Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rinnakkaislääketutkimus 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rinnakkaislääketutkimus 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Rinnakkaislääketutkimus 2010
Rinnakkaislääketeollisuus ry Toukokuu 2010 TNS Gallup Oy

2 Sisältö Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 3
Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet 5 Yhteenveto ja johtopäätökset Tulokset Edullisemman lääkevalmisteen tarjoaminen 13 Rinnakkaislääkkeiden käyttö Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä 24 Rinnakkaislääkkeiden laatu suhteessa odotuksiin 28 Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä Tietämys viitehintajärjestelmästä Mielipiteet rinnakkaislääkkeitä koskevista väittämistä 36 Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

3 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

4 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
Tämän tutkimuksen on tilannut Rinnakkaislääketeollisuus ry, ja tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten asenteita rinnakkaislääkkeitä kohtaan kokemuksia rinnakkaislääkkeiden käytöstä tietämyksen tasoa viitehintajärjestelmästä. Rinnakkaislääketeollisuus ry on teettänyt osin vastaavan tutkimuksen myös vuosina 2005, 2007, 2008 ja Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin näihin aiempien vuosien tutkimustuloksiin. Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

5 Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet

6 Tutkimuksen menetelmät ja tutkimukseen osallistuneet
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti internet-kyselynä. Tiedot kerättiin valtakunnallisesti edustavan Gallup Forum –tutkimuspaneelin avulla. Tutkimuksen näyte koostui 35-69–vuotiaista suomalaisista. Haastattelut tehtiin välisenä aikana. Yhteensä vastaajia vuonna 2010 oli 1058. Vuosina 2008 ja 2009 tutkimusmenetelmä oli samanlainen kuin tässä vuoden 2010 tutkimuksessakin. Vuonna 2007 tutkimus toteutettiin internetkyselynä Gallup Forumin kautta vuotiaille ja puhelinhaastatteluin vuotiaille. Vuonna 2005 tutkimus tehtiin vuotiaiden parissa internetkyselynä Gallup Forumin kautta. Eri vuosien tutkimuksista keskenään vertailukelpoisia ovat tulokset vuotiaiden osalta. Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

7 Vastaajien taustatiedot Kaikki vastaajat, n=1058
% Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

8 Yhteenveto ja johtopäätökset

9 Yhteenveto Selvä enemmistö (71 %) vastaajista on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä. Vastaajista 6% ei osaa sanoa, onko käyttänyt rinnakkaislääkkeitä ja 22 % vastaajista ei ole käyttänyt. Käyttäjistä valtaosa (86 %) on tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin. Erittäin tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on vajaa kolmannes käyttäjistä. Ei täysin tai ei lainkaan tyytyväisiä on kymmenesosa rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä. Eniten tyytymättömiä käyttäjiä löytyy yli 65-vuotta täyttäneistä vastaajista. Yli puolet käyttäjistä kokee rinnakkaislääkkeiden laadun vastanneen odotuksiaan, 55% on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Kolmasosa käyttäjistä kokee säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä erittäin paljon tai paljon ja selvä enemmistö (94 %) ainakin jonkin verran. Enemmistö vastaajista (61%) tietää mielestään ainakin suunnilleen, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa. Vajaa viidennes (18 %) vastaajista ei ole edes kuullut viitehintajärjestelmästä, ja loput (21 %) ovat kuulleet vain sanan, mutta eivät tiedä, mitä se tarkoittaa. Vastaajat suhtautuvat hyvin myönteisesti rinnakkaislääkkeisiin riippumatta siitä, ovatko he käyttäneet rinnakkaislääkkeitä vai eivät. Lääkkeitä käyttäneiden asenteet ovat edelleen jonkin verran myönteisempiä kuin ei käyttäneiden. Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

10 Yhteenveto, Kehitys (45-64-vuotiaat)
Käyttö: Rinnakkaislääkkeiden käyttö on pysynyt samalla tasolla kuin vuosin 2009 ja 2008. Tyytyväisyys: Erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on eri vuosina ollut tasaisesti noin 90% rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä. Kokenut säästäneensä: Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet kokevat säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä jälleen tänä vuonna hieman harvemmin kuin edellisinä vuosina. Erittäin paljon tai paljon säästöä kokeneiden osuus on vuonna %, %, ja vuonna %. Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

