Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2. Terveyteen vaikuttavat tekijät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2. Terveyteen vaikuttavat tekijät"— Esityksen transkriptio:

1 2. Terveyteen vaikuttavat tekijät
s. 15–20

2 Kotitehtävät: Luku 1 Laadi kolme kysymystä oppikirjan luvun 1 tekstin perusteella. Aloita kysymykset kysymyssanoilla mitkä, miksi ja mitä seuraa, jos. Tee oppikirjan tehtävät 1 ja 3 (s. 14). Terveyteen vaikuttavat tekijät

3 Tavoitteet Terveyttä edistävien ja sairauksia aiheuttavien tekijöiden tunteminen Elintapavalintojen terveysmerkitysten pohtiminen Terveyteen vaikuttavat tekijät

4 Pohdittavaksi Miten terveyttä voi mielestäsi edistää?
Mitä eri syitä tiedät sairauksille? Mitkä asiat omassa lähiympäristössäsi edistävät terveyttä? Terveyteen vaikuttavat tekijät

5 Tehtävä: Aivoriihi Jakautukaa ryhmiin seuraavasti: fyysinen terveys
psyykkinen terveys sosiaalinen terveys koettu terveys mitattu terveys terveysosaaminen Pohtikaa, mitkä tekijät vaikuttavat terveyteen tai sairastumiseen. Keksikää mahdollisimman monta seikkaa. Kirjoittakaa keksimänne ideat paperilapuille (yksi jokaiselle lapulle). Terveyteen vaikuttavat tekijät

6 Terveyteen vaikuttavat tekijät

7 Terveyteen vaikuttavat tekijät

8 Terveyteen vaikuttavat tekijät

9 Terveyteen vaikuttavat tekijät

10 Terveyteen vaikuttavat tekijät
Sosiaalinen Terveyteen vaikuttavat tekijät

11 Terveyteen vaikuttavat tekijät

12 Tehtävä Jakautukaa ryhmiin. Ryhmien aiheet:
Monen tekijän summa s. 15 Perimä s. 16 Elintavat s. 17 Elinympäristö s. 18 Sosiaalinen elinympäristö s. 19 Sattuma s. 19–20 Lukekaa ryhmässä oman aiheenne teksti oppikirjasta. Olette terveyslehden toimittajia. Laatikaa oppikirjan tekstin pohjalta mahdollisimman vetävä aihettanne käsittelevä otsikko tai lööppi. Voitte myös kuvittaa otsikkonne. Terveyteen vaikuttavat tekijät

13 Tehtävä Jaotelkaa oppitunnin alussa ideoimanne terveyteen ja sairauteen vaikuttavat tekijät oikeiden otsikoiden alle. Terveyteen vaikuttavat tekijät

14 Terveyteen vaikuttavat tekijät

15 Tehtävä Lue uutinen ja vastaa kysymyksiin.
Juomavesi pitää keittää Kuhmoisissa Kaikki juomavesi pitää keittää ennen käyttöä Kuhmoisissa. Varotoimi johtuu siitä, että vesijohtoverkostoon on voinut päästä bakteereja tulvivasta pintavedestä. Vesijohtovettä on keitettävä 5–10 minuuttia ennen käyttöä, kehottaa kunnan vesilaitos. Pesuvettä ei tarvitse keittää. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Varotoimi koskee kaikkia kunnan asukkaita, jotka kuuluvat vesijohtoverkkoon. Keskiviikkona huomattiin, että tulvivaa pintavettä ja sen mukana bakteereja on voinut päästä Kylmänlähteen vedenottamoon. Kaivo on nyt suljettu. Vesijohtovedestä otettiin keskiviikkona näytteitä. Kunta tiedottaa näytteiden tuloksista viimeistään perjantaina. STT, Tehtävä Lue uutinen ja vastaa kysymyksiin. Mistä terveyteen vaikuttavasta tekijästä uutisessa on kyse? Mitä toimenpiteitä asukkaiden terveyden turvaamiseksi uutisen perusteella tilanteessa tehtiin? Terveyteen vaikuttavat tekijät

16 Mitä terveysriskejä tilanteeseen voi liittyä?
Miten terveysriskejä voidaan ehkäistä? Mitä terveyttä edistäviä tekijöitä kuvasta löytyy? Terveyteen vaikuttavat tekijät

17 Tehtävä 5, s. 20 Pohdi, miten harrastukset voivat tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Miten kotipaikkakunnallasi edistetään eri-ikäisten harrastusmahdollisuuksia? Milloin harrastus voi muuttua terveyden kannalta haitalliseksi? Terveyteen vaikuttavat tekijät

18 Terveyteen vaikuttavat tekijät
Terveys ja sairaus ovat monen tekijän summa. Terveyteen voi vaikuttaa paljonkin omilla valinnoilla, kuten elintavoilla ja osittain myös elinympäristöön liittyvillä tekijöillä. Terveyttä ei kuitenkaan voi täysin hallita – esimerkiksi perimän ja sattuman osuuteen ei voi vaikuttaa. Terveyteen vaikuttavat tekijät

19 Kotitehtävät Lue oppikirjasta luvun 2 teksti (s. 15–20).
Tee oppikirjan tehtävät 1–4 (s. 20). Terveyteen vaikuttavat tekijät


Lataa ppt "2. Terveyteen vaikuttavat tekijät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google