Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uusi kirjastojärjestelmä UKJ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uusi kirjastojärjestelmä UKJ"— Esityksen transkriptio:

1 Uusi kirjastojärjestelmä UKJ
Kristiina Hormia-Poutanen Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät

2 Mikä? Uusi Kirjastojärjestelmä
Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat koostua useista pienemmistä moduuleista Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita UKJ muodostaa Finnan ja Metivan kanssa suuremman kirjastoille suunnatun järjestelmäkokonaisuuden

3 Miksi? Vanhat, integroidut järjestelmät alkavat olla elinkaarensa loppuvaiheessa. Kirjastojen toimintaympäristö muuttunut Aineistot muuttuneet, asiakkaiden tarpeet muuttuneet, kuvailu muuttuu Laajassa mielessä kirjastojärjestelmä on nykyään palvelujärjestelmä, jolla pyritään hallitsemaan laajasti kirjastoon ja asiakkaisiin liittyviä tietovirtoja ja palveluita, ja joka koostuu useista eri tietojärjestelmistä. Olemme siirtyneet aikaan, jolloin järjestelmiä ja niiden osia kehitetään erilaisilla aikatauluilla ja samalla varmistetaan niiden yhteensopivuus muiden järjestelmien ja toimijoiden kanssa

4 UKJ:n vaiheita Valmisteluprojekti huhtikuu 2011 – 31.12.2012
Valmisteluasiakirja, jonka pohjalta UKJ suunnitellaan Suunnitteluprojekti 2013 Tarkka projektikuvaus ja vaatimusmäärittely aikatauluineen ja vaiheistuksineen OKM:n rahoitus Hankintaprojekti 2014? -> Tekee/teettää/ostaa/... Käyttöönottoprojekti 2016? -> Vaiheittain, lomittunee osin hankintaprojektin kanssa

5 UKJ-organisaatio UKJ-ohjausryhmä UKJ-projektinhallintaryhmä
UKJ-projektiryhmä Kansalliskirjaston muut asiantuntijat Kirjastojen asiantuntijaryhmät Käsitelty sektoreitten kirjastonjohtajien yhteiskokouksessa ja ohjausryhmässä Koollekutsuminen ja seminaari keväällä Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien pohjalta

6 Moderneja kirjastojärjestelmiä
Suljetun lähdekoodin järjestelmiä Avoimen lähdekoodin järjestelmiä Libris XL OCLC WorldShare™ Management Services Nakkaan tähän lisää kuvia...

7 Suljetun koodin järjestelmien ongelmia
Palvelun kaikki osaset käytönnössä valittava samalta toimittajalta Rajapinnat muihin järjestelmiin puuttuvat tai ovat vajaita Järjestelmän laajentaminen yli järjestelmäntoimittajan puitteiden vaikeaa/mahdotonta Järjestelmässä olevat lisensioitujen aineistojen palvelut riippuvat järjestelmän toimittajan ja aineistojen toimittajien välisistä sopimuksista Järjestelmän kehittämiseen vaikuttaminen vaikeaa Uudet järjestelmät laajoja, asiakkaita paljon Avoin lähdekoodi takaa kehitettävyyden, korjattavuuden, modulaarisuuden ja liitettävyyden varmemmin

8 UKJ ja palvelukeskeinen arkkitehtuuri
Asiakasliittymä, virkailijoiden käyttöliittymät, automaatit, mobiilisovellukset, Facebook, Twitter … Käyttöliittymät Julkiset palvelut. Yksi julkinen palvelu voi hyödyntää monia tietokantapalveluita, esim. uusi lainat. Palvelurajapinta Yksittäisten tietojen haku, lisäys, muokkaus ja poisto. Esim. bib-, varasto-, nide-, auktoriteetti-, asiakastietue. Tietokantapalvelut Kuvailutiedot, auktoriteetit, tunnisteet, varasto- ja nidetiedot, asiakastiedot, tapahtumarekisteri. Tietovarannot