11 Johtopäätökset Rinnakkaislääkkeiden käyttö on yleistä, ja niitä käyttäneet ovat yleensä olleet tyytyväisiä. Rinnakkaislääkkeet on koettu edullisemmiksi, turvallisiksi, tehokkaiksi ja laadukkaiksi. Vaikka kuluttajaryhmät suhtautuvat rinnakkaislääkkeisiin pääasiassa myönteisesti, niitä käyttäneiden ja ei-käyttäneiden suhtautumisessa on yhä kuitenkin aste-ero siten, käyttäneet suhtautuvat näihin lääkkeisiin hieman myönteisemmin. Tämä osoittaa, että lääkkeissä ei ole vikaa, koska käyttäminen ei ole juurikaan johtanut huonoihin kokemuksiin tai kielteisiin mielipiteisiin ei-käyttäjienkin mielipiteet ovat myönteisiä, vaikka omia käyttökokemuksia ei olekaan. Jos verrataan tämän tutkimuksen tuloksia muiden aihealueiden tutkimustuloksiin, jossa tarkastellaan käyttäjiä ja ei-käyttäjiä, mielipide-erot rinnakkaislääkkeissä ovat suhteellisen pienet.  Tämän voikin tulkita ei-käyttäjien osalta enemmänkin epävarmuudeksi ottaa kantaa asioihin, joista itsellä ei ole kokemusta, kuin todellisesta kielteisemmästä suhtautumisesta tai epäluottamuksesta asiaan. Vastaajista 88% kaipaa enemmän tiedotusta rinnakkaislääkkeistä, luku on sama sekä rinnakkaislääkkedien käyttäjien keskuudessa kuin ei-käyttäjien keskuudessa. Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

12 Tulokset

13 Edullisemman lääkevalmisteen tarjoaminen

14 Onko sinulle ehdotettu 1. 4
Onko sinulle ehdotettu jälkeen apteekissa asioidessasi edullisempaan, viitehintaiseen lääkkeeseen vaihtamista? Taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

15 Oletko itse joutunut kysymään lääkäriltä edullisempaa lääkevalmistetta
Oletko itse joutunut kysymään lääkäriltä edullisempaa lääkevalmistetta? Taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

16 Oletko itse joutunut kysymään apteekissa edullisempaa lääkevalmistetta
Oletko itse joutunut kysymään apteekissa edullisempaa lääkevalmistetta? Taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

17 Rinnakkaislääkkeiden käyttö

18 Rinnakkaislääkkeiden käyttö Kaikki vastaajat 2010 vs 2009
% Kaikki vastaajat 2010 (n=1058) % Kaikki vastaajat 2009 (n=1215) Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

19 Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2010 Ikäryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

20 Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2009 Ikäryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

21 Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2010 Ammattiryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

22 Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2009 Ammattiryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

23 Rinnakkaislääkkeiden käyttö 45-64 –vuotiaat vuosina 2005-2010
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

24 Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä

25 Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä 2010 vs 2009
% Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

26 Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä Rinnakkaislääkettä käyttäneet ikäryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

27 Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä Rinnakkaislääkettä käyttäneet 45-64 –vuotiaat v 2005-2010
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

28 Rinnakkaislääkkeiden laatu suhteessa odotuksiin

29 Rinnakkaislääkkeiden laatu on vastannut odotuksiani. Taustaryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

30 Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä

31 Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä 2010 vs 2009
% Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

32 Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä Rinnakkaislääkettä käyttäneet ikäryhmittäin
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

33 Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä Rinnakkaislääkettä käyttäneet –vuotiaat v Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

34 Tietämys viitehintajärjestelmästä

35 Tietääkö mitä käyttöönotetulla viitehintajärjestelmällä tarkoitetaan Kaikki vastaajat, n=1058 Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

36 Mielipiteet rinnakkaislääkkeitä koskevista väittämistä

37 Mielipiteet väittämistä 2010 Kaikki vastaajat, n=1058
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

38 Mielipiteet väittämistä 2009 Kaikki vastaajat, n=1215
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

39 Mielipiteet väittämistä 2010 Rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=756
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

40 Mielipiteet väittämistä 2009 Rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=892
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

41 Mielipiteet väittämistä 2010 Ei rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=237
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

42 Mielipiteet väittämistä 2009 Ei rinnakkaislääkettä käyttäneet, n=222
Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

43 Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita
Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

44 Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään
Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

45 Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke
Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

46 Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä
Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

47 Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista
Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

48 Rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin alkuperäislääkkeiden käyttö. Mielipide väittämästä taustaryhmittäin Rinnakkaislääketutkimus 2010 (proj.nro 78218)

49 Rinnakkaislääketutkimus 2010
Rinnakkaislääketeollisuus ry Toukokuu 2010 TNS Gallup Oy Projektinumero 78218


Lataa ppt "Rinnakkaislääketutkimus 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google