Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UKJ Miten tähän on tultu? UKJ-seminaari 6.6.2013 Ari Ahlqvist.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UKJ Miten tähän on tultu? UKJ-seminaari 6.6.2013 Ari Ahlqvist."— Esityksen transkriptio:

1 UKJ Miten tähän on tultu? UKJ-seminaari 6.6.2013 Ari Ahlqvist

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Mikä se nyt olikaan?  Uusi KirjastoJärjestelmä –Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna  Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus –Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat koostua useista pienemmistä moduuleista –Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita  UKJ muodostaa Finnan ja Melindan kanssa suuremman kirjastoille suunnatun palvelukokonaisuuden 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist2

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Miksi uusi kirjastojärjestelmä  Kaikkilla kirjastosektoreilla vanhenevia kirjastojärjestelmiä lähivuosina  Tarvetta uudelle järjestelmälle myös metatiedon formaattien kehityksestä –FinMARC –> MARC 21 –> RDA-pohjaiset metatietoformaatit –Linkitetty (avoin) data  Perinteiset ILS:t eivät täytä enää muuttuneen toimintaympäristön asettamia vaatimuksia  Uuden kirjastojärjestelmäkokonaisuuden muut osat (Finna, Melinda) tarvitsevat täydennyksekseen järjestelmän, joka kattaa kokonaisuuden muut toiminnot 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist3

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ:n päämodulit  Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta –Formaattiriippumaton luettelointityökalu –Avoin tuotantoympäristö, jossa voi hyödyntää nykyistä joustavammin avoimia sanastoja, rekistereitä ja valmiita metatietosettejä  Aineiston käyttö, lainaus ja kaukopalvelu –Mahdollistaa yhteiskäytön kirjastojen välillä  Aineiston hankinta ja elinkaaren hallinta –Pyrkimys yhteiseen työkaluun kaikenlaisen aineiston hankinnassa  Rajapinnat hallinnollisiin järjestelmiin ja muihin järjestelmiin –Mm. käyttäjätunnistus, taloushallinto, tilastointi, opinto- ja tutkimushallinnot... 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist4

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT KIRJASTO- VERKKO- PALVELUT Finna, Melinda ja kirjasto- järjestelmät nyt Kirjastojärjestelmät Melinda Asiakastiedot Saatavuustiedot Varastotiedot Hankintatiedot Kuvailutiedot Auktoriteettitiedot Tunnisteet Replikointi Hakuindeksit Kunkin tietokannan omat OPACit Eri Nelli-instanssit Virkailijan liittymät •Aineiston Lainaus •(Luettelointi) Hallintaliittymä Aleph-clientti Poiminta OPACitNelli Asiakasliittymät 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist5

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT KIRJASTO- VERKKO- PALVELUT Finna, Melinda ja kirjasto- järjestelmät lähitulevai- suudessa Finna Kirjastojärjestelmät Melinda Keskitetty indeksi Paikallis- indeksi Linkitystiedot Asiakastiedot Saatavuustiedot Varastotiedot Hankintatiedot Kuvailutiedot Auktoriteettitiedot Tunnisteet Replikointi Haravointi Asiakasliittymä •Kansallinen näkymä •Sektorinäkymä •Kirjaston oma näkymä Hallintaliittymä Virkailijan liittymät •Lainaus •Hankinta •(Luettelointi) Hallintaliittymä Luettelointi- työkalu •(Kuvailu) Poiminta Museot ja arkistot 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist6

7 KIRJASTOVERKKOPALVELUT KIRJASTO- VERKKO- PALVELUT Luettelointityökalu Finna, Melinda ja UKJ aikanaan Finna UKJ Melinda Keskitetty indeksi Paikallis- indeksi Linkitystiedot Asiakastiedot Saatavuustiedot Varastotiedot Hankintatiedot Kuvailutiedot Auktoriteettitiedot Tunnisteet Haravointi Asiakasliittymä •Kansallinen näkymä •Sektorinäkymä •Kirjaston oma näkymä Hallintaliittymä Lainaustyökalu Poiminta Hankintatyökalu Hallintatyökalu Muut järjestemät Museot ja arkistot 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist7

8 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Yksi järjestelmäkokonaisuus – eri tahdit  Melinda toimii ja laajenee Melinda  Finna pian tuotannossa Finna  UKJ vasta suunnittelupöydällä  Järjestelmäkokonaisuus rakentuu usean vuoden ja mutkan kautta 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist8

9 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ:n vaiheita  Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012 –Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan  Suunnitteluprojekti 2013 –Projektikuvaus ja vaatimusmäärittely aikatauluineen ja vaiheistuksineen –OKM:n rahoitus  Hankintaprojekti 2014? -> –Tekee/teettää/ostaa/...  Käyttöönottoprojekti 2016? -> –Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist9

