Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Eli sillon lähtee uimahallille ja ui kilometrin”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Eli sillon lähtee uimahallille ja ui kilometrin”"— Esityksen transkriptio:

1 ”Eli sillon lähtee uimahallille ja ui kilometrin”
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien omaisten näkemyksiä jaksamisesta Mielenterveysyhdistys Etappi ry:ssä

2 haastateltavia oli neljä, ja tein haastattelut syksyn 2005 aikana
Taustatietoa työstä toteutin opinnäytetyöni haastattelemalla Etapin entisten ja nykyisten asukkaiden vanhempia haastateltavia oli neljä, ja tein haastattelut syksyn 2005 aikana haastattelujen tulokset käytiin läpi henkilökunnan kanssa, ja heidänkin näkökulmansa on otettu työssä huomioon

3 Opinnäytetyön tarkoitus
opinnäytetyön avulla halusin selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat Etapin asukkaiden omaisten jaksamiseen työn tarkoituksena on tuoda omaisten näkökulma esille Etapissa ja saada heidän äänensä kuuluviin

4 Omaisen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä
läheisen – varsinkin oman lapsen – sairastuminen vaikuttaa elämään monin tavoin seuraaville sivuille olen koonnut haastattelemieni vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia

5 sairastuminen herättää omaisessa monenlaisia tunteita: syyllisyyttä, vihaa, hämmennystä, hätäännystä ja järkytystä läheisen sairastumisesta ei oikein voi puhua avoimesti, mikä aiheuttaa omaiselle taakkaa omaisen on helpompi jaksaa, kun löytää oman suhtautumistavan lapsen sairastumiseen ja pystyy hyväksymään sen akuutissa tilanteessa tuen tarve on suurin ja hyvässä tilanteessa tukea ei juurikaan kaivata

6 sairastuneen läheisen taloudellinen tilanne voi olla rasite omaiselle
yhteiset positiiviset kokemukset ja muistot sairastuneen kanssa ovat tärkeitä omaisen jaksamisen kannalta omaisen jaksamiseen vaikuttaa paljon se, kuinka sairastunut läheinen voi on tärkeää, että nuorille mielenterveyskun-toutujille on tarjolla riittävästi työ- ja opiskelumahdollisuuksia sairastuneen läheisen taloudellinen tilanne voi olla rasite omaiselle haastatteluissa korostui kokemus, että omaisen – erityisesti vanhemman on pakko jaksaa ja selviytyä

7 on tärkeää voida luottaa hoitohenkilökuntaan ja siihen, että asiat hoituvat
läheisen sairastuessa omainen jää yksin ja vastuuta on jätetty liikaa omaiselle hoitotiimissä tai –verkostossa mukana toimiminen on tärkeää, sillä sieltä saa tietoa läheisen voinnista viihtyisä ja oikeanlainen hoitoympäristö, jossa sairastuneella läheisellä on hyvä olla, vaikuttaa myös omaisen jaksamiseen on tärkeää tietää mahdollisimman paljon sairaudesta, sillä se helpottaa omaisen oloa – erityisen suuri merkitys on hoitohenkilökunnalta saadulla tiedolla

8 vertaistuesta kaikki haastateltavat olivat kuulleet ja osalla oli siitä kokemustakin
omaisen kannalta on tärkeää, että yhteydet ja välit hoitohenkilökuntaan ovat kunnossa kaikki pitivät vertaistukea hyvänä asiana, sillä sen avulla saa purkaa tunteita ja jakaa kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa myös omaisen omalla verkostolla – sukulaisilla ja perheellä on merkitystä jaksamisen kannalta

9 on tärkeää pystyä puhumaan ja purkamaan sairastumisen aiheuttamia tunteita
harrastukset, työ, perhe ja ystävät ovat tärkeitä asioita omaisen jaksamisen kannalta vaikeassa tilanteessa omaisen omat tarpeet saattavat unohtua – kuitenkin on tärkeää muistaa huolehtia myös itsestään, sillä se on myