Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n 19. työympäristöseminaari

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n 19. työympäristöseminaari"— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n 19. työympäristöseminaari 8.11.2008
RISKIEN ARVIOINNIN TOTEUTUS KÄYTÄNNÖN TASOLLA SEKÄ EUROOPAN RISKIENARVIOINTIKAMPANJA SAK:n 19. työympäristöseminaari Hannu Alén Helena Kalliolinna Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

2 Esityksen sisältö Miksi arvioida riskejä?
Miten toteutan riskien arvioinnin? Euroopan riskinarviointikampanja Alén, Kalliolinna

3 Miksi arvioida riskejä?

4 Miksi tarvitsemme riskienhallintaa ?
Työpaikalla saadaan kokonaisnäkemys vaaroista selvittämällä niitä itse tai yhdessä työterveyshuollon tai muiden asiantuntijoiden kanssa Pystytään arvioimaan niiden merkitystä terveydelle ja turvallisuudelle Voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä ja asettaa tavoitteita Riskit toteutuessaan haittaavat ja estävät asetettujen tavoitteiden saavuttamista Tutkimusten mukaan puutteita sekä riskienarviointien kattavuudessa että laadussa Alén, Kalliolinna

5 Miksi tarvitsemme riskienhallintaa ?
Työnteon sujuvuus lisääntyy tutkimusten mukaan menestyvissä yrityksissä riskinhallinta on osa johtamista Yrityskuva paranee Lainsäädäntö velvoittaa (TtL 10 §) tunnistamaan vaaratekijät järjestelmällisesti arvioimaan niiden merkitys ottamaan huomioon tyypilliset vaarat, aiemmat tapaturmat, ammattitaudit ym., työntekijän ominaisuudet sekä työn kuormitustekijät käyttämään tarvittaessa asiantuntijoita pitämään arvioinnin ajan tasalla Alén, Kalliolinna

6 Miten toteutan riskien arvioinnin?
Alén, Kalliolinna

7 Arvioinnin suunnittelu
Varmista johdon tuki Määritä tavoitteet, resurssit, aikataulu Hyödynnä aiemmin tehty työ Työterveyshuollon tiedot Riskien arvioinnit, työtyytyväisyyskyselyt Prosessikuvaukset Määritä arviointikohteet ja arvioitavat riskityypit Kokonaisuuksien sitominen organisaatioon Huomioi satunnaiset ja harvoin toistuvat työtehtävät Valitse käytettävä menetelmä Voi olla tarpeen käyttää useampaa menetelmää Valitse osallistujat Tiedota Alén, Kalliolinna

8 Vaarojen tunnistaminen
Valitse tiedonkeruutapa Huomioi tiedonkeruutavan vaikutus materiaalin analysointiin vaadittaviin resursseihin Vaarojen tunnistaminen voidaan tehdä myös työryhmässä Työ helpottuu, jos mukana on menetelmän tunteva vetäjä (esim. työsuojelukoulutuksen saanut työsuojeluvaltuutettu) Aiempi tieto vaaratilanteista, tapaturmista ja terveysvaikutuksista kannattaa hyödyntää Hyödynnä mahdollisuuksien mukaan koko henkilöstön osaamista Tunnistamisvaiheessa henkilöstön osallistuminen sitouttaa prosessiin Tunnista vaaratilanteiden lisäksi vaaroille altistuvat henkilöt Henkilökohtaiset ominaisuudet / rajoitukset Alén, Kalliolinna

9 Riskien suuruuden määrittäminen
Vaarat on ensisijaisesti poistettava Jos vaaraa ei voida poistaa, arvioidaan riskin suuruus Suuruuteen vaikuttavat haitallisen tapahtuman todennäköisyys sekä siitä aiheutuvien seurausten vakavuus Yksi tapa riskin suuruuden arviointiin ja sen havainnollistamiseen on riskimatriisin käyttö Tavoitteena on saada riskeille vertailukelpoiset arvot Suuruuden arviointi auttaa ’laittamaan riskit järjestykseen’, kun kaikkiin ei voida heti puuttua PAT-periaate: Mukana päättäjä, asiantuntija ja työn tunteva henkilö Alén, Kalliolinna

