Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KDK-asiakasliittymä – linjauksia 2012 Keskuskirjastokokous 26.1. 2012 Kristiina Hormia-Poutanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KDK-asiakasliittymä – linjauksia 2012 Keskuskirjastokokous 26.1. 2012 Kristiina Hormia-Poutanen."— Esityksen transkriptio:

1 KDK-asiakasliittymä – linjauksia 2012 Keskuskirjastokokous 26.1. 2012 Kristiina Hormia-Poutanen

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Asiakasliittymä – pohjustusta linjauksille  KDK-johtoryhmä 9.12.2011  Esitys: –Puretaan Kansalliskirjaston ja ExLibris Ltd:n välinen sopimus.  Perusteina ohjelmiston puutteet, korjausten edellyttämä pitkä aikataulu, tarvittava lisärahoitus sekä sektoreiden palaute  Sopimus purettu tammikuussa 2012 –Seuraava vaihe: Toteutetaan asiakasliittymäratkaisu avoimen lähdekoodin ohjelmistolla. Päätös ratkaisusta ja etenemisestä tehdään alkuvuonna 2012.

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Asiakasliittymä – pohjustusta linjauksille pilotoinnin kokemusten perusteella  Kaupallinen tarjonta on kilpailutettu  Vaatimusmäärittely laadittu yhdessä; pilotit pitivät sen noudattamista tärkeänä  Rajapintoja KAM-järjestelmiin laadittu asiakasliittymätoimistossa ja ostettu järjestelmätoimittajilta  Osaamisen jakaminen pilottien kesken –Yhteistyö kehittynyt ja aktivoitunut –Eri sektoreiden toimintatapoja opittu tuntemaan –Eri formaattien tuntemus parantunut  Museoiden LIDO formaattityö  Formula toteutettu – metatiedon välitys Europeanaan  KDK-asiakaksliittymähankkeen erityispiirteiden ratkaisutapoja kuvattu –Dedublikointi; Osakohteet; Tunnistus

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Linjausten ja Kansalliskirjaston esitysten käsittely  Linjaukset –Kehittämisen lähtökohdat –Esitys avoimen lähdekoodin ohjelmistosta  KDK-ohjausryhmä 2.2.2012  ”Konsortioryhmä”10.2.2012  KDK-johtoryhmä 27.2.2012

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Linjauksia  Vaatimusmäärittelyt ovat ohjelmiston ja palvelun kehittämisen lähtökohta  Organisaatiot tulevat mukaan ohjelmiston käyttäjiksi vaiheittain  Asiakasliittymä toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla  Kehittäminen tapahtuu kehittämiskierroksina  Palvelua suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kanssa. Konsortio ja palvelun kehittämistä varten muodostetut ryhmät tuovat asiakkaan äänen kuuluviin palvelun kehittämisessä  Kenttää kuullaan palvelun kehittämisen eri vaiheissa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan  Konsortio tuo asiakkaan äänen palvelun kehittämiseen  Kenttää kuullaan palvelun kehittämisen eri vaiheissa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan  KK toimii keskitettynä palveluyksikkönä –Vastuu OS-kehittämisestä –Vastuu ohjelmiston ylläpidosta –Tehtävänä tukea KAM-verkostoa  CSC on laitteistoympäristön ylläpitäjä

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vaatimusmäärittelyt  1. kehittämiskierroksella toteutetaan pääpiirteissään vaatimusmäärittelyt –Ei lisäyksiä –Siirto seuraavalle kehittämiskierrokselle  Auktoriteettitietokannan integrointi, ontologiapalvelut (ei kansallista tuotantoratkaisua)  FRBR (tarve selkeytettävä ja toteutustapa ratkaistava; helposti käytettävyysongelma)  Vaatimusmäärittelyjen läpikäynti –KK laatii ehdotuksen –Muutosten käsittely  1. aallon ryhmä 26.1.2012  sektoreiden pj. (kirjastot, KA, MV): s-postimenettely  KDK-ohjausryhmä (menettelytapa) 2.2.2012  Konsortioryhmä 10.2.2012

7 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Avoimeen lähdekoodiin liittyvä kehittäminen  Perustetaan avoimen lähdekoodin yhteistyöryhmä –Jäseninä avointa lähdekoodia hyödyntäviä tahoja (esim. CSC, kirjastot.fi, sektorit, Kansalliskirjasto)  Käytettävyysryhmä –Kansallisen näkymän ryhmä  KDK-kokonaisarkkitehtuuriryhmä  Raportointi –KDK-ryhmät (johto-, ohjaus- ja konsortioryhmä)

8 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kentän kuuleminen palvelun kehittämisen eri vaiheissa ja etenemisestä tiedottaminen  Konsortioryhmä –Käytettävyysryhmä –Kansallisen näkymän ryhmä  Seminaareja 2012 keväällä: 3/2012 ja 5-6/2012  Tarkentuu keväällä 2012

9


Lataa ppt "KDK-asiakasliittymä – linjauksia 2012 Keskuskirjastokokous 26.1. 2012 Kristiina Hormia-Poutanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google