Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallisuussuunnittelu (1/2)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallisuussuunnittelu (1/2)"— Esityksen transkriptio:

1 Turvallisuussuunnitelman laatiminen - projektiryhmän koulutusmateriaali 2012

2 Turvallisuussuunnittelu (1/2)
Pitää sisällään kaiken sen toiminnan ja suunnittelutyön, jolla pyritään ennaltaehkäisemään liikuntapaikan vaaratilanteita ja varautumaan oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Turvallisuussuunnitteluun liittyvät olennaiset asiat tulee koota kirjalliseen muotoon. Tietopakettia voidaan kutsua nimellä turvallisuussuunnitelma ja siihen kannattaa koota kaikkien kohteelta vaadittavien turvallisuusdokumenttien sisältö. Turvallisuussuunnittelussa huomioitava kaikki liikuntapaikan toimintaan liittyvät henkilöryhmät kilpaurheilijat harrasteliikkujat yleisö työntekijät

3 Turvallisuussuunnittelu (2/2)
Liikuntapaikan omistaja ja/tai haltija vastaa päivittäisen normaalitoiminnan (asiakkaille tarjottaviin liikuntapalveluihin liittyvästä ) turvallisuussuunnittelusta Yleisötilaisuuksien osalta turvallisuussuunnittelun vastuu on puolestaan tapahtuman järjestäjällä Esimerkki monipuolisia liikuntamahdollisuuksia tarjoavan stadionin turvallisuussuunnittelun vastuiden jakautumisesta

4 Turvallisuussuunnittelua koskeva lainsäädäntö
TURVALLISUUS-SUUNNITELMA Turvallisuusasiakirja Työsuojelun toimintaohjelma Pelastussuunnitelma TYÖTURVALLISUUSLAKI (738/2002) VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA (407/2011) KULUTTAJA-TURVALLISUUSLAKI (920/2011)

5 Turvallisuussuunnitelman laatiminen
NIMEÄ KOKOA SUUNNITTELE vetäjä ryhmä nykytila-analyysi TEE aikataulu HYÖDYNNÄ TULOKSET KARTOITA JA ARVIOI MÄÄRITÄ riskit turvallisuussuunnitelman rakenne SOVI LAADI yhteistyöstä viranomaisten kanssa TURVALLISUUSSUUNNITELMA Kohteen faktatiedot Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Ennaltaehkäisevä toiminta Toiminta hätä- ja poikkeus- tilanteissa HYVÄKSYTÄ organisaation johdolla JALKAUTA henkilöstölle TOIMITA pelastuslaitokselle

6 Tee nykytila-analyysi
Nykytila-analyysin avulla kartoitetaan kohteen nykyinen turvallisuustoiminta Nykytila-analyysi tehdään tarkistuslistan avulla Toimintaa verrataan ensin lainsäädännön vaatimuksiin Havaitut puutteet lainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä on korjattava mahdollisimman nopeasti

7 Tee nykytila-analyysi
Seuraavaksi käydään läpi mitä yleisiä hyviä turvallisuuskäytäntöjä kohteessa on käytössä Jo käytössä olevien käytäntöjen lisäksi valmiista tarkistuslistasta voidaan valita ja ottaa käyttöön omaan toimintaan parhaiten soveltuvat toimintamallit

8 Riskien arviointi - miksi tehdään?
Riskien arvioinnilla saadaan kohteen vaaroista välttämätöntä pohjatietoa turvallisuussuunnittelua varten Auttaa priorisoimaan käytössä olevat turvallisuustyön resurssit oikeisiin asioihin Työturvallisuuslaki edellyttää selvittämään työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja arvioimaan niiden merkityksen Tehdään laatimisprojektin vetäjän johdolla ryhmätyönä, mikä keskustelun ja yhteisen pohdinnan kautta tuottaa usein hyviä kehitysideoita

9 Riskien arviointi – vaarojen tunnistaminen
Vaarojen tunnistaminen tehdään tarkistuslistan avulla Annettujen väittämien kautta mietitään onko asiat oman kohteen osalta kunnossa Mikäli jokin asia ei ole kunnossa, kirjoitetaan tarkempi kuvaus tunnistetusta vaarasta ja mietitään mitä haittaseurauksia vaarasta voi aiheutua

