Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T-76.115 Personal SE assignment Project progress tracking and control.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T-76.115 Personal SE assignment Project progress tracking and control."— Esityksen transkriptio:

1 T-76.115 Personal SE assignment Project progress tracking and control

2 Valittu aihe/menetelmä Aihe –projektin etenemisen seuranta ja kontrollointi Menetelmä SCRUM Tehtävä 1.Suunnitella ja ottaa käyttöön kurinalainen tapa projektin etenemisen seurantaan 2.Suunnitella kuinka saatua tietoa voidaan käyttää korjaustoimenpiteiden päättämiseen ja kuinka ne toteutetaan

3 Menetelmän esittely SCRUM on iteratiivinen ja inkrementaalinen prosessi, jota käytetään ohjelmisto- ja tuotekehitysprojektien hallintaan Perustuu olemassa oleviin käytäntöihin, mm. XP (SCRUM on ”wrapperi”) Projektipäällikkö käyttää kahta tietoa –omat suorat ensi käden havainnot –work burndown -kaaviot

4 Menetelmän toteutus/soveltaminen Projektin etenemisen seuranta Käytetään work burndon –kaavioita –kaaviot esitetään project reviewissä (etenemisraportin osana) Käytetään projektipäällikön havainnointia siinä laajuudessa kuin se on projektin erityisluonteen takia mahdollista Määritellään standardit tuntien raportointiin, joiden perusteella kaaviot voidaan pitää ajan tasalla Muita osia SCRUM-menetelmästä ei käytetä (esim. päivittäiset kokoukset)

5 Menetelmän toteutus/soveltaminen Periaatteet tuntien kirjaamiseen 1.Käytetään Trapolia 2.Kirjataan heti (samana päivänä) 3.Puolen tunnin kirjaustarkkuus 4.Jos ei tiedä mihin taskiin/work typeen, kirjaus unplannediin ja sähköpostia -projektipäällikkö ratkaisee

6 Menetelmän toteutus/soveltaminen Periaatteet jäljellä olevan työmäärän merkintään 1.Kirjataan heti (samalla kun tunnit) 2.Tunnin kirjaustarkkuus 3.Arvioidaan koko taskin jäljellä oleva työmäärä (paras arvaus jos ei muuta)

7 Menetelmän toteutusaikataulu Menetelmää sovelletaan näillä näkymin jokaisessa vaiheessa –Jokaisen vaiheen palautuksen yhteydessä projektipäällikkö arvioi, onko menetelmästä ollut hyötyä. –Jos menetelmästä ei tunnu olevan lainkaan hyötyä, menetelmän käyttö keskeytetään alkaen seuraavasta iteraatiosta –Iteraation vaihtumisen yhteydessä täsmennetään tarvittaessa projektipäällikön kokemusten perusteella menetelmän käytöstä annettuja ohjeita

8 Menetelmän vaikutukset Projektipäällikkö päivittää burn down –kaavion jokaisen iteraation aikana vähintään kolme kertaa –Kaavio esitetään ryhmän sisällä (tarvittaessa mentorille) ja se käydään läpi seuraavassa ryhmän status-palaverissa –Mikäli tehty+jäljellä oleva työ kasvaa merkittävästi (yli 20%) isommaksi kuin suunniteltu työ, projektipäällikkö arvio työtehtävien työmäärät uudestaan ja sopii tarvittavista muutoksista asiakkaan kanssa –Mikäli työtä jäljellä käyttäytyy täysin lineaarisesti, projektipäällikkö ohjeistaa ryhmää käyttämään työtä jäljellä - kenttää Trapolissa paremmin

9 Hyödyt projektille ja itselle Projektille –voidaan ryhtyä tarpeeksi ajoissa korjaaviin toimenpiteisiin –tulee vähemmän yllätyksiä –aikataulut pitävät paremmin Itselle –kokemuksista voi olla hyötyä myös töissä –tutustuu myös yleisesti hieman SCRUM:iin, ideoita myös muille projektinhallinnan alueille

10 Mittarit Menetelmää käytettäessä mittarit ovat selkeät: mitataan tehtäväkohtaista käytettyä työmäärää ja jäljellä oleva työmäärää –Mittarit saadaan suoraan tuntiseurannasta –Tuloksena saadaan work burndown –kaavio, joka on selkeä mittari Itse menetelmän hyötyjä mittaavia objektiivisia mittareita on äärimmäisen vaikea määritellä, koska sekä projektin että omien hyötyjen arviointi pakostakin perustuu omaan tai sidosryhmien subjektiiviseen arvioon –Kyselytutkimuksella (projektipäällikkö, ryhmä, mentor ja asiakas) voitaisiin kerätä dataa subjektiivisista arvioista, mutta kyselyn järjestäminen ei mahdu PSEA-tehtävien toteutuksen laajuuteen –Menetelmän käyttöä seurataan erillisessä dokumentissa, jota päivitetään jokaisen iteraation lopussa, ja johon kirjataan menetelmän koettu hyöty kyseisen iteraation aikana (muiden kokemusten ja kommenttien lisäksi) Mentor arvio dokumentin ja omien kokemustensa perusteella menetelmän hyötyä jokaisen iteraation lopussa ja ilmoittaa projektipäällikölle, mikäli pitää menetelmän keskeyttämistä järkevänä


Lataa ppt "T-76.115 Personal SE assignment Project progress tracking and control."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google