10 Riskien merkittävyydestä päättäminen
Päätös riskin merkittävyydestä voidaan tehdä riskin suuruuden arvioinnin yhteydessä, jos mukana on päättäjä Päätöksenteon kriteerit määritettävä Lainsäädännön vaatimukset täytettävä Yrityksen omat tavoitteet Sidosryhmien vaatimukset Riskin suuruus antaa suuntaviivat riskien merkittävyydelle Laajaan joukkoon vaikuttavia tai useita erilaisia vaaratilanteita aiheuttavia riskejä poistamalla saadaan suuremmat vaikutukset Riskien merkittävyyden määrittäminen luo pohjan toimintasuunnitelmalle / työsuojelun toimintaohjelmalle Alén, Kalliolinna

11 Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen
Riskien arvioinnin tulee johtaa toimenpiteisiin Tärkeää henkilöstön motivoimiseksi Ensisijaisesti pyritään välttämään tai poistamaan riskit toissijaisesti riskin pienentäminen todennäköisyyteen ja/tai seurauksiin vaikuttamalla viimeisenä vaihtoehtoa henkilönsuojaimet Toimenpiteiden valintaan vaikuttaa paitsi turvallisuustason nousu, myös vaikutus prosessin sujuvuuteen ja laatuun Toimenpiteiden toteutukselle on määritettävä aikataulu ja vastuuhenkilö Toimenpiteitä ei aina voida toteuttaa heti Alén, Kalliolinna

12 Seuranta ja palaute Toimenpiteiden toteutuminen varmistettava seurannan avulla Seurantatavoista sovittava etukäteen Seurannalla varmistetaan, että päästään haluttuihin tuloksiin Toimenpiteiden vaikutukset eivät aina ole oletetun kaltaisia Muutokset työympäristössä voivat aiheuttaa uusia vaaratilanteita Alén, Kalliolinna

13 Euroopan riskinarviointi-kampanja 2008 - 2009

14 Euroopan riskienarviointikampanja 2008-2009
Terveellinen työ – yhteinen etu! (Euroopan etu!) => 2008 pääaiheet riskien arviointi ja menetelmät => 2009 ovat esillä erilaiset riskit, toimialat ja sektorit, esim. rakennus- ja maatalousala, terveydenhuolto, kemikaaliriskit, henkinen kuormitus... Alén, Kalliolinna

15 Euroopan riskienarviointikampanja 2008-2009 Tavoitteet
Riskienarvioinnin omaksuminen keinoksi etsiä ja ratkaista työpaikan erilaiset ongelmat Keskeiset haasteet: riskienarvioinnin arkipäiväistäminen miten aikaansaada toimintaa työpaikoilla Alén, Kalliolinna

16 Euroopan riskienarviointikampanja 2008 – 2009 Materiaali
logo, todistus kumppanuudesta esite,tietolehdet (Facts), julisteet Napo -videot seminaaritilaisuudet Hyvät käytännöt -kilpailu Kansallinen materiaali esitteitä arviointimenetelmiä kansallinen verkosto Alén, Kalliolinna

17 Euroopan riskienarviointikampanja 2008 - 2009 Miten kampanjalla tuetaan toimintaa
Materiaalia saatavissa nettisivuilta hw.osha.europa.eu Painettua materiaalia jaossa ensisijaisesti kumppaneille messuilla ja muissa tapahtumissa Muiden toimijoiden materiaalista ja palveluista tiedottaminen Alén, Kalliolinna

18 Euroopan riskienarviointikampanja 2008 - 2009 Kumppanuus
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tavoitteena on saada toimintaan mukaan enemmän kansallisia tahoja esim. järjestöjä, työpaikkoja Kumppanit tuodaan esille kampanjan verkkosivuilla ja nämä saavat toiminnastaan todistuksen Kumppanuus edellyttää kampanjan teemaan liittyvää suunnitelmallista toimintaa Alén, Kalliolinna

19 RISKIENARVIOINTIKAMPANJA 2008 - 2009
Kaikki kampanjasta: Alén, Kalliolinna


Lataa ppt "SAK:n 19. työympäristöseminaari"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google