Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntoutumisen tukeminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntoutumisen tukeminen"— Esityksen transkriptio:

1 Kuntoutumisen tukeminen
Tämän materiaalin sivuille pääsee aiheeseen liittyen: Vanhustyön Digimummo Helvin tarinasta Hoito- ja huolenpitotyön Hoito- ja palvelusuunnitelmasta Koulunkäyntiavustajan Matti-tarinasta (+ muut oppijat) Työelämävalmiuksien Työterveydenhuolto-osiosta EKAMIN perhetarinoista Tämän materiaalin sivuilta pääsee myös aiheeseen liittyen kaikille edellä mainituille sivuille.

2 Kuntoutumisen tukeminen-osion rakenne
KUN-TOUTUS-PALVELUT ALOITUS-SIVU Asiakkaat TERAPIAT Fysioterapia Psykoterapia Puheterapia Ravitsemusterapia Toimintaterapia FYYSINEN PSYYKKI-NEN SOSIAA-LINEN yleisk lihask motor toiminta Tunne-elämä ajattelu vuorovaikutus sosiaaliset yhteisö TEHTÄVÄT Sanasto Sanasto Sananselitys TOIMINTAKYKY

3 Kuntoutumisen tukeminen
Aloitus-sivu Kuntoutumisen tukeminen Toimintakyky = Kunto, kyky toimia Kuntoutuminen = Prosessi, jossa asiakas saa takaisin toimintakykyä Kuntoutumisen tukeminen Auttaa asiakasta niin, että hän saa takaisin toimintakykyä Toimintakyky Asiakasryhmät Kuntoutus- palvelut Materiaalin aloitussivulla näkyvät materiaalin ydinkäsitteiden selitykset. Aloitussivulta pääsee klikkaamalla materiaalin kolmeen pääsisältöön ja sanastoon. Sanasto

4 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
Asiakasryhmät Vammaiset Pitkäaikaissairaat Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat Vanhukset Lapset ja nuoret Asiakasryhmiä klikkaamalla pääsee kunkin ryhmän omalle sivulle. Tehtävät –painiketta klikkaamalla pääsee kaikkia asiakasryhmiä koskeviin tekstinymmärtämis- ja aukkotehtäviin. Tehtävät

5 Vammaiset Kehitysvammainen Liikuntavammainen Aistivammainen jne.
Tässä tehtävä Tässä esimerkki asiakasryhmä-sivusta. Sivulla yksinkertainen yhdistämistehtävä. Tehtävät-painiketta klikkaamalla pääsee tekstinymmärtämis- ja monivalintatehtäviin. Teksteissä kerrotaan esimerkkejä vammaisista asiakkaista. (Esim. Jani, 22-vuotias kuulovammainen ja Arttu, 12-vuotias CP-vammainen). Tehtävät

6 Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky
Fyysinen toimintakyky KUNTOUTUSPALVELUT Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Kolmea alaotsikkoa klikkaamalla pääsee seuraavaan valikkoon, jossa käsitteet on määritelty. Sanasto-pilveä klikkaamalla pääsee suoraan koko osion sanastoon ja edelleen selityksiin + oikein-väärin-tehtäviin. Tehtävät –painiketta klikkaamalla pääsee tekstinymmärtämis- ja aukkotehtäviin. Teksteissä asiakkaan tilanteita, joista käy ilmi toimintakyky-käsitteen kokonaisvaltaisuus. Sanasto Tehtävät

7 Sanasto aistivamma apuväline hyvinvointi arviointimittari
itsemääräämis- oikeus omatoimisuus avohuolto pitkäaikaissairas päihdeongelma elämänhallinta ravitsemusterapia elämänhalu kuntoutus- suunnitelma masennus toimintaperiaate ennaltaehkäisy mielenterveys-ongelma toimintakyky moniammatillinen työote vammainen virike voimavarat Sanasto-sivuilla kuntoutumisen tukeminen -osiossa esiintyvät keskeiset termit ovat taulukossa aakkosjärjestyksessä. Sanaa klikkaamalla opiskelija kuulee sanan puhuttuna ja sen jälkeen avautuu sanan kirjallinen selitys selkosuomeksi. Sanalaatikoita tulee olemaan noin (+ saman verran selityssivuja). Esimerkit viitteellisiä.

