Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAUKAAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAUKAAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS"— Esityksen transkriptio:

1 LAUKAAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS
VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ

2 TOIMINTA-AJATUS Laitos toimittaa asiakkailleen hyvää talousvettä ja huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Hyvä palvelutaso tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla, liiketaloudellisesti kannattavasti ja kohtuullisin kustannuksin.

3 Toiminta-ajatus, jatkuu
laitoksen ydintehtäviin kuuluvat strateginen johtaminen ja kehittäminen sekä asiakassuhteet ja palveluiden hinnoittelu. ydintehtäviin kuuluvat myös vesihuoltoverkostojen pitkäaikainen hallinta, vedenhankinnasta ja – käsittelystä sekä jätevesien käsittelystä huolehtiminen.

4 Vesihuoltolaitoksen vastuualue
Laitos hoitaa valmiit verkostot ja laitokset. Rakentamisyksikkö rakentaa ja luovuttaa verkostot vvl:lle käyttöön ja ylläpitoon

5 Vesihuoltolaitoksen hoidossa on:
- 6 vedenottamoa _ Sulkusilta-Paviljonki ja Toramäki kirkonkylässä Sikosuo Vihtavuoressa Ahola Leppävedellä Kuusaan jaTorikan vedenottamot Vuonteella vesi ostetaan Jkl:n tekopohjavesilaitokselta ja pumpataan Lievestuoreelle, Tarvaalaan ja Vuonteelle

6 …jatkuu... - 10 vesijohdon paineenkorotusasemaa
- kolme vesitornia, kirkonkylässä, Leppävedellä ja Lievestuoreella - 90 jätevedenpumppaamoa jätevedenpuhdistamo Lievestuoreella Kirkonkylän,Vihtavuoren ja Leppäveden jätevedet johdetaan JS-Puhdistamo Oy:lle km vesijohtoa ja viemäriä - yhteistoiminta vesiosuuskuntien ja Jyväskylän Energian kanssa

7 HENKILÖSTÖ Varsinainen henkilöstö: vesihuoltopäällikkö
2 vesilaitoksen hoitajaa 2 viemärilaitoksen hoitajaa jätevedenpuhdistamon hoitaja Lisäksi: toimistohenkilöstö 1,5 htv, LVI-teknikko 0,2 htv ja rakentamisyksiköstä työvoimaa tarvittaessa korjauksiin

8 Laitoksen talous Laitos on kunnan tulosyksikkö, jonka talous on eriytetty kirjanpidossa Tavoitteena lievä ylijäämä, jolloin toimintakatteella katetaan poistot, taloushallinnon kulut ja tuloutus kunnalle (5 % pääomasta). Tavoitteena lievä

9 Tunnuslukuja v. 2012 Tuotot 2.336.000 € Kulut 1.391.000 €
toiminta kate (40 %) sumu-poistot hallintokulut € tuloutus kunnalle € tulos € investoinnit € liittymismaksut € (kirjataan taseeseen) Liittymishakemuksia 81 kpl

10 HAASTEET VERKOSTOJEN SANEERAUKSET:
* jätevesiverkosto vanhoilla ja keskusta-alueilla sekaviemäröintiä * sade- ja sulamisvedet tulee saada pois viemäreistä ja rakentaa sadevesiviemäreitä varsinkin taajamien keskusta-alueilla * kaivoja on jo korjattu Lievestuoreella * Lievestuoreen jv-puhdistamon lupaehdot kiristyvät * jv-puhdistamoa saneerataan joka tapauksessa

11 …jatkuu… HENKILÖSTÖTILANNE * viemärilaitoksella vajaa miehitys
* päällikkötasolla sukupolvenvaihdoksia tulossa

12 Laukaan vesitorni


Lataa ppt "LAUKAAN VESI- JA VIEMÄRILAITOS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google