Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Insinöörien osaamistarpeita PK- yrityksissä - alustavia tuloksia EK:n kyselystä Inssi-seminaari 2.11.2009

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Insinöörien osaamistarpeita PK- yrityksissä - alustavia tuloksia EK:n kyselystä Inssi-seminaari 2.11.2009"— Esityksen transkriptio:

1 Insinöörien osaamistarpeita PK- yrityksissä - alustavia tuloksia EK:n kyselystä Inssi-seminaari 2.11.2009 marita.aho@ek.fi

2 Esitys vertaa insinöörikoulutuksen kehittämisideoita PK-yritysten tarpeisiin 1.Elinkeinoelämä tarvitsee osaavia insinöörejä 2.Tekniikan yhteistyöryhmän tuotti runsaasti näkemyksiä insinöörikoulutuksen uudistamiseksi – Inssi-hanke jatkaa työtä 3.PK-yritykset vahvistavat, että uudistukset ovat tarpeen 4.Uudistukset pannaan toimeen yhteistyöllä!

3 Elinkeinoelämä tarvitsee osaavia insinöörejä

4 Ammattikorkeakoulut ovat yrityksille tärkeä rekrytointikanava Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä yhteensä 16 200 henkilöä vuonna 2007 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu, EK 2007

5 Tekniikan osaamistarve on kärjessä Koulutusalojen painotus EK:n jäsenyritysten rekrytoinnissa ammattikorkeakouluista Henkilöstö- ja koulutustiedustelu, EK 2008

6 TEK Maailmassa valmistuu vuosittain noin miljoona uutta insinööriä Kiinassa300 000 Intiassa400 000 USAssa 70 000 Suomessa 8 000 Ruotsissa 10 000 muu maailma200 000 Laatu on ainoa kilpailuaseemme

7 Tekniikan yhteistyöryhmän tuotti runsaasti näkemyksiä insinöörikoulutuksen uudistamiseksi – Inssi-hanke jatkaa työtä Lisätietoja: www.tek.fi www.inssihanke.fi www.insinooriksi.fi

8 Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen Tutkimus ja tiedonhankintamenet elmät Oman alan tekninen osaaminen Menetelmäosaaminen; suunnitelmat, mallit ja ratkaisut Kestävä kehitys, ekosysteemien toiminta ja elinkaariajattelu Teknologian käytettävyys ja tuotteistaminen Liiketoimintaosaaminen -yrittäjyys Jonkin tukiaineen vahva hallinta Globaali arvoverkosto- osaaminen Jaettu asiantuntijuus, yhteisöllinen oppiminen ja fasilitointitaidot Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuus- osaaminen Knowledge management ja liikkuvan ja hajautetun työn tekeminen ja johtaminen Osaamisen johtaminen Vastuullisuus ja eettisyys Ammatillinen hyvinvointi/stressin- ja epävarmuuden sietokyky Elinikäinen oppiminen Tekniikan ydinosaaminen Poikkitieteellinen osaaminen Vuorovaikutus, kansainvälisyys ja organisaatio-osaaminen Arvot ja asenteet Turvallisuus ja riskienhallinta (tietoturva) Luovuus ja innovatiivisuus TEK Insinööriltä edellytetään monipuolista osaamista

9 Insinööri oppii myös tekemällä -Luova ongelmanratkaisukyky suomalaisen insinöörin vahvuus -Pelkkä työkokemus ei vielä riitä – oppimisen tukeminen! -Korkeakoulutasoinen työssä oppiminen ja teoreettinen tieto täydentävät toinen toisiaan •Tutkintojen kehittämisessä kuultava työelämää Lisätietoja: Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista, Ida Mielityinen (Toim.), Tekniikan yhteistyöryhmä, TEK 2009

10 Teknologinen osaaminen on keino luoda kestävästä kehityksestä kilpailuetua •Kaikki vannovat nyt ”Green Jobs” nimeen •Mistä ”ylijäämämaat”, kuten Kiina, ostavat kriisin jälkeen tuotteita ja palveluita? Protektionismi? •Suomalaisen kestävän kehityksen osaamisen on oltava ylivertaista –Lisäarvon luominen asiakkaalle ja asiakkaan kanssa, esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuus ja innovatiiviset logistiikan ja elämisen infran uudet ratkaisut –Teknologia mahdollistajana - palvelumuotoilu - tuotteistaminen – viestintä – syvällisten kumppanuuksien luominen jne

11 Insinöörikoulutusta on uudistettava (1) •Edistetään syväoppimista – tiedon välittämistä on painotettu liikaa •Systeemiajattelu •Ymmärrystä omasta roolista yhteiskunnassa •Realistista näkemystä omista vaikutusmahdollisuuksista •Kyseenalaistamista ja rohkeutta •Yhteistyötä teknologian eri osaamisalueiden ja eri tieteenalojen kanssa. •Ei tehdä vain asioita paremmin – vaan parempia asioita!

