Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INSSI-hanke.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INSSI-hanke."— Esityksen transkriptio:

1 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INSSI-hanke Matti Lähdeniemi, vararehtori

2 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INSSI-hanke, koulutusrakenne Mats Albäck Rauli Haataja Pauli Huhtamäki Markku Huhtinen Juhani Keskitalo Tapio Kostamo Antti Lehmusvaara Mervi Karikorpi Risto Kimari Kari Lehtomäki Markus Lindqvist Aleksi Martikainen Olli Mertanen Jukka Nivala Reijo Rasmus Hannu Saarikangas Timo Turunen Tapani Äijänen Matti Lähdeniemi

3 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Mielityinen

4 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Mielityinen

5 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management

6 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management

7 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management

8 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management

9 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management TEKNOLOGIAN SOVELLUS- ORIENTAATIO INSSI koulutusrakenne (lähtökohta): Opintojen rakentuminen ja eteneminen Sähkötekniikka Konetekniikka Rakentaminen Prosessiosaaminen Logistiikkaosaaminen Informaatioteknologia Energiaosaaminen INNOVAATIO 7/24, TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS, KANSAINVÄLISYYS, JOUSTAVA HARJOITTELU 7 dynaamisilla moduulirakenteilla toteutettua insinööriprofiilia • Poikkitieteellinen osaaminen • Tekniikan ydinosaaminen • Vuorovaikutus, kansanvälisyys ja organisaatio-osaaminen • Arvot ja asenteet

10 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management ORIENTOIVAT/YLEISET JA LAAJA-ALAISET OPINNOT ORIENTAATIO TEKNOLOGIASOVELLUKSIIN, OPINTOJEN ALUSTAVA PROFILOIMINEN YLEISOPINNOT JA TEKNOLOGIAN TYÖKALUAINEET TEKNISMATEMAATTINEN JA LUONNONTIETEELLINEN PERUSTA VIESTINTÄOSAAMINEN, KIELITAITO, HOPS, YKSILÖLLISYYS/YHTEISÖLLISYYS OPETUSMENETELMÄT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT 7/24 OPISKELUMALLI, SOSIAALINEN MEDIA, TIIMI- JA PROJEKTITYÖSKENTELY, ALOITTEELLISUUS TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS, JOUSTAVA HARJOITTELU, KANSAINVÄLISYYS INNOVAATIO, T&K JA TALOUSOSAAMINEN POIKKI/MONIALAISUUS, VERKOSTOITUMINEN, INNOVATIIVISUUS, LUOVUUS JA INNOSTUS TUTKIVA OPPIMINEN, TUTKIMUSOSAAMINEN, TIEDONHANKINTA JA MENETELMÄOSAAMINEN AMMATILLISET JA ERIKOISTUMISOPINNOT DYNAAMISILLA MODUULIRAKENTEILLA TOTEUTETUT INSINÖÖRIPROFIILIT (10 PÄÄALAA) TEKNIIKAN YDINOSAAMINEN +OMAN ALAN ERIKOISOSAAMINEN, EKSPERTTIYS LAAJA-ALAISUUS, VASTUULLISUUS, POIKKITIETEELLINEN/MONIALAINEN OSAAMINEN TUOTE- JA TUOTANTO-OSAAMINEN, SUUNNITTELU JA KEHITYS, ELINKAARIAJATTELU, EKOLOGISUUS SOVELTAVA JA TÄYDENTÄVÄ/SYVENTÄVÄ OSAAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN, YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN, ORGANISAATIO-OSAAMINEN YRITTÄJYYS, JOHTAMISTAIDOT, YRITYS- JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS, MARKKINOINTI, ASIAKKUUDENHALLINTA, TUOTTEISTAMINEN ARVOT JA ASENTEET, EETTISYYS, KESTÄVÄ KEHITYS, SYSTEEMIAJATTELU A. Opettajan näkökulma (”auki kirjoitettu kaavio”): Opintojen ja osaamisen rakentuminen PERUSOSAAMINEN ASIANTUNTIJIUUS TYÖELÄMÄLÄHEISYYS

