Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto KDK ja sen arkistosektorin yhteistyöverkosto –seminaari 6.2.2012 Arkistoneuvos Jaana Kilkki Arkistolaitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto KDK ja sen arkistosektorin yhteistyöverkosto –seminaari 6.2.2012 Arkistoneuvos Jaana Kilkki Arkistolaitos."— Esityksen transkriptio:

1 Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto KDK ja sen arkistosektorin yhteistyöverkosto –seminaari 6.2.2012 Arkistoneuvos Jaana Kilkki Arkistolaitos

2  OKM:n hallinnonalan sisältö- ja palvelukokonaisuus: perustana KAM-organisaatiot ja niiden  yhteisen asiakasliittymän ylläpito ja kehittäminen sekä aineistojen välittäminen Europeanaan  kulttuuriperintöaineistojen digitointi  digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn pitkäaikaissäilytyspalvelun toteuttaminen  tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen  KDK-hanke edistää kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden kehittämistoimien yhteensovittamista tietohallinnon alueella Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK http://www.kdk.fi/

3  KDK-hankkeessa jollakin tavalla mukana olevien arkistojen yhteistoimintamuoto  verkoston jäsenyys ja sen päätoksentekoon osallis- tuminen mahdollista vain KDK:ssa jo mukana oleville arkistoille  verkoston järjestämään toimintaan osallistuminen on avointa kaikille arkistoille  jäseniä ovat AL, KAVA, SKS, SLS, ELKA, Kansan arkisto, Työväen arkisto, FSD, JAPA, Kotuksen ja Ylen arkistot Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkosto

4  toiminta-ajatus rajautuu KDK:n kautta:  edistää KDK:ssa mukana olevien arkistojen keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kumppanuutta  yhteisen näkemyksen tuottaminen ja tuominen KDK:n palveluiden kehittämiseen  toteuttaa käytännössä verkoston jäsenten tiedon- hallinnan yhteentoimivuutta  yhteisesti hyväksytyt toimintaperiaatteet määrittelevät toimintamuodot ja toiminnan organisoitumisen  ohjausryhmä organisoi toiminnan verkoston vahvistaman vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti Tarkoitus ja tavoitteet

5 (1) Asiakasliittymä ja aineiston välittäminen Europeanaan  arkistosektorin edustajien nimeäminen KDK-työryhmiin  tiedon välittäminen työryhmien työstä verkoston keskusteltavaksi ja kommentoitavaksi  tuen tarjoaminen asiakasliittymään liittyville uusille arkistoille  asiakasliittymän arkistosektorin yhteisen näkymän tuottaminen (2) PAS-palvelun suunnittelu- ja toteuttaminen  samoin kuin edellä  arkistosektorin syntyään digitaalisiin tietovarantoihin liittyvät kysymykset Toimintamuodot

6 (3) Digitointi  tavoitteena arkistosektorin konkreettisen yhteistyön lisääminen digitoinnissa:  digitointiprosessien kehittäminen, digitoinnin laatu- ja metatietovaatimusten yhdenmukaistaminen, yhteisrahoitteiset digitointihankkeet (2) Tiedonhallinnan yhteentoimivuuden edistäminen  tavoitteena arkistosektorin konkreettisen yhteistyön lisääminen KDK-kokonaisarkkitehtuurin alueilla: esim. yhteiset palvelut  Arkistojen hakemistopalvelu (AHAA) –hanke: AL, SKS, PTA + KMA + SCA, CSC Toimintamuodot

7  toteutetaan kohdealueisiin liittyviä kehittämishankkeita sekä järjestetään niihin liittyvää koulutusta ja tiedotusta  arkistosektorin kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvaaminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen  kansallisen kuvailustandardin uusiminen ja yhteisten kuvailu- ja luettelointisääntöjen laatiminen  AHAA-palvelua ja kuvailun uudistamista käsittelevä seminaari 26.4.  KDK-asiakasliittymää arkistosektorin näkökulmasta esittelevä seminaari syksyllä Toimintasuunnitelma 2012

8 Arkistojen hakemistopalvelu -hanke  toteuttaa arkistojen yhteishankkeena uudenlaisen yhteisen hakemistopalvelun AHAA, joka kattaa kaiken tyyppisen sekä perinteisen että digitaalisen aineiston kuvailutiedon  arkistoille tarjoaa työkalun aineistojen kuvailu- ja järjestämis- prosessin tueksi sekä  kuvailu- ja luettelointitietoihin perustuvan raportoinnin ja muita hankkeen aikana sovittavia aineistohallinnan palveluja  asiakkaille tarjoaa tiedon arkistojen käyttöön asettamasta aineistosta sekä mahdollisuuden osallistua aineistojen kuvailuun ja hyödyntää kuvailutietoja omien palveluiden rakentamisessa  on KDK:n taustajärjestelmä, joka hyödyntää KDK:n tarjoamia palveluja: asiakasliittymä: arkistosektorin näkymän rakentaminen

9 Kiitos! http://www.narc.fi jaana.kilkki@narc.fi


Lataa ppt "Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto KDK ja sen arkistosektorin yhteistyöverkosto –seminaari 6.2.2012 Arkistoneuvos Jaana Kilkki Arkistolaitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google