9 UKJ ja palveluväylämalli
Julkisen hallinnon tietojärjestelmät Väestötietojärjestelmä Autentikointi UKJ ja palveluväylämalli Kansallinen palveluväylä Avoin linkitetty data, raportit, analyysit, tiedon louhinta, hakukoneet Finna - hakuliittymä Pankkipalvelut Ulkoiset järjestelmät Finna - hakuindeksi Autentikointi UKJ - virkailijakäyttö Käytön hallinta Henkilöstöhallinto Hankinta Taloushallinto Kansalliskirjaston kirjastopalvelujen palveluväylä Kuvailu Oppimisympäristöt Finna Admin Muut sovellukset ONKI Asteri PAS Julkaisuarkistot Ylläpito Melinda URN UKJ ERM Tilastot = Virkailijan palveluliittymä = Ulkoiset järjestelmät = Loppukäyttäjän palveluliittymä = Autentikointi ja käyttäjäryhmät = Tietovaranto = Integraatioalusta

10 UKJ:n tiekartta Hankintatoimintojen viimeistely Käytön hallintaan liittyvien toimintojen viimeistely Täysmääräinen käyttöönotto alkaa 2017 2016 Hankintatietokannan toteutus Hankintatoimintojen toteutus alkaa Asiakastietokannan ja muiden aineistojen käytön hallintaan liittyvien tietokantojen toteutus Käytön hallintaan liittyvien toimintojen toteutus alkaa Rajoitettuja hankintaan ja aineiston käytön hallintaan liittyviä toimintoja tarvitsevien kirjastojen siirtyminen UKJ:hin alkaa 2015 Varasto- ja nidetietokantojen toteutus Rajapinnat Finnaan ja luettelointityökaluun Hankintaa ja käytön hallintaa käyttämättömien tietokantojen siirtyminen UKJ:hin alkaa 2014 Teknisen infrastruktuurin pystyttäminen Ohjelmiston perusarkkitehtuurin rakentaminen Metatietovarannon tietokannan toteutus Artikkelitietovarannon siirto UKJ:hin 2013 Vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelman toteutus Hankinnan valmistelu

11 Asiantuntijaryhmät Rajapinnat Aineistojen käytönhallinta Kuvailu ja kokoelmien hallinta Hankinta Yhteensä Yliopisto 4 6 18 AMK 2 10 Yleinen 3 9 Erikois 1 8 Yhteis Muu 5 15 55

12 Suunnitelmien hyväksymisprosessi / toimintoarkkitehtuurikuvaukset
Hyväksytty dokumentti Dokumentin muokkaaminen Dokumentin laatiminen Työpaketin vastuuhenkilö, asiantuntijat Dokumentin katselmointi projektiryhmässä Projektiryhmä Dokumentin hyväksyminen projektiryhmässä Dokumentin katselmointi asiantuntijaryhmässä Asiantuntijaryhmä Dokumentin hyväksyminen asiantuntijaryhmässä Työpaketin vastuuhenkilö

13 UKJ-hankkeen keskeisiä riskejä
Toteutusprojekti ei saa riittävästi yhteistä jatkorahoitusta Valtakunnallinen kehityshanke hajoaa Laajan yhteisen järjestelmän edut jäävät saavuttamatta Järjestelmäkehityksen hallinnointi tulee hankalaksi tai jopa mahdottomaksi Kirjastosektorien jääminen osittain toteutushankkeen ulkopuolelle Aineiston yhteiskäyttöisyyden ja asiakkaiden helpon liikkuvuuden edut vähenevät Kustannukset mukana olevien osalta nousevat Valitut avoimen lähdekoodin ratkaisut eivät vastaa dokumentaatiota, eikä yhteisön ohjelmistokehitys vastaa suomalaisten kirjastojen tarpeita Järjestelmään joudutaan itse tekemään enemmän muutoksia kuin on suunniteltu tai joudutaan turvautumaan kaupallisiin ratkaisuihin

14 Jos UKJ ei toteudu aikataulussa
Korkeakoulukirjastojen Voyager-kirjastojärjestelmä ja kansallisen metatietovaranto Melindan Aleph-järjestelmä sekä huomattava osa yleisten ja käytännössä kaikki erikoiskirjastojen järjestelmistä elinkaarensa päässä Jokin järjestelmäratkaisu saatava muutaman vuoden kuluessa joka tapauksessa Voyagerin ja Alephin palvelin vuodelta 2007 Uusittava n. 2017, nykyisen palvelimen uusiminen kallista RDA-kuvailustandardin käyttöönotto ja linkitetyn datan hyödyntäminen jää vajavaiseksi Tietojärjestelmien avoimuus ja yhteentoimivuus vaarantuvat

15 Kiitos!


Lataa ppt "Uusi kirjastojärjestelmä UKJ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google