10 Riskien arviointi – riskin suuruuden määrittäminen
Tunnistetut vaarat otetaan jatkokäsittelyyn ja niille määritetään riskin suuruudet Riskin suuruus määritetään ryhmän yhteisenä arviona vaaran aiheuttamasta vahinkoseuraamuksen vakavuudesta ja todennäköi- syydestä. Lomakepohjasta ympyröidään jokaisen tunnistetun vaaran kohdalla ryhmän yhteisen arvion mukaiset luvut ja kerrotaan ne yhteen. Saatu lukuarvo on kyseisen riskin suuruus.

11 Riskien arviointi – riskin suuruuden määrittäminen

12 Riskien arviointi – toimenpiteet
Lopuksi ryhmä ideoi riskien poistamiseen tai pienentämiseen tähtääviä kehitystoimenpiteitä Ainakin merkittäviksi arvioiduille riskeille ON TEHTÄVÄ tilannetta parantavia toimenpiteitä Ideoitujen toimenpiteiden toteuttamiselle kannattaa VÄLITTÖMÄSTI määrittää myös vastuuhenkilö ja päivämäärä mihin mennessä toimenpide on oltava toteutettuna

13 Riskien arviointi – toimenpiteet

14 TURVALLISUUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Kohteen faktatiedot Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Toiminta hätä- ja poikkeustilanteissa Ennaltaehkäisevä toiminta TURVALLISUUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

15 Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
Turvallisuudesta vastaava henkilöstö Muu henkilöstö Kiinteistön/alueen tiedot (rakennusvuosi, ja materiaali Kohteessa toimivat organisaatiot Kohteen turvajärjestelmät Aukioloajat ja muut kohteen aikataulut Kohteessa olevat sammuttimet, paloilmoittimet, savunpoistoluukut yms. ja niiden sijaintipaikat (pohjapiirustus) Päivittäinen asiakasmäärä Lähin aluepelastuslaitos ja väestöhälytin Yleisökapasiteetti Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Ennaltaehkäisevä toiminta Toiminta hätä- ja poikkeus-tilanteissa Kohteen faktatiedot TURVALLISUUS- SUUNNITTELMAN SISÄLTÖ

16 Riskin arvioinnin tulokset
Tunnistetut vaarat Vahinko-seuraamukset Jo käytössä olevat suojaustoimen-piteet Tulevat toimenpiteet riskien pienentämiseksi Riskien suuruudet Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Ennaltaehkäisevä toiminta Toiminta hätä- ja poikkeus-tilanteissa Kohteen faktatiedot TURVALLISUUS- SUUNNITTELMAN SISÄLTÖ

17 Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
Turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrittäminen Säännöllisen riskin arvioinnin toteuttaminen Sisäiset turvallisuustarkastukset Alkusammutuskaluston tarkastukset Turvajärjestelmien toiminnan testaaminen Tilapäinen tulityöpaikka ja lupien myöntäminen Tapaturmien ja vaaratilanteiden kirjanpito, tutkiminen ja analysointi Turvallisuussuunnitelman ajan tasalla pitäminen Säännöllinen henkilöstön turvallisuuskoulutus Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpitäminen Väestönsuojan ja sen varustuksen kunnosta huolehtiminen Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Ennaltaehkäisevä toiminta Toiminta hätä- ja poikkeus-tilanteissa Kohteen faktatiedot TURVALLISUUS- SUUNNITTELMAN SISÄLTÖ

18 Poikkeustilanteiden toimintaohjeet
Henkilöstön koulutus Poikkeustilanteiden toimintaohjeet Avun hälyttäminen Tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrittäminen Kokoontumispaikka Poikkeustilannetoiminnan harjoittelu Tiedottaminen (asiakkaille, yleisölle, työntekijöille, medialle) Jälkivahinkojen torjunta Vaaratilanteet ja niiden vaikutukset Ennaltaehkäisevä toiminta Toiminta hätä- ja poikkeus-tilanteissa Kohteen faktatiedot TURVALLISUUS- SUUNNITTELMAN SISÄLTÖ


Lataa ppt "Turvallisuussuunnittelu (1/2)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google