8 Mikä on päihde? päihdeongelma kahvi olut amfetamiini tee hashis
purukumi ekstaasi sikari päihde = alkoholi, huume päihdeongelma = esimerkiksi alkoholi- tai tai huumeongelma riippuvuus = addiktio huume = kielletty aine, esim. heroiini, kokaiini Tässä esimerkki sivusta, joka avautuu Sanasto-sivun laatikkoa painamalla. Vasemmalla voi olla haetun sanan auki kirjoittamista (esim. yhdyssanojen purkua osiin) tai sanaan välittömästi liittyviä muita termejä ja niiden selityksiä. Oikealla voi olla yksinkertainen oikein-väärin-tehtävä, jossa sanoja klikkaamalla oikein-vastausten teksti muuttuu vihreäksi ja väärin-vastausten punaiseksi. Tehtävän tarkoitus on varmistaa määritelmän ymmärtäminen.

9 Mikä vaikuttaa positiivisesti ihmisen toimintakykyyn?
Terveellinen ravinto Perintötekijät Liikunta Työttömyys Raskas työ Alkoholin käyttö Stressi Oikea lääkitys Toimintakyky = Kuinka hyvin ihminen voi tehdä työssä, kotona ja vapaa-aikana kaikkea, mitä toiset odottavat häneltä Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky Vaatimus = mitä on pakko tehdä Tässä toinen esimerkki Sanasto-sivun painikkeilla avautuvasta määritelmästä. Vasemmalla sanan selkokielinen selitys ja muuta käsitteeseen läheisesti liittyvää sanastoa. Oikealla yksinkertainen oikein-väärin-tehtävä (klikkaamalla oikein-vaihtoehto muuttuu vihreäksi ja väärin-vaihtoehto punaiseksi). Tämä tehtävä on kaikilla selityssivuilla. Tehtävän tarkoitus on varmistaa määritelmän ymmärtäminen.

10 Milloin pyörätuolia tarvitaan?
Jos asiakkaan jalka on kipsissä ja hänen täytyy päästä nopeasti ulos. Jos käsi on siteessä. Jos huonokuntoinen potilas menee röntgeniin toiseen kerrokseen. Jos potilas on kuntoutuksessa ja hänen täytyy vahvistaa jalkalihaksia. Pyörätuoli voidaan lukita. Sähköpyörätuolissa on joy-stick. Joy-stickillä voi itse ohjata pyörätuolia. Esimerkki sanastosivulta avautuvasta selityksestä, kun kyseessä on konkreettinen esine ja selitykseen voi lisätä kuvan. Oikealla oikein-väärin –tehtävä (vihreä-punainen).

11 Fyysinen toimintakyky
Katso ja kuuntele Helvi-mummon tarina Yleiskestävyys Lihaskunto Motorinen taito Osion pääsivulla 3 fyysisen toimintakyvyn osa-aluetta. Osa-alue-laatikoiden vieressä sisältöön liittyvät kuvat. Tältä sivulta pääsee klikkaamalla seuraamaan Helvi Piiroisen videoklippiä / puhuttua tarinaa. Apuvälineet-painikkeesta pääse apuvälineitä koskeviin tehtäviin. APUVÄLINEET

12 Psyykkinen toimintakyky
Katso ja kuuntele Helvi-mummon vapaa-ajan harrastuksia Tunne-elämä Ajattelu Osion pääsivulla 3 psyykkisen toimintakyvyn osa-aluetta. Osa-alue-painikkeiden vieressä sisältöön liittyvät kuvat. Tehtävä-painiketta klikkaamalla pääsee tehtävä-valikkoon. Tehtävät

13 Sosiaalinen toimintakyky
Vuorovaikutustaidot Sosiaaliset taidot Katso ja kuuntele Helvin vapaa-ajan viettoa Osion pääsivulla 3 sosiaalisen toimintakyvyn osa-aluetta. Laatikoiden vieressä sisältöön liittyvät kuvat. Tästä pääsee myös katsomaan Helvi-digimummon vapaa-ajan viettoa. Tehtäväpainiketta klikkaamalla pääsee osa-aluetta koskevaan tehtävä-valikkoon. Yhteisössä toimiminen Tehtävät

