Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ tavalla tai toisella - viestintä Minna Kivinen Tietojärjestelmäasiantuntija UKJ-ohjausryhmä 14.4.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ tavalla tai toisella - viestintä Minna Kivinen Tietojärjestelmäasiantuntija UKJ-ohjausryhmä 14.4.2014."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ tavalla tai toisella - viestintä Minna Kivinen Tietojärjestelmäasiantuntija UKJ-ohjausryhmä 14.4.2014

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ hankkeen viestintä  Tahtotila – yhteinen ymmärrys  Hankkeen linjaukset ja toimeksianto epäselvät korkeakoulukirjastojen johtajillekin  Rahoituspohjan muuttuminen aiheuttaa muutoksia tavoitteenasettelussa  Kirjastokenttä ei tiedä tarpeeksi hankkeesta  Hankkeiden kokonaiskuva epäselvä : Melinda – UKJ - FINNA  Tarvitaan selkeää ja oikein kohdennettua viestintää

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ-ohjausryhmän tehtävänä myös viestintä Ohjausryhmän tehtävänä on:  Johtaa hanketta  hanke- ja projektisuunnitelmien hyväksyminen  hankkeen etenemisestä vastaaminen omalta osaltaan  hankkeen viestinnästä vastaaminen yhdessä Kansalliskirjaston asianomaisen henkilöstön kanssa  tarvittavien työryhmien perustaminen ja jäsenten nimeäminen  Käsitellä kauaskantoiset ja periaatteelliset palvelua koskevat asiat kuten  merkittävät tekniset, toiminnalliset ym. muutokset  uusien toimijoiden ottaminen mukaan hyödyntäjiksi tai kumppaneiksi  Toimia linkkinä sektorikohtaisiin päättäviin elimiin

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Viestintä Kansalliskirjastosta/KVP:stä  KVP:n uutiskirjeet 4 kertaa vuodessa  Ajankohtaista UKJ:sta joka uutiskirjeessä  Asiantuntijaseminaarit 4 kertaa vuodessa  UKJ:n katsaus lähes joka seminaarissa  Seuraava 29.4.  Kirjastoverkkopäivät  Muut tilaisuudet kuten konsortioiden, IT-johtajien kokoukset ja rehtorineuvostojen kokoukset  Asiantuntijaryhmien kanssa suora viestintä  Ohjausryhmän kanssa suora viestintä  KIWI -alusta

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Viestinnän haasteet  Rutiininomaiset viestintäkanavat ja viestintämuodot eivät riitä  Viesti ei mene perille  Eri kohderyhmät tarvitsevat erilaista viestintää  Muuttuneessa tilanteessa viesti ei ole selkeä  Tahtotila ja yhteisymmärrys pitää löytyä  Järjestelmäkokonaisuuden Melinda-UKJ-FINNA hahmottaminen vaikeaa, kun kaikki palvelut eivät täysimittaisina käytössä

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Keinoja parantaa viestintää  UKJ ydinviestien hahmotteleminen  Yksi ydinviesti  3 lausetta kuvaamaan ydinviestiä  Verkkokeskustelufoorumin perustaminen  Keskustelujen ohjaajat kirjastokentältä, johtajia tai asiantuntijoita aiheesta riippuen  Muutama ajankohtainen keskusteluaihe  UKJ-projektiryhmä seuraa keskusteluja ja osallistuu tarvittaessa keskusteluun sekä huolehtii siitä, että keskusteluissa käytyjä asioita viedään eteenpäin  Keskustelulle luodaan pelisäännöt ja ohjeet  Onko verkkokeskustelufoorumi kaikille avoin? Ovatko kaikki keskusteluaiheet avoimia?  Strategiatyöpaja elokuussa

7 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ ydinviestit  UKJ – tavalla tai toisella  UKJ ei vain järjestelmä nykyisten järjestelmien tilalle vaan uudenlainen tapa ratkaista kirjastojen järjestelmätarpeet.  UKJ projektissa pyritään löytämään kaikille mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu keskeisistä tavoitteista tinkimättä.  Kirjastojen järjestelmien uusintatarve edellyttää, että UKJ on käytössä seuraavan n 4-5 vuoden aikana.

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Verkkokeskusteluaiheet  Avoimen lähdekoodin ratkaisu verrattuna kaupalliseen järjestelmään  Mitä yhteisjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa, miten se vaikuttaa kirjastojen toimintaan ja palveluihin?  Oikeudenmukainen hallintomalli? Oikeudenmukainen kustannustenjako?  Mitä tapahtuu, jos järjestelmää ei vaihdeta muutaman vuoden kuluessa?

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Avoimen lähdekoodin ratkaisu verrattuna kaupalliseen järjestelmään  Mitkä ovat odotukset avoimen lähdekoodin ratkaisulle?  Miten kirjastot voivat osallistua avoimen lähdekoodin ratkaisun kehittämiseen? Mitkä ovat kirjastojen valmiudet?

10 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mitä yhteisjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa?  Mitä yhteinen luettelointitietue tarkoittaa?  UKJ:n myötä ei kirjastoilla enää ole paikallisia kuvailutietueita  Millaisia tietoja kirjastojen nykyisissä metatietovarannoissa olevista asioita tulee siirtää Melindaan  Miten yhteisjärjestelmään siirtyminen vaikuttaa kirjastojen toimintaan ja palveluihin?  Aineiston yhteiskäyttö ja yhteinen asiakasrekisteri  Yhteisten käytäntöjen ja sääntöjen tarve ja niiden luominen

11 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Oikeudenmukainen hallintomalli ja kustannustenjako  Mitä maksaa ja mikä maksaa?  Modulaarisuus, voidaanko hankkia vain palasia

12 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mitä tapahtuu, jos järjestelmiä ei vaihdeta muutaman vuoden kuluessa?  Vanhojen kirjastojärjestelmien uusiutumiskyky on heikko  Tarve siirtyä uuteen järjestelmään voi tulla yhtäkkiä – mahdollisuudet tällöin avoimen lähdekoodin järjestelmän hallittuun käyttöönottoon heikot  Yhteistyöstä ei hyötyjä täysimittaisesti  Melindan yksi tietue -periaate ei toteudu  Työkustannukset eivät pienene – replikointi, omien tietueiden kanssa tehtävä työ  Kustannustehokkaat yhteiset ratkaisut eivät toteudu  Kirjastot hakevat omia yksittäisiä järjestelmäratkaisuja  ERM järjestelmissä jo näin on tapahtunut  Kirjastosektoreiden välinen yhteistyö ei toteudu  Mahdollisuus linkitettyyn dataan viivästyy

13 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mitä tehdään? Kuka tekee?  Järjestelmäkokonaisuuden osien suhteen selkiyttäminen  Melinda – UKJ – Finna –kokonaisuus  Missä järjestyksessä osat voi tai pitää ottaa käyttöön  UKJ edellyttää Melindaan liittymistä  Melinda ilman muita osia  Viestintävastuiden selvittäminen ja vastuun jakaminen  Eri kohderyhmät  Rehtorit  IT-johtajat  Kirjastonjohtajat  Asiantuntijat  Ministeritö(t)  Muut sidosryhmät

14 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kiitos! Minna Kivinen minna.kivinen@helsinki.fi


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ tavalla tai toisella - viestintä Minna Kivinen Tietojärjestelmäasiantuntija UKJ-ohjausryhmä 14.4.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google