Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Uusi KirjastoJärjestelmä Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö IT2013 6.11.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Uusi KirjastoJärjestelmä Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö IT2013 6.11.2013."— Esityksen transkriptio:

1 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Uusi KirjastoJärjestelmä Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö IT2013 6.11.2013

2 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Katsauksen sisältö  Kirjastojärjestelmä?  UKJ ja sen lyhyt historia  Linjaukset & työtapa  Yhteydet korkeakoulujen muihin järjestelmiin

3 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kirjastokenttä ja järjestelmät  Korkeakoulukirjastot  Voyager-kirjastojärjestelmä  Yliopistot 2001, AMK:t 2002 – 2003  Yhteisluettelo, nyk. Metatietovaranto Aleph-kirjastojärjestelmässä  Yliopistoilla yhteinen järjestelmä jo vuodesta 1993  Voyager-asennukset CSC:n ylläpitämällä palvelimella  Yleiset kirjastot  Pääosin Axiellin järjestelmiä, neljä eri järjestelmää  Pääkaupunkiseudulla Innovativen Millenium  Pari pienempää toimijaa  Erikoiskirjastot  Suurimmat Voyager-järjestelmän käyttäjiä  Muilla lähinnä PrettyBit Softwaren PrettyLib

4 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojärjestelmä? Perinteinen ILS – integroitu kirjastojärjestelmä  Painetun aineiston  Hankinta  Kuvailu  Sittemmin on kuvailtu myös sähköistä aineistoa  Lainaus  OPAC (online public access catalog) – asiakkaiden käyttöliittymä

5 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojärjestelmä nyt Lisensioitu verkkoaineisto  Tarvitaan lisenssien hallinta- ja valvontajärjestelmä  Nelli-portaali verkkoaineistojen hakuun Järjestelmiä paikattu omin konstein – purkkaa & rautalankaa  OPACeja korjailtu ja nykyaikaistettu  Tilausten ja laskujen siirto verkon yli  Asiakasviestit nykyaikaisin sähköisin välinein  Metatietovarannon ja paikalliskantojen välinen replikointi Järjestelmien rakennetta ollaan nykyaikastamassa  Kansallinen metatietovaranto Melinda on syntynyt  Yhteinen metatietovaranto tehostaa ja yhdenmukaistaa kuvailua  Asiakasliittymä irti kirjastojärjestelmästä  Finna julkistettu ja tulossa käyttöön

6 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Mikä on UKJ?  Uusi Kirjastojärjestelmä  Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus verkkopalveluna  Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus  Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat koostua useista pienemmistä moduuleista  Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita  UKJ on osa suurempaa kirjastoille suunnattua järjestelmäkokonaisuutta  Finna toimii UKJ:n asiakasliittymänä  Kansallinen metatietovaranto Melinda on UKJ:n ydin  Metadata vain yhteen kertaan yhdessä paikassa

7 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ:n lyhyt historia – ja tulevaisuus  Valmisteluasiakirja  Vaatimusmäärittely ja projektisuunnitelma  Palveluväylän valinta ja pystytys  Metatietovarannon ja kuvailutyökalun perustoiminnot  Palveluväylän valinta ja pystytys  Metatietovarannon ja kuvailutyökalun perustoiminnot  Kuvailutyökalun lisätoiminnot  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan perustoiminnot  Kuvailutyökalun lisätoiminnot  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan perustoiminnot  Varasto- ja nidetietokantojen toteutus  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen täydentäminen  Varasto- ja nidetietokantojen toteutus  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen täydentäminen  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen viimeistely  Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin  Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan toimintojen viimeistely  Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017  Ulkoisten järjestelmien integrointi  Ylläpito ja jatkokehitys alkaa  Ulkoisten järjestelmien integrointi  Ylläpito ja jatkokehitys alkaa 2018 Valmistelu ei erillistä rahoitusta Suunnittelu OKM:n erityisavustus Toteutusvaihe 1 Haettu erityisavustusta OKM:ltä Toteutusvaihe 2 Rahoitus auki

8 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Valmistelun linjaukset UKJ-työlle  Avoin lähdekoodi  Integroituminen muuhun järjestelmäkokonaisuuteen  Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen  Moduulirakenne  Kirjastojen yhteistyö  RDA-kuvailustandardi

9 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun tavoitteet 2013  Vaatimusmäärittely  Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli  Hankesuunnitelma 2014 – 2018  Erityisavustushakemusten aikataulun vuoksi laadittiin tiivistetty hankesuunnitelma OKM:lle 14.10.2013  Tarkennetaan loppuvuoden aikana

10 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelutyöstä  Resurssit  Ohjausryhmä, jossa edustukset kaikilta kirjastosektoreilta  Projektiryhmä 1 + 5  4 kirjastojen asiantuntijoista muodostettua ryhmää  Kansalliskirjaston muut asiantuntijat tukena  Vaatimusmäärittelyssä työtapana katselmointi  Toiminta-arkkitehtuuri käyttäjätarinoiden pohjalta  Kirjastojen asiantuntijat katselmoivat toiminta- ja tietoarkkitehtuurin  Kaikki työ avoimissa wikeissä  https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus/ - asiantuntijaryhmien osuus https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus/  https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/ - muut dokumentit https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/

11 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Järjestelmävaihtoehtoja Suljetun lähdekoodin järjestelmiä Avoimen lähdekoodin järjestelmiä OCLC WorldShare ™ Management Services L IBRIS XL

12 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Integroituminen palvelukokonaisuuteen

13 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen = Tiedon yhteiskäyttöisyys  Ei vain hyödynnetä muualla olevaa tietoja vaan myös jaetaan sitä – palveluväylän kautta!  Esimerkkejä  Yhteinen metatietovaranto ja asiakasrekisteri  Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen  Korkeakoulujen muut järjestelmät  Kustantajien ja aineiston välittäjien järjestelmät  Jne.

14 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Haetut yhteistyötahot  Korkeakoulujen IT-johtajat  Tiedon jako korkeakoulujen järjestelmien välillä  Tunnistautuminen  Seminaari tulossa  Palveluväyläkysymykset  Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset  Seminaari?  VM  Kansallinen palveluväylä  Kansallinen sähköinen tunnistautuminen  CSC  palvelinratkaisut

15 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Yhteystoiveet korkeakoulujen järjestelmiin  Henkilöstö- ja opiskelijarekisterit  Käyttäjäprofiilit kirjastojärjestelmässä  Opintohallinto  Yhteydet kirjastojen aineistonhankintaan  Yhteydet opintovaatimusten ja kirjastojen aineistojen välille  Taloushallinto  Aineistojen hankinta, kirjastomaksut  Tilastot

16 KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Kiitos ari.ahlqvist@helsinki.fi ukj-posti@helsinki.fi


Lataa ppt "KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ Uusi KirjastoJärjestelmä Ari Ahlqvist kehittämispäällikkö IT2013 6.11.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google