14 Kuntoutussuunni-telma
Kuntoutuspalvelut Kuntoutussuunni-telma Tehtävät Apuvälineet Terapiat Tältä sivulta pääsee erilaisiin kuntoutuspalveluihin ja tukimuotoihin sekä Kelan kuntoutumista koskeville sivuille. Kuntoutussuunnitelma –painiketta klikkaamalla pääsee tehtäviin. > Tehtävissä esitetään tekstin muodossa asiakkaan tilanne (yksin asuva vanhus, vammainen yms.), ja opiskelijan tehtävänä on laatia hänelle kuntoutussuunnitelma. Kelan sivuille

15 Kuntouttava työote Mitä seuraavat periaatteet tarkoittavat? Yhdistä selitykset. Omatoimisuuden edistäminen Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Kuntoutusta edistävän ja turvallisen ympäristön luominen Ennaltaehkäisyn periaatteen toteuttaminen On hyvä toimia auttaa ja tukea asiakasta ennen kuin toimintakyky huononee. Asiakas tietää itse, mikä on hänelle parasta ja hänellä on oikeus itse päättää omista asioistaan. Asiakkaan koti, työpaikka ja muu ympäristö on sellainen, että asiakas kuntoutuu hyvin. On tärkeää, että asiakas tekee itse niin paljon kuin mahdollista eikä häntä auteta liikaa. Tässä tehtävässä raahataan selkokieliset selitykset oikeaan kohtaan, väärä vastaus ei tartu.

16 Terapiat Toimintaterapia Fysioterapia Psykoterapia Puheterapia
Ravitsemusterapia

17 Toimintaterapia Toimintaterapian tavoite on, että asiakas voi olla oman elämän aktiivinen toimija ja että hän voi elää itsenäisesti normaalissa elämässä. Toimintaterapeutti auttaa asiakasta niin, että asiakas voi asua kotona. Tällä sivulla toimintaterapian käsite on avattu selkosuomeksi. Klikkaamalla pääsee katsomaan videoklippiä, jossa toimintaterapeutti (tai lähihoitaja) puhuu vanhuksen kanssa arkielämän käytännön järjestelyistä (esim. asuminen, apuvälineet) Klikkaamalla Tehtävä-kuplaan siirrytään toimintaterapiaa koskeviin tehtäviin: yhdistämistehtävä (esimerkki), aukkotehtävä, pohdintatehtävä. Katso ja kuuntele Tehtävät

18 Fysioterapia Fysioterapiassa auttaa asiakasta niin, että hän pysyy hyvässä fyysisessä kunnossa. Tutkimus Hoidot Liike- ja liikuntahoidot Tällä sivulla on selkokielinen fysioterapian määritelmä. Klikkaamalla pääsee fysioterapiaa koskeviin tehtäviin: yhdistämistehtävät, aukkotehtävät. Tehtävät

19 Psykoterapia Psyykkinen toimintakyky Ajattelu, tunteet ja toiminta
Tavoite: Asiakas ymmärtää itse ongelmat Tällä sivulla on psykoterapian määritelmä ja tavoitteet selkosuomeksi. Klikkaamalla Tehtävä-painiketta pääsee psykoterapiaa koskeviin tehtäviin. Tehtävät

20 Ravitsemusterapia Tavoite: Monipuolinen ja tasapainoinen ravinto
Ruokatottumukset ja ruokavalion laatu: Mitkä riskitekijät ruokavaliossa? Asiakas saa sopivan ruokavalion ohjeet Tällä sivulla on ravitsemusterapian määritelmä ja tavoitteet. Klikkaamalla Tehtävä-painiketta pääsee ravitsemusterapiaan liittyviin tehtäviin. Tehtävät