12 Insinöörikoulutusta on uudistettava (2) •Arvot ja asenteet tiedon ohella tärkeitä •Arvot syntyvät vuorovaikutuksessa yhteisössä •Oppimisyhteisöt kilpailukykyisiksi muiden yhteisöjen kanssa •Oppimisen tilat kuntoon, myös mentaalinen ja sosiaalinen! •Opiskelijat, opettajat ja työelämä mukana oppimisprosessissa •Tutkiva ja kehittävä oppiminen, jossa eri osa-alueiden painoarvo vaihtelee aiheen mukaan Lisätietoja: Tekniikan korkeakoulutus – Ihmisten ja ympäristön hyväksi, Annina Takala, Tekniikan yhteistyöryhmä, TEK 2009

13 PK-yritykset vahvistavat, että uudistukset ovat tarpeen

14 Vain osa pk-yrityksistä tyytyväisiä nykymuotoiseen insinöörikoulutukseen Kuva kertoo, missä määrin vastaajat kokevat nykymuotoisen insinöörikoulutuksen ammattikorkeakouluissa vastaavan yrityksen tarpeisiin.

15 Hämeessä eniten tyytyväisiä PK-yrityksiä % Kuva kertoo, kuinka suuri osa vastaajista kokee insinöörikoulutuksen vastaavan tarpeisiin erittäin tai melko hyvin. Analyysi on vain niiltä alueilta, joilta on vähintään 20 vastaajaa

16 Energiateollisuus muita tyytyväisempi toimiala % Kuva kertoo, kuinka suuri osa vastaajista kokee insinöörikoulutuksen vastaavan tarpeisiin erittäin tai melko hyvin. Analyysi on vain niiltä toimialoilta, joilta on vähintään 20 vastaajaa

17 Tekniikka, arvot ja asenteet työelämävalmiuksien kärjessä % Kuva kertoo, kuinka suuri osa vastaajista kokee osaamisen kuvaavan erittäin tai melko hyvin ammattikorkeakouluista valmistuneiden insinöörien työssään tarvitsemia valmiuksia.

18 Koulutusohjelmien nimiä mietittävä uusiksi % Kuva kertoo, kuinka suuri osa vastaajista kokee koulutusohjelman kuvaavan erittäin tai melko hyvin yrityksen rekrytointitarpeita.

19 Insinöörien tehtävissä entistä enemmän kehittämistä ja innovointia % Kuva kertoo, kuinka suuri osa vastaajista kokee tietyn avainsanan kuvaavan erittäin tai melko hyvin insinöörin tehtäväpainotuksia lähitulevaisuudessa.

20 Uudistukset pannaan toimeen yhteistyöllä!

21 Yli neljännes yrityksistä tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa Henkilöstö- ja koulutustiedustelu, EK 2008

22 Yhteistyö painottuu opinnäytetöihin, vierailuihin ja harjoitteluun *) Kummitoiminta, kumppanuussopimukset, stipendit, materiaali- ja laitehankinnat, muu taloudellinen tuki %-osuus yrityksistä Henkilöstö- ja koulutustiedustelu, EK 2008

23 Osaamisperustaisuus innostaa yhteistyöhön •Osaamisperustaiset opetussuunnitelmat •Substanssiosaamisen ja asiantuntijuuden ymmärrys •Tekemisen osaamisen arvostus •Tekemisen osaamisen arviointi •Yhteiset oppimisympäristöt Työelämäyhteistyön edellytykset lisääntyvät, yrityksiä on entistä helpompi motivoida mukaan!


Lataa ppt "Insinöörien osaamistarpeita PK- yrityksissä - alustavia tuloksia EK:n kyselystä Inssi-seminaari 2.11.2009"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google