille. Lions toiminta näyttää olevan yhtä tuttua joko puolella maata. Merkittäviä maantieteellisiä eroja ei löydy. 5 10165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen | 7.5.2013 |

6

7 Yhteenveto; Mistä lions –liitto tunnetaan? Jonkun tietyn Lions-tapahtuman/keräyskohteen kertoi pystyvänsä nimeämään reilu kolmannes vastanneista (35%). Kun kysyttiin tarkennusta, minkä aktiviteetin/avustuskohteen pystyi mainitsemaan nimeltä, osoittautui tämä vaikeaksi. Vastaukset hajosivat hyvin paljon, ja ne ovat osittain päällekkäisiä. Jos vastauksista haetaan yhtenäistä linjaa, näyttää parhaiten tunnettua olevan nuorten / lasten avustaminen. Stipendit ja vaihto-oppilastoiminta yhdistetään jollain tavalla myös Lions-liittoon. Moni vastaaja sekoittaneen Lionsin nuorisovaihdon lukiolaisten vaihto-oppilastoimintaan. Vastausten hajonnassa näkyy klubien paikallisuus, sillä monet nimetyt kohteet vaikuttavat hyvin paikallisilta. 710165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen | 7.5.2013 |

8

9 Yhteenveto; Ominaisuuksien sopiminen Lions-toimintaan Niille vastaajille, jotka jotenkin aikaisemmissa kysymyksissä ilmaisivat tunnistavansa jollakin tavalla Lions organisaation, (77%), näytettiin 13 ominaisuutta, joista vastaajia pyydettiin valitsemaan enintään kolme, jotka sopivat Lions-liittoon tai Lions- toimintaan. Lions-toimintaan pidetään hyödyllisenä ja kansainvälisenä mutta samalla konservatiivisena jopa vanhoillisena. Osa pitää organisaatiota myös sulkeutuneena Myöskään kovin dynaamisena Lions –toimintaa ei pidetä. Lions-toiminnan imago on varsin selkeä ja johdonmukainen. Perusta on selvästi positiivinen ja hyvän tekeminen tunnetaan. Kovin dynaamisena organisaatiota ei kuitenkaan pidetä vaan arvoiltaan konservatiivisena jopa vanhoillisena. Lisäksi jotkut pitävät Lions-klubeja sulkeutuneina. Joissain vastauksissa heijastuu myös se, että liikettä pidetään elitistisenä. 910165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen | 7.5.2013 |

10

11 Yhteenveto; Kiinnostus osallistua Lions -toimintaan Noin neljännes suomalaisista olisi vähintään jollain tavalla kiinnostunut osallistumaan Lions-toimintaan. Potentiaalisimman joukon koko on noin 6% suomalaisista. Tässä ryhmässä korostuvat erityisesti 50 täyttäneet toimihenkilömiehet. Tärkeimmät motiivit osallistumiseen ovat auttamisen halu, kiinnostus johonkin tiettyyn asiaan sekä yhteisöllisyyteen liittyvät asiat. Ne, joita toiminta ei kiinnosta, mainitsivat yleisimmin syyksi ajanpuutteen, sen ettei koe toimintaa omaksi ja sen ettei tunne toimintaa. Kahteen viimeksi mainittuun pystytään vaikuttamaan toiminnan tunnettuutta parantamalla. Esteinä osallistumiselle mainittiin myös sulkeutuneisuuteen liittyvät tekijät. Joidenkin mielestä Lions-toimintaan liittyy ”parempien” ihmisten salamyhkäisyyttä. Tämä on myös asia, johon voidaan vaikuttaa viestinnällä. 1110165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen | 7.5.2013 |

12

13

14 Tutkimustulosten julkistaminen (ad hoc -tutkimukset) Tilaajan toimeksiannosta toteutettujen tutkimusten (ad hoc -tutkimukset) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat asiat: • Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. • Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Vastuun tutkimustulosten julkaisemisen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta kantaa yleensä tekijänoikeuden haltija. • Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. • Taloustutkimus Oy voi julkaista tutkimustulokset esimerkiksi alan konferensseissa, jos asiasta on sovittu tutkimusprojektin toimeksiantajan kanssa. • Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistava tiedote tms.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen sen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kysymyksiin. 14| 7.5.2013 |10165 Lions-liikkeen tunnettuus / Jari Pajunen


Lataa ppt "Lions –toiminnan tunnettuus Tutkimusraportti Suomen Lions-liitto ry Huhtikuu 2013 Jari Pajunen 7.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google