Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aki Lassila Kehittämispäällikkö Konsortion kokous

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aki Lassila Kehittämispäällikkö Konsortion kokous"— Esityksen transkriptio:

1 Aki Lassila Kehittämispäällikkö Konsortion kokous 13.5.2013
FINNA Konsortioryhmä Aki Lassila Kehittämispäällikkö Konsortion kokous

2 Finnan uudet tuulet 2013 Uuden käyttöliittymän hiominen
Tavoitteena erinomainen käyttöliittymä jokaiselle käyttäjälle eri käyttötarpeisiin ja -tapoihin Uusien organisaatioiden mukaantulo Haasteena ottaa heidät jouhevasti mukaan Finnaan Aineistojen määrällinen kasvu Tavoitteena saada kaikki kirjastot, arkistot ja museot mukaan Finnan kehittämisen tehostaminen uudella projektihallinnalla Samanaikainen uusien organisaatioiden mukaantulo ja kehittäminen tuo uusia haasteita

3 Finnan roadmap Asiakaskunnan laajeneminen jatkuu Finnan yhteydet uuteen kirjastojärjestelmään (UKJ) Kirjastoverkkopäivillä 3.0 ja 4.0 versioiden julkistaminen Hankkeen jatkosuunnittelu vuosille Yhteistyö uusien sidosryhmien kanssa 2014 Mukaan tulee lisää 2. aallon organisaatioita Metadatan avaaminen VuFind versio 2:n käyttöönotto Kirjastoverkkopäivillä 2.0 version julkistaminen Hankkeen jatkosuunnittelu vuosille 2013 1-3/2013: 1. aallon organisaatiot tuotantoon ja 2. aallon valmistelut 4/2013: 2. aallon organisaatioiden vaiheittainen mukaantulo alkaa Kirjastoverkkopäivillä syksyllä 1.0 version julkistaminen Kv. kehitysyhteistyön aloittaminen, sisälten partnerien haun 2012 KDK-asiakasliittymän kehitys aloitetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja avointen rajapintojen pohjalta Kehitystyötä tehdään ketterää menetelmää käyttäen (Scrum) KDK-asiakasliittymän nimeksi tulee Finna 1. aallon organisaatiot mukana kehitystyössä Finnan beta-versio julkaistaan KDK-hanke aloitetaan KDK-asiakasliittymän kehitys / Primo järjestelmä Perustan luominen: vaatimusmäärittelyt KDK-asiakasliittymälle

4 Aikataulu etenemiselle Finnan osalta 1/2
Etenemisen vaiheet yksittäisen organisaation kannalta: Palvelusopimuksen tekeminen Aineiston haravointi Mahdollisen oman näkymän suunnittelu, toteutus ja julkaisu Koulutuspäivät Helsingissä – sisältävät tietopaketin ja tarkemmat ohjeistukset: 15.4. Ammattikorkeakoulut 16.4. Museot 17.4. Arkistot 18.4. yliopistokirjastot Finnan wiki-sivuilta Kiwistä löytyy paljon asiaa liittyvää materiaalia, ks.

5 Finna-palvelun arkkitehtuuri
Finna-asiakasliittymä rakentuu useista moduleista, jotka on integroitu toisiinsa; uusia moduleita voidaan integroida järjestelmään tarpeen mukaan. Järjestelmä koostuu kahdesta pääosiosta: Loppukäyttäjien asiakaskäyttöliittymästä sekä Kirjastojen, arkistojen ja museoiden henkilökunnan hallintaliittymästä. Finna itsessään koostuu seuraavista avoimen lähdekoodin ohjelmistoista: Loppukäyttäjien käyttöliittymä – VuFind (vufind.org, lisenssi GPL v2) Hallintapaneeli: hallintatyökalut asiakasorganisaatioille oman näkymän tekemistä ja hallinnointia varten (KK:n omaa tuotantoa, perustuu Zend Framework:iin, framework.zend.com, lisenssi BSD) Metadataindeksi ja hakumoottori Solr (lucene.apache.org/solr, lisenssi Apache) RecordManager: metadatan haravointi ja käsittely (KK:n omaa tuotantoa, github.com/KDK-Alli, lisenssiä ei päätetty) Voikko: Suomen kielen käsittely (voikko.sourceforge.net, lisenssi GPL v2) Ulkoinen indeksi: Primo Central Index (tällä hetkellä) Ulkoiset rajapinnat sekä liitännät eri organisaatioiden taustajärjestelmiin. Tällä hetkellä tuki koskee mm. Voyager- ja tulossa Axiell-järjestelmiin.