21 Ravitsemusterapia Osteoporoosi Maha- tai suolistosairaus Keliakia
Tehtävä Osteoporoosi Maha- tai suolistosairaus Keliakia Influenssa Laktoosi-intoleranssi Psoriasis Korkea kolesteroli Umpisuolen tulehdus Ruoka-allergia Liikapaino Bulimia Rintasyöpä Anorexia Niskasärky Kuulovamma Diabetes Kihti Koska ravitsemusterapiasta voi olla apua? Oikealla on lista sairauksista tai oireista. Klikkaa sairautta tai oiretta, jonka hoidossa ravitsemusterapia voi mielestäsi auttaa asiakasta. Tässä esimerkki Terapioiden tehtävistä. Tehtävässä oikeaa vastausta klikkaamalla teksti näkyy vihreänä, väärää klikkaamalla punaisena. Lista on viitteellinen.

22 Puheterapia Kielen, puheen ja äänen ongelmat Yksilöterapiaa Tehtävät
Tällä sivulla on puheterapian selkokielinen määritelmä. Klikkaamalla Tehtävä-painiketta pääsee puheterapiaan liittyviin tehtäviin. Tehtävät

23 Liikkumisen apuvälineet
1. Mikä apuväline? Liikkumisen apuvälineet Pyörätuoli Kyynärsauvat Kainalosauvat Rollaattori Sivulla apuvälineen nimitykset ja niitä vastaavat kuvat sekalaisessa järjestyksessä (Nimitykset merkitty numeroin, kuvat kirjaimin). Klikkaamalla yhdistetään nimi kuvaan. Valittaessa oikea vaihtoehto nimitys kuuluu puhuttuna, valittaessa väärä vaihtoehto kuuluu hälyääni. Tehtävän tavoite: Apuvälineen tunnistaminen. Tehtävät-kuplaa klikkaamalla päästään tehtäviin. Tehtävät

24 Mikä apuväline on sopiva, jos
Tehtävä Apuvälineen tarve Mikä apuväline on sopiva, jos asiakas on ollut leikkauksessa ja toinen jalka on amputoitu. asiakkaalla on ollut polvileikkaus 2 kuukautta sitten. asiakas on näkövammainen iäkäs asiakas pelkää mennä suihkuun, koska lattia on liukas. Pyörätuoli Suihkutuoli Kyynärsauva Rollaattori Tukikaide Tarttumapihdit Daisy-kuuntelulaite Tehtävän tavoitteena on löytää asiakkaan kuntoutumistarvetta vastaava apuväline lyhyen verbaalisen kuvauksen perusteella. Tehtävät viitteellisiä. Klikkaamalla Ratkaisu-painiketta pääsee sivulle, jolla selitetään perusteellisemmin esimerkkitapausten apuvälinetarpeet (esim. oikeita vastauksia voi olla useampia). Ratkaisut

25 Apuvälineet 1. Apuvälinetarpeen toteaminen 2. Apuvälineiden sovitus 3. Hankinta 4. Käytön ohjaus 5. Huolto ja korjaus Klikkaamalla pääsee tarkastelemaan viittä otsikon alla olevaa apuvälineiden käyttöön liittyvää osiota.

26 Toimintaterapia Asiakas saa oikeita apuvälineitä.
Tehtävä 1 Toimintaterapia Asiakas saa oikeita apuvälineitä. Asiakas joutuu leikkaukseen. Asiakas voi asua kotona, jos hän itse haluaa. Jos työ on asiakkaalle tärkeä asia, asiakas pystyy käymään osapäivätyössä. Mitkä asiat ovat toimintaterapian tavoitteena? Esimerkkitehtävässä opiskelija valitsee klikkaamalla oikealla olevasta listasta ne sisällöt, jotka kuuluvat toimintaterapian piiriin. Klikattaessa oikeat ja väärät vastaukset näkyvät tekstin fontin värieroina, esimerkiksi siten, että oikeat lauseet tulevat esiin vihreinä ja väärät punaisina. Tehtävän tavoitteena on vahvistaa toimintaterapian määritelmän sisältöä.

27 Tehtävä 2 F Fysioterapia

28 Tehtävä Psykoterapia

29 Puheterapia Tehtävä


Lataa ppt "Kuntoutumisen tukeminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google