Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Talousveden laatuvaatimukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Talousveden laatuvaatimukset"— Esityksen transkriptio:

1 Talousveden laatuvaatimukset
Saara Rinne Talousveden laatuvaatimukset

2 Terveysvalvonnan tehtävät
Terveysvalvonta neuvoo yksityisten kaivojen omistajia talousveden laatuun liittyvissä asioissa Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Terveysvalvonta valvoo talousvettä toimittavia laitoksia (STMa 401/2001 tai STMa 461/2000, TsL763/1994)

3 Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset
Mikrobiologiset laatuvaatimukset raja-arvot terveysperusteisia suolistoperäiset bakteerit Kemialliset laatuvaatimukset Laatusuositukset raja-arvot pääosin teknis-esteettisiä koliformiset bakteerit

4 Talousveden valvontatutkimukset
Sameus Väri Haju Maku pH Rauta Mangaani KMnO4-luku Kloridi Ammonium Nitraatti Nitriitti Fluoridi Escherichia coli Koliformiset bakteerit Suolistoperäiset enterokokit

5 Kaivoveden laatuun vaikuttavia tekijöitä
maaperän ja pohjaveden laatu erilaiset ympäristössä olevat toiminnot jätevesien käsittely, peltojen lannoitus, maa-ainesten otto ym. kaivon kunto rengaskaivojen renkaiden tiiviys, kannen tiiviys/materiaali, kaivon tuuletus, mahdolliset eristeet, sisäpuoliset rakenteet ym. kaivon säännöllinen puhdistus

6

7

8 Veden laadun seuranta Kaivovesi suositellaan tutkittavan vähintään kolmen vuoden välein, vaikka veden laadussa ei aistinvaraisesti havaittaisi muutoksia Porakaivosta suositellaan tutkittavan ainakin kerran arseeni ja radon Jos tutkimuksissa havaitaan poikkeamia, mutta ei toimenpiteisiin edellyttäviä pitoisuuksia, on ko. tekijää syytä seurata tiheämmin. Jos kaivovettä käytetään ainoastaan kesäaikana, olisi veden mikrobiologinen laatu syytä tutkia joka kesän alussa

9 Vesinäytteen ottaminen
Näyte otetaan yleensä siitä vesipisteestä, josta vettä käytetään talousvedeksi (keittiö) tai suoraan kaivosta Näytteet otetaan puhtaisiin (steriloituihin) pulloihin ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti tutkittavaksi (kylmäsäilytys) Ohjeita ja näytteenottovälineitä saa laboratorioista ja terveystarkastajilta

10 Talousvettä toimittavan laitoksen perustaminen
Toiminnasta on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon ja laadittava tarvittaessa valvontatutkimusohjelma (Terveydensuojelulaki 763/1994 § 18) Toimitettavan veden määrä ja/tai veden käyttäjämäärä määräävät sovellettavan lainsäädännön (STMa 401/2001, STMa 461/2000) Talousvettä toimittava laitos vastaa toimittamansa veden laadusta

11 Kiitos mielenkiinnosta ja
hyvää vettä kaikille!


Lataa ppt "Talousveden laatuvaatimukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google