Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4"— Esityksen transkriptio:

1 TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4
TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke Sadonkorjuuseminaari

2 Järjestöt lähidemokratian tukena,
Kiravo –kirjasto avoimena oppimisympäristönä 5 esiselvitys hanketta Avara museo –kehittyvä oppimisympäristö aikuisille Yhteisillä vesillä - tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen Verkko haltuun! Nätet i besittning! Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö Avoimet verkostot oppimiseen -AVO Osaavat verkostot Mobiilisti Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin AVO2   Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt -TTS Tietotaitotalkoot Lähellä kaupungissa Open Zone Aistien –Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä Esiselvitys Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmaan Verkostohankkeet. Osa edustettuna myös täällä. Osoitteet löytyvät aktiivin sivustolta Avoin yhteisöllinen virtuaalinen oppimisympäristö -AYVOT Sápmi miehtá

3 Hankkeista jää paljon hiljaista tietoa

4 Haaste Miten saadaan juurrutettua arkityöhön?
Miten vältetään pyörän keksiminen aina uudelleen

5 Kaupallinen tuotteistaminen
Projektituotteistaminen

6 Tuotteistamisen kehityspolku AKTIIVI-hankkeissa
Parhaat käytännöt (2010) Tuotteistaminen (2012) Näkyväksi tekeminen

7

8

9

10 Projektituotteistaminen
Hanketulosten systemaattista kuvaamista niin, että muutkin pystyvät niitä soveltamaan Luodaan oppimisalusta, johon eri henkilöiden yksittäiset kokemukset ja oivallukset voidaan liittää ja jonka pohjalta keskustellen luodaan yhteistä ymmärrystä. (Marja Toivonen)

11 Palvelulupaus Palvelut ovat usein prosesseja – käyttäjä tekee päätöksen palvelulupaukseen perustuen Lupauksessa on oltava näkyvillä, kenelle palvelu on tarkoitettu ja mihin tarpeisiin se vastaa, mistä palvelu löytyy ja mitä palvelun käyttö asiakkaalta itseltään vaatii

12 Mitä projektituotteistaminen on?
Tuotteistamisen tavoite on palvelun eräiden osien vakiointi niin, ettei palvelua tarvitse miettiä jokaisen asiakkaan kohdalla alusta pitäen. Tuotteistaminen ei poista palveluun liittyvää räätälöinnin tarvetta vaan vähentää sen tarkoituksenmukaiselle tasolle. Jonkin-asteinen asiakaskohtainen vaihtelu kuuluu palvelun perusluonteeseen (Marja Toivonen)

13 Tuotteistamisprosessin kulku
Tuotteistettavan palvelun rajaaminen Asiakastarpeen arviointi ja määrittely 3. Palvelulupauksen hahmottaminen 4. Palvelun rakenteen, prosessin ja resurssien määrittely 5. Vakiointiasteen määrittely ja sovittujen palvelun osien vakiointi 6. Henkilöstön kouluttaminen ja sitouttaminen (työnkuvat ym.) 7. Tuotteistetun palvelun kuvaaminen asiakkaalle (palvelukortit ym.) 8. Seuranta ja palvelun onnistuneisuuden arviointi 9. Palvelun kehittäminen ja uudistaminen Monipuolisen ajattelun varmistamiseksi on tärkeää osallistaa palvelun tuotteistamisprosessiin kaikki palvelun kannalta keskeiset henkilöt. (Jaakkola et al. 2007, muokattu)

14 Palvelutuote Palvelun ydin Palvelun tukiosat Palvelun lisäosat
Se mitä asiakas ensisijaisesti hakee, esimerkiksi työkalua vuorovaikutukseen Välttämättömiä ydinpalvelun kannalta, esimerkiksi mobiilisovellut Palvelun ydin Palvelutuote voidaan edelleen nähdä kerroksellisena kokonaisuutena. Kaikissa kerroksissa voi esiintyä paitsi palveluja, myös tavaroita ja järjestelmiä. Keskellä on tuotteen ydin, joka siis määrittelee millainen tuote on kysymyksessä. Ydin ratkaisee asiakkaan tarpeen. Jos esimerkkinä on kaikille tuttu lentomatkailu, niin palvelun ydin on henkilön turvallinen ja sujuva matka paikasta A paikkaan B, tietysti matkatavaroineen. Auttavien palvelujen kerros koostuu palveluista ja apujärjestelmistä, jotka eivät asiakkaan näkövinkkelistä ole välttämättömiä, mutta palveluntuottajan näkökulmasta ne tarvitaan, jotta ydinpalvelu voitaisiin tuottaa. Tämä on esimerkiksi passintarkastus terminaalissa ja check-in ennen lentoa. Tukipalvelut ovat ekstroja, joilla pyritään nostamaan palvelun arvoa asiakkaan silmissä. Tämä on esimerkiksi businessluokassa matkustavien ja kultakorttiasiakkaiden lounge lähtöterminaalissa. Palvelun tukiosat Eivät välttämättömiä mutta nostavat palvelun laatua, esimerkiksi liittymät lisäpalveluihin Palvelun lisäosat Grönroos 2000, Normann 1991, Brax 2006

15 Ulkoinen tuotteistaminen
Sisäinen tuotteistaminen Käyttäjäasiakas Tilaaja-asiakas Testaaminen Pilotointi - Timantin hiominen Paketointi Suunnittelu ja ideointivaihe - Konseptin luominen Hyödyntäminen Levittäminen Pilotointi Prosessikuvaukset Benchmarking SWOT Tuotearviointi Pilotointi Kiteytys Brandaaminen Resurssointi Aivoriihityöskentely Tarvekartoitus Asiakaslähtöisyyden varmistaminen Markkinointi Ja levittäminen Tuotteistamis- suunnitelma Tuotekuvaukset Tuote-esitteet Markkinointi- ja levityssuunnitelma Projektituotteistajan opas, Työministeriö

16


Lataa ppt "TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google