10 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Valmisteluprojekti  AMKIT ja Linnea2 konsortiot asettivat huhtikuussa 2011 UKJ:n valmisteluryhmän, joka aloitti työnsä 15.6.2011 –Mukaan kutsuttiin myös yleisten kirjastojen ja erikoiskirjastojen neuvostojen asettamat edustajat –Syksyllä 2011 asetettiin lisäksi 7 työryhmää, jotka muodotuivat yhteensä yli 50 kirjastojen asiantuntijasta  Valmisteluasiakirja ja muu projektissa syntynyt aineisto avoimessa wikissä: https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmisteluhttps://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu

11 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Suunnitteluprojekti  Kansalliskirjasto haki loppuvuodesta 2012 kaikkien kirjastosektoreitten valtuuttamana OKM:ltä rahoitusta UKJ:n suunnitteluun –Rahoitus myönnetty hakemuksen mukaan: 5 henkilöä, käytettävä 2013 loppuun  Projektin omistaa kansalliskirjasto/KVP  Suunnittelua johtaa ohjausryhmä, joka mm. –hyväksyy projektisuunnitelman –vastaa projektin etenemisestä –perustaa tarvittavat projektin alatyöryhmät ja kutsuu niihin osallistujat

12 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ-suunnitteluprojektin organisaatio  UKJ-ohjausryhmä UKJ-ohjausryhmä  UKJ-projektinhallintaryhmä UKJ-projektinhallintaryhmä  UKJ-projektiryhmä  Kansalliskirjaston muut asiantuntijat  Kirjastojen asiantuntijaryhmät 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist12

13 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vaatimusmäärittely & projektisuunnitelma Ohjausryhmä (16) OKM YKN EriK AMKIT SYN Yhteis- kirjastot AAPA FUCIO Alaryhmät/ Asiantuntija- ryhmät Kunta-IT Kehittämispäällikkö Asiantuntijat KK Tietojärjestelmäasiantuntijat (2)(1) (?) (2) (1) (2) (1) (2) Ottaa Nimittää Johtaa/ohjaa Tukee suunnitteluprojektin organisaatio (3) UKJ- 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist13

14 KIRJASTOVERKKOPALVELUT UKJ-projektiryhmä  Kehittämispäällikkö Ari Ahlqvist 1.1. -> –projektipäällikkö  Tietojärjestelmäasiantuntija Petteri Kivimäki 1.3. -> –erit. tekniikka  Tietojärjestelmäasiantuntija Minna Rouhiainen 18.3. -> –erit. aineiston käytön hallinta  Tietojärjestelmäasiantuntija Maarit Tuomisto 1.4. -> –erit. kuvailu  Tietojärjestelmäasiantuntija Olli Niinivaara 1.5. -> –tietojärjestelmä  Tietojärjestelmäasiantuntija Kaisa Hypén 1.6. -> –erit. hankinta

15 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 1  Vaatimusmäärittely –Käytännössä kuvaus uudesta kirjastojärjestelmästä ja sen toiminnoista –Paljon laajempi kuin perinteinen vaatimusmäärittely –Tehdään kokonaisarkkitehtuurimalli mielessä pitäen 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist15

16 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 2  Hankinta- l. toteutusvaiheen projektisuunnitelma –Miten suunnitelma toteutetaan  Olemassa olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus  Koodaaminen, koodin osto, ohjelmiston osien osto... –Aikataulu –Toteutusjärjestys 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist16

17 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vuoden 2013 UKJ-työn tavoitteet 3  Suunnitelmien tarkkuus –Käytettävissä oleva aika ja muut resurssit  Suunnitelmia kehitetään tasaisesti niin pitkälle kuin ehditään –Toteutukseen on jätettävä tilaa suunnitelmien tarkentamiseen  Täydellisen ohjelmiston suunnittelu etukäteen ei ole mahdollista 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist17

18 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Valmistelutyön eväitä suunnittelulle 1  Valmisteluraportti –UKJ-kokonaisarkkitehtuuri  Kokonaisarkkitehtuurista kuvattu toiminta- ja tietoarkkitehtuurit  Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit tässä vaiheessa kuvaamatta –Riskianalyysi –Rahoitusratkaisut ja kustannus-hyötyanalyysi –Hallintomalli ja juridiset kysymykset –Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist18

19 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Valmistelutyön eväitä suunnittelulle 2  Valmistelutyössä tehtyjä UKJ:n stategisia perusvalintoja –Avoin lähdekoodi –Integroituminen muuhun kansalliseen palvelukokonaisuuteen –Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen –Moduulirakenne –Kirjastojen yhteistyö 6.6.2013UKJ - miten tähän on tultu / Ari Ahlqvist19

20


Lataa ppt "UKJ Miten tähän on tultu? UKJ-seminaari 6.6.2013 Ari Ahlqvist."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google