11 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management KANSAINVÄLISYYS A. Opettajan näkökulma (pelkistetty kaavio): Opintojen ja osaamisen rakentuminen AMMATILLISET JA ERIKOISTUMISOPINNOT INNOVAATIO, T&K JA TALOUSOSAAMINEN OPETUSMENETELMÄT JA OPPIMISYMPÄRISTÖT YLEISOPINNOT JA TEKNOLOGIAN TYÖKALUAINEET ORIENTOIVAT/YLEISET JA LAAJA-ALAISET OPINNOT PERUSOSAAMINEN, OMAEHTOISUUS erikoisosaaminen ja muuttuva tietämys painottuvat opintojen loppupäässä yleinen ja stabiili osaaminen painottuvat opintojen alkupäässä SOVELTAVA JA TÄYDENTÄVÄ/SYVENTÄVÄ OSAAMINEN ASIANTUNTIJIUUS, LAAJA-ALAISUUS TYÖELÄMÄLÄHEISYYS YHTEISÖLLISYYS VASTUULLISUUS, EETTISYYS YRITTÄJYYS, INNOSTUS,LUOVUUS valinnaiset ja metodologiset (TKI) opinnot etenemisen tai vuositeeman mukaan

12 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INNOVATIIVISUUS TALOUS- JA JOHTAMISOSAAMINEN Asiantuntija- painotteinen insinööri OMAN ALAN TEKNOLOGIA-ASIANTUNTIJUUS PERUSOSAAMINEN YDINOSAAMINEN LÄHTÖPORTIT: n. 10 AMMATTI- PROFIILIA (luettelo tähän?) TULOPORTIT 4-5 ORIENTOIVAA POLKUA => n. 10 KOULUTUSALAA VIESTINTÄ- JA TIIMITYÖTAIDOT ALAKOHTAINEN ERIKOISOSAAMINEN JA TEKNINEN SOVELLUSOSAAMINEN B. Työnantajan näkökulma: Opintojen ja osaamisen painottuminen YRITTÄJYYS ARVOAJATTELU TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS, ALUEELLISUUS TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN ASIANTUNTIJUUS & HUIPPUOSAAMINEN T&K- painotteinen insinööri Yrittäjyys- painotteinen insinööri KANSAINVÄLISYYS, KULTTUURIOSAAMINEN POIKKI/MONIALAISUUS

13 Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management C. Opiskelijan näkökulma (”tilasiirtymäkaavio”): Opintojen rakentuminen ja eteneminen 4-5 TULO- PORTTIA N. 10 KOULUTUS- ALANIMIKETTÄ TÄHÄN, YLEISOPINNOT OPTIO: VÄLITÖN KOULUTUS- ALAN VALINTA: PERUSTEIDEN OPISKELU ORIENTOIVAT OPINTOJAKSOT & PERUSTEIDEN OPISKELU TEKNIS- TIETEELLISET PERUS- OPINNOT OSAAMIS- PERUSTAINEN HOPS YLEISOPINNOT: KIELET, VIESTINTÄ TYÖVÄLINEET, TKI-MENETELMÄT, MAHD. SILTAOPINNOT ALAKOHTAISET AMMATILLISET OPINNOT & LOPULLINEN ALAVALINTA TYÖELÄMÄ- HARJOITTELU KV. VAIHTO JOUSTAVA ERIKOISTUMINEN TEKNOLOGIAAN, YRITTÄJYYTEEN, INNOVAATIO/TKI- TOIMINTAAN … TÄYDENTÄVÄT JA SUUNTAAVAT OPINNOT: ”SIVUAINEET”, MUUT MODUULIT LOPPUTYÖ INSINÖÖRI, AMK TUTKINTO ohjaus, koordinointietenemisjärjestys muualta siirtyvät opiskelijat uudet opiskelijat


Lataa ppt "Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences | Faculty of Technology and Maritime Management INSSI-hanke."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google