Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RISKIEN ARVIOINTI 787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RISKIEN ARVIOINTI 787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta"— Esityksen transkriptio:

1 RISKIEN ARVIOINTI 787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
Palotarkastukset 738/2002 Työturvallisuuslaki Työsuojeluviranomaiset valvovat Opetussuunnitelma

2 MIKSI RISKIEN ARVIOINTI TEHDÄÄN?
Viranomaiset, lait, asetukset ja määräykset tarkastukset vastuukysymykset Muut sidosryhmät Työnantaja Huolestuneet vanhemmat Tiedotusvälineet Vakuutuslaitokset Oma halu Ennaltaehkäisevällä toiminnalla ehkäistään vaarallisia tilanteita Varautuminen helpottaa arjen hallintaa ja ihmisten ahdistusta Hätätilanteissa on myöhäistä suunnitella mitään Turvallisessa ympäristössä on mukava työskennellä Se on työtä, niin suunnittelua kuin käytännön tekoja, toiminnan turvaamiseksi

3 RISKIEN ARVIOINTI 787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 10§: ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset tehtävä toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 738/2002 Työturvallisuuslaki selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ehkäistään ennakolta mahdollisuuksien mukaan väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet Opetussuunnitelma Toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi

4 RISKI Toiminnassa on aina riskejä
Riskit ovat sekä uhkia että mahdollisuuksia Riskin toteutuminen johtuu usein siitä, ettei siihen ole osattu varautua Riskeistä aiheutuneet vaarat on tunnistettava, jotta niitä voidaan hallita Voidaan luokitella monella tavalla: tapaturmavaarat, fysikaaliset tai kemialliset riskit, ruumiillinen tai henkinen kuormittuminen, tulipaloriskit, säteily, ympäristö, väkivaltainen henkilö, ilkivalta, tietosuojariskit jne.

5 RISKIEN HALLINTA Riskien tunnistaminen ja arviointi
Riskienhallintakeino Riskin välttäminen Riskin pienentäminen Riskin siirtäminen Riskin pitäminen Varautuminen vahinkoihin Seuranta ja vahingoista oppiminen

6 ARVIOINNIN SUUNNITTELU
Johdon sitoutuminen Kootaan työryhmä kaikista henkilöstöryhmistä Tiedottaminen ennen aloitusta, arvioinnin aikana ja lopuksi tuloksista. Tehtävän jako ja organisointi sekä kohteiden jako Arviointimenetelmien valinta Koulutus ja mahdollinen pilotointi Miten arvioinnit kirjataan, tallennetaan ja tulokset käsitellään? ONNISTUNUT SUUNNITTELU HELPOTTAA TOTEUTUSTA HUOMATTAVASTI!

7 TEHTÄVIEN JAKO JA ORGANISOINTI
Työryhmä tekee omana ryhmänään Työryhmä kerää tietoa ja määrittää riskin suuruudet omana työnään Haastattelut Kyselyt Pienryhmätyöskentely Käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita tai koordinaattoreita TYÖRYHMÄÄN ON TÄRKEÄÄ SAADA HENKILÖITÄ, JOTKA TUNTEVAT ARVIOITAVAN KOHTEEN ERI NÄKÖKULMISTA

8 TÄMÄ ON JATKUVA PROSESSI, JOTEN SITÄ VOIDAAN AINA KEHITTÄÄ!
KOHTEIDEN JAKO Voidaan jakaa osiin työtehtävien, työpisteiden, rakennusten yms. mukaan. Tee jako selkeästi siten, että arviointi kattaa kaiken toiminnot, mutta eivät ole kuitenkaan liian yksityiskohtaisia. Jaksota arvioinnit siten, että päivässä pidetään korkeintaan yksi kolmen tunnin kokous. ÄLÄ TUKAHDUTA ARVIOINTI-ILOA LIIALLISELLA TÄYDELLISYYDEN TAVOITTELULLA. TÄMÄ ON JATKUVA PROSESSI, JOTEN SITÄ VOIDAAN AINA KEHITTÄÄ!

9 ARVIOINTIMENETELMIEN VALINTA
Karkean tason tunnistusmenetelmä Mitä riskejä meillä on? Keskeisimmät riskit ja lisäselvityksiä vaativat kohteet Työympäristön tarkastelu rakennuksittain osastoittain, kerroksittain jne. Työtehtävien tarkastelu Työpisteittäin eteneminen Prosesseittain / työvaiheittain eteneminen

10 KOULUTUS JA PILOTOINTI
Ensimmäisellä kerroilla on tärkeä saada mukaan henkilö, jolla on tästä kokemusta. Vetäjäksi kannattaa valita henkilö, joka tuntee menetelmän, hallitsee ryhmätöiden vetämisen JA TUNTEE PALAVAA INTOA! Kaikkien arviointiin osallistuvien tulee tuntea riskien arvioinnin yleiset periaatteet Menettelytapoja ja kohdejakoa kannattaa testata yhdessä kohteessa

11 MITEN ARVIOINNIT KIRJATAAN?
TYÖ TAI OLOSUHDE JOKA VOI AIHEUTTAA RISKIN -> Riski Riskin syyt Pahimmat seuraukset Riskin suuruus 1 – 5 Toimenpiteet Vastuuhenkilö ja aikataulu Asia hoidettu

12 TULOSTEN YHTEENVETO Kerätään arvioinnin tulokset vaaroittain mm. palo, kemialliset, biologiset ja fysikaaliset, ilkivalta, uhkaavasti käyttäytyvä henkilö, säteily, ympäristöonnettomuus, muu tapaturma (sairastuminen, laiterikko, työvälineet ja –menetelmät, liukastuminen, putoaminen, muu tapaturma, tietoriski, murto, varkaus, ryöstö, pommiuhka, vesivahinko) Arvioidaan riskin suuruus ja todennäköisyys Lasketaan riskikerroin vaaroittain Kirjataan toimenpiteet Kirjataan vastuuhenkilö

13 MITEN ARVIOINNIT KÄSITELLÄÄN?
RISKI EI VAARAA LIEVÄ VAARA LOUKKAAN-TUMISEN VAARA VAKAVA VAARA HENGEN VAARA EPÄTODEN-NÄKÖINEN 1 2 3 4 5 MAHDOLLI-NEN 6 9 12 15 TODENNÄ-KÖINEN 10 20 25 SIETÄMÄTÖN TAI MERKITTÄVÄ RISKI = toimenpiteet välttämättömiä KOHTALAINEN RISKI = toimenpiteitä tarvitaan VÄHÄINEN RISKI = seuranta MERKITYKSETÖN RISKI = ei toimenpiteitä

14 TULOSTEN YHTEENVETO

15 HYVÄN RISKINARVIOINNIN TUNNUSMERKKEJÄ
Etene maltilla, käytä useita menetelmiä ja päivitä arviointia tarpeen mukaan Hyödynnä usean ihmisen osaamista ja yhteistyötä Arviointi vaatii menetelmän osaamista ja ymmärrystä Kohtuulliset aikataulut ja kohteet Yhteinen käsitys tarkasteltavista kohteista Etsitään syitä, ei syyllisiä!! Avoimuus ja rehellisyys Olennaisten asioiden tunnistaminen Arvioinnin dokumentointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen RISKINARVIOINNISSA OPPII TUNTEMAAN ORGANISAATION TOIMINTAA!

16 Yksittäisten henkilöiden sitoutuminen yhteisiin arvoihin on tekijä, jonka avulla turvallisuussuunnitelmat muuttuvat paperien pyörittämisestä tehokkaaksi prosessiksi.


Lataa ppt "RISKIEN ARVIOINTI 787/2003 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google