6 VuFind:in rooli on keskeinen loppukäyttäjille
Hallintaliittymä sisältää hallintatyökalut ja tilastoinnin Lisätoiminnallisuuk -sia ja uusia moduleita voidaan lisätä jatkossa Finna löytyy:

7 Finnan versio Finnassa ainakin 53 organisaation aineistot 12 yo-kirjastoa, 10 amk:ta, 17 museota, 14 arkistoa Yleisten kirjastojen mukaantulo riippuu Axiell- ja BTJ-asioiden etenemisestä Y miljoonaa nimekettä 24 organisaatiota työstää tai on jo oman Finna-näkymänsä käyttäjiä 12 yo-kirjastoa, 10 amk, 1 museo, 1 arkisto Toiminnallisuus teknisen roadmap:in mukainen sekä Yhteydet eri järjestelmiin Voyager, Axiell, PrettyLib, E-kuva? Nykyiset toiminnot ja niiden lisäksi keskitetty indeksi, geokoodaus, digitaaliset objektit ja verkkomaksaminen Tavoitteena Zend v.2 ja VuFind v.2 alustoille siirtyminen

8 Miten seurata Finnan kehitystä?
Parhaiten se tapahtuu seuraamalla Finna-wikiä osoitteessa: Lähetämme jokaisen 3 viikon mittaisen kehityssprintin jälkeen tilannekatsauksen sähköpostilla Osallistua/seurata 2. aallon kokouksia, seuraavat sektorikohtaiset kokoukset kesäkuun alkuviikoilla

9 Miten parhaiten olen yhteydessä Finna-tiimiin?
Sähköpostiosoite on parhain tapa ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa, koska: Sitä seuraa koko Finna-tiimi, sektorivastaavat ja työpakettivastaavat Lähettämänne kehitysehdotukset/bugiraportit/kommentit/terveiset/kysymykset saapuvat meille Jiraan keskitetysti Käytämme Jiraa kehitystyössämme keskeisesti apuna Jiran avulla voimme käsitellä teiltä tulevia viestejä järjestelmällisesti JA niin että mikään viesti ei jää roikkumaan ns. kyberavaruuteen Lisäksi on hyvä myöskin tuoda esiin mieltä askarruttavianne asioita 2. aallon tapaamisiin niin niitä voidaan yhdessä sektorikohtaisessa sessiossa keskustellen käydä läpi

10 Finnan 2. aallon aloitus Yleisten kirjastojen tilanne ja BTJ:
Tällä hetkellä yleisillä kirjastoilla ja niille luettelointia tekevällä BTJ:n välillä on sopimukset, jotka estävät yleisten kirjastojen luetteloiden metatiedon avoimen käytön Finnan kautta. Tilanteeseen etsitään väliaikaista ja pysyvää ratkaisua. Neuvotteluissa ovat olleet mukana BTJ, Yleisten kirjastojen neuvosto, Kansalliskirjasto ja OKM. Osapuolet neuvottelevat seuraavan kerran huhtikuun alussa tilanteen korjaamisesta, jotta yleisten kirjastojen metadataa voitaisiin käyttää myös Finnassa.

11 Toimenkuvat ja työpaketit
Sektorivastaavat: arkistot Erik Henriksson, kirjastot Markku Heinäsenaho ja Timo Laine sekä museot Erkki Tolonen Sektorivastaavat seuraavat oman sektorinsa Finnaan liittyviä asioita ja toimivat Finna- tiimin ja oman sektorinsa välillä ”viestin viejinä” ja yhdessä kehityspäällikön kanssa. Lisäksi sektorivastaavat Seuraavat tulevia omaa sektoriaan koskevia sähköposteja ja vastaavat että he itse tai joku muu Finna-tiimiläinen vastaa niihin vastataan Osallistuvat oman sektorin Finnaan liittyviin tapahtunmiin yhdessä kehityspäällikön kanssa Osallistuvat oman sektorinsa koulutukseen ja 2. aallon kokouksiin Scrum master: Kalle Pyykkönen Työpaketin vastuuhenkilöllä (työpakettivastaavalla) on kokonaisnäkemys työpaketista ja sen tilanteesta. Vastaa työpaketin suunnittelusta ja työpakettisuunnitelmien dokumentoinnista ja ylläpidosta yhdessä kehittämispäällikön kanssa

12 Työpaketit Nimi Vastaava TP 1 Projektin hallinnointi Aki Lassila TP 2
Asiakasliittymäkonsortio Tapani Sainio TP 3 Käytettävyys Anne Luotonen TP 4 Asiakasliittymän tekninen kehitystyö ja ylläpito Asiakasliittymä - Ere Maijala Hallintaliittymä - Samuli Sillanpää Aineistojenhallinta (solr-indeksi, RecordManager) - Ere Maijala, Kalle Pyykkönen, Erkki Tolonen Palvelimet - Bjarne Beckmann Markku Heinäsenaho TP 5 Kansallinen näkymä TP 6 Keskitetty indeksi, PCI ja aineistot Ari Rouvari TP 7 Verkostot Anna Niemelä TP 8 Viestintä Heidi Partanen TP 9 Koulutus ja tuki Erkki Tolonen TP 10 Europeana TP 11 Ylläpito ja tuki N.N.

13 Finna asiakkaan näkökulmasta
Palvelun asiakas: Loppukäyttäjät, KAM-organisaatiot Asiakastarve Yksi käyttöliittymä kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen hakuun, selailuun ja tarjontaan Asiakkaan saama hyöty Säästöt: aika, raha Aineistojen käytön lisääntyminen Lisäarvo Yhteisen käyttöliittymän ja hallintapaneelin kehittäminen, aineistojen jakaminen, yhteisöllisyys; itsepalvelun tuki Haasteita Muiden palveluiden integrointi, rajapinnat, projektinhallinta, tekijänoikeudet Palveluntarjoajan ydinosaaminen Palvelun keskitetty kehittäminen, avoimen lähdekoodin osaaminen, formaattiosaaminen, järjestelmän ylläpito ja kehittäminen Asiakkaalta vaadittava osaaminen Oman näkymän kehittäminen, oman aineiston kuvailuosaaminen

14 Finna, Melinda ja UKJ Kenelle Mitä Miksi Finna Melinda UKJ
Palvelu loppukäyttäjille sekä kirjasto-, arkisto- ja museo-organisaatioille Portaali, monipuolinen, hakupalvelu, joka tarjoaa pääsyn museoiden, arkistojen ja kirjastojen aineistoihin Yhden käyttöliittymän kautta pääsy kaikkiin KAM-aineistoihin ja palveluihin. Tehostaa aineistojen hakua ja lisää käyttöä Melinda Kirjastoammattilaisen työväline Yhteinen tietovaranto, jossa kuvaillaan kirjastojen aineistot. Kuvaileva metatieto säilytetään yhdessä paikassa Tehostaa aineistojen kuvailua, poistaa päällekkäistyötä UKJ Työkalut palveluna kirjastoammattilaiselle Välineet aineiston hankintaan, hallintaan ja sen käytön hallintaan Ajan vaatimukset täyttävät työvälineet ja yhteydet ulkoisiin järjestelmiin Uudet RDA-pohjaiset metatieto-formaaatit Modulaarisuus ja joustavuus Yhteistoiminnan tarve

15 Finna, Melinda ja kirjasto-järjestelmät lähitulevai- suudessa
Keskitetty indeksi Paikallis-indeksi Linkitystiedot Asiakasliittymä Kansallinen näkymä Sektorinäkymä Kirjaston oma näkymä Hallintaliittymä Finna, Melinda ja kirjasto-järjestelmät lähitulevai- suudessa Museot ja arkistot Haravointi Kirjastojärjestelmät Asiakastiedot Saatavuustiedot Virkailijan liittymät Lainaus Hankinta (Luettelointi) Hallintaliittymä Kuvailutiedot Hankintatiedot Varastotiedot Finnan tullessa käyttöön kunkin järjestelmän OPACeja ei enää tarvita. Finnan haku on nopea, tietokannat haravoidaan paikallisindeksiin. Lisäksi on keskitetty indeksi (lisensioiduista) sähköisistä aineistoista sekä linkitystiedot (SFX). Finna palvelee koko kenttää: myös museoiden ja arkistojen aineistoja haravoidaan indeksiin. Paikalliset järjestelmät ennellaan. Luettelointityökalu korvaa replikoinnin osittain – se tallentaa sekä Melindaan että paikalliskantaan. Replikointi hoitaa tietueet muihin kantoihin missä kyseistä aineistoa on. Replikointi Luettelointi- työkalu Poiminta Kuvailutiedot Melinda Auktoriteettitiedot Tunnisteet (Kuvailu)

16 Finna, Melinda ja kirjasto-järjestelmät nyt
Asiakasliittymät OPACit Nelli Kunkin tietokannan omat OPACit Eri Nelli-instanssit Finna, Melinda ja kirjasto-järjestelmät nyt Hakuindeksit Kirjastojärjestelmät Asiakastiedot Saatavuustiedot Virkailijan liittymät Aineiston Lainaus (Luettelointi) Hallintaliittymä Kuvailutiedot Hankintatiedot Varastotiedot Tällä hetkellä kullakin n. 40 Voyager-tietokannalla on oma OPACinsa (Online public access catalog). Tilanne vastaava yleisillä kirjastoilla: noin 180 tietokantaa ja vastaavasti OPACia. Melindalla on oma OPAC. Nelli tarjoaa periaatteessa liittymän kirjastojärjestelmiin, mutta sen monihaku ei ole kovin tehokas ja siitä puuttuvat asiakastoiminnallisuudet: varaukset ja uusinnat. Nelliä käytetään pääasiassa sähköisten aineistojen hakuun. Nelli on osittain käytössä myös yleisissä kirjastoissa. Melinda käyttää tietokantanaan Alephia historiallisista syistä. Alephin luettelointiclientti pitää olla käytössä kaikissa Melindassa mukana olevissa kirjastoissa. Melindaan luetteloivat (melkein) kaikki yliopistokirjastot, AMKit tulevat pääosin tänä vuonna. Yleisillä vain pari pilottia. Metatiedon omistuskysymys ja rajapinnat Axiellin järjestelmien kanssa. Kuvailutiedot ovat nykyisessä toimintamallissa kahdessa paikassa: ne tehdään Melindaan, josta ne replikoidaan paikalliskantoihin. Replikointi on KK:n omaa tuotantoa. Melinda on kuvailun tuotantoympäristö, jonka on tarkoitus helpottaa ja yhtenäistää kuvailua – vain yksi tietue/teos tarvitaan. Aiemmin kuvailutietueet on tuotettu erikseen kuhunkin tietokantaan, tosin poimintaluettelointia on käytetty pitkään. Replikointi Poiminta Melinda Kuvailutiedot Aleph-clientti Auktoriteettitiedot Tunnisteet

17 Finna, Melinda ja UKJ aikanaan
Keskitetty indeksi Paikallis-indeksi Linkitystiedot Asiakasliittymä Kansallinen näkymä Sektorinäkymä Kirjaston oma näkymä Hallintaliittymä Finna, Melinda ja UKJ aikanaan Museot ja arkistot Haravointi UKJ Hallintatyökalu Asiakastiedot Saatavuustiedot Hankintatyökalu Hankintatiedot Varastotiedot UKJ:n ollessa valmis Melindan ja UKJ:n raja lähes häviää. Metatiedot ovat vain yhdessä tietokannassa. Replikointia tarvitaan ehkä vielä UKJ:n ulkopuolella olevien kantojen osalta. Melindan palvelu saattaa olla kaiken aikaa UKJ:ta kattavampi. Lainaustyökalu Kuvailutiedot Luettelointityökalu Poiminta Melinda Auktoriteettitiedot Tunnisteet Muut järjestelmät

18 Lisätietoa Kiwi-wikistä: https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu
Finna-palvelun sähköpostiosoite:


Lataa ppt "Aki Lassila Kehittämispäällikkö Konsortion kokous"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google