Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä"— Esityksen transkriptio:

1 Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä
Pikaohje työkalun käyttöön Helena Vuorio

2 Mikä on riskien arvioinnin tarkoitus?
Tunnistaa työpaikan vaarat ja kuormitustekijät. Selvittää toimenpiteet havaittujen vaarojen ja kuormitustekijöiden poistamiseksi tai pienentämiseksi.

3 Olennaista on… katsoa työympäristöä vähän tarkemmin, ja ikään kuin ulkopuolisen silmin ja nostaa keskusteltavaksi ja tarvittaessa kehitettäväksi sellaisia asioita, jotka vaikuttavat opettajien ja oppilaiden turvallisuuteen ja työhyvinvointiin oppia kokonaisvaltaista riskien hallinta-ajattelua, jotta oman luokan vaara- ja kuormitustekijät hahmottuvat paremmin jatkossakin

4 Riskien hallinnan ja arvioinnin vaiheet
Arvioinnin suunnittelu Vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen Seuranta ja palaute Välittömät toimenpiteet Riskin suuruuden määrittäminen Seuraukset Todennäköisyys Riskin merkittävyydestä päättäminen Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen

5 Perusidea Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

6 Vaara- ja kuormitustekijöitä
Kaikki osa-alueet käydään läpi jokaisessa kohteessa Jokaisesta osa-alueesta on tarkistuslista Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

7 Lähde tekemään riskien arviointia seuraavien lomakkeiden avulla
1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake 2 Tarkistuslistat 3 Kohdekohtainen toimenpidelomake

8 1 Riskien arvioinnin suunnittelulomake
Aloita täyttämällä taustatiedot riskien arvioinnista. Jaa luokka arviointikohteisiin Voit jakaa luokan työtehtävien, työpisteiden tai tilojen mukaisesti Voit aloittaa tarkastelemalla opetusta yleisesti ja sitten siirtyä tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin työpisteitä Kerää työryhmä ja päätä aikataulu

9 Täytä taustatiedot kohteesta
2 Tarkastuslistojen täyttäminen Käy jokaisessa kohteessa läpi kaikki kolme tarkistuslistaa. Täytä taustatiedot kohteesta Rastita jokin kolmesta vaihtoehdosta. ja kirjoita muistiin lyhyt selitys vaara aiheuttavasta tekijästä. Tarkempi selitys tulee seuraavaan lomakkeeseen.

10 3 Kohdekohtainen toimenpidelomake
Kohdekohtainen toimenpidelomake täytetään, kun kaikki tarkistuslistat on täytetty yhdessä kohteessa. Kun tarkastuslistassa on X kohdassa- aiheuttaa vaaraa niin se tarkoittaa, että riskin suuruus on arvioitava ja vaaratilanne on kuvattava tarkemmin tähän lomakkeeseen. Riskin suuruus päätetään arvioimalla vaaratilanteen todennäköisyys (epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen) ja arvioimalla tapahtuneesta aiheutuneiden seurausten vakavuus. Kun riskin tunnusluku on 3–5 on ehdotonta reagoida siihen ja päättää parannustoimenpiteistä. Rehtorin olisi hyvä olla mukana toimenpiteitä päättäessä. Seurausten vakavuus Tapahtuman todennäköisyys Riskin suuruus Käytä riskitaulukkoa riskin suuruuden arvioimiseen

11 Riskin suuruuden määrittäminen
Tehdään asioiden luokittelun, priorisoinnin ja päätöksenteon helpottamiseksi. Sekä seurausten vakavuuden että tapahtuman todennäköisyyden määrittämisessä ei ole olennaista absoluuttinen tarkkuus. Yksittäisen riskin suuruutta tärkeämpää on etsiä asioille eroja kolmen eritasoisten seurausten ja todennäköisyyden avulla. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti suurimpiin riskeihin ja sitten yksityiskohtiin. Kun riskin tunnusluku on 3 – 5, on ehdotonta reagoida siihen ja päättää parannustoimenpiteistä.

12 Tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi
Riskin suuruus Tarvittavat toimenpiteet riskin pienentämiseksi 1=Merkityksetön riski Riski on niin pieni, että toimenpiteitä ei tarvita 2=Vähäinen riski Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita. Seurataan tilannetta ja varmistetaan, että riski pysyy vähäisenä. 3=Kohtalainen riski On ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi Toimenpiteet tulee mitoittaa ja aikatauluttaa järkevästi 4=Merkittävä riski Riskin välitön pienentäminen on välttämätöntä Toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti Riskialtis toiminta pitää saada loppumaan 5=Sietämätön riski Riskin poistaminen on välttämätöntä aloittaa heti Toiminta ei ole sallittua, ennen kuin riskiä on saatu pienennettyä tai poistettua

13 Toimenpide vaihtoehtoja:
Teknisiä toimenpiteitä kuten teknisten puutteiden korjaaminen, uudet laite- tai työtilaratkaisut, suojusten tai turvalaitteiden kehittäminen, varmistus- ja hälytysjärjestelmät tai huollon ja kunnossapidon parannukset. Organisaation toimintaan liittyviä toimenpiteitä kuten yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toimintaohjeiden laatiminen, valvonnan tai seurannan kehittäminen, tiedonkulun ja työnsuunnittelun parantaminen tai vastuista sopiminen. Yksilöiden toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä kuten uusien työvälineiden, työvaatetuksen tai henkilösuojainten hankinta, ohjeistus, perehdyttäminen ja koulutus, uudet työaika- tai työparijärjestelyt. Mervi Murtonen, Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

14 Teknisiä toimenpiteitä riskien arvioinnin tuloksena
Valvonnan parantaminen koneiden lukituksella Liikkuvien osien suojaus ja käynnistämisen estäminen Kuvat: Oulun opetustoimen työsuojelu, Jaakko Sohlo Suojakäsineet värjäykseen Johtojen vedonpoistot Koneiden vakavoittaminen

15 Lähteet: Sohlo, Jaakko Riskien hallinta käsitöissä -luento. Oulun Syyspäivät 2007. Murtonen, Mervi Riskien arviointi työpaikalla-työkirja.


Lataa ppt "Riskien arviointi perusopetuksen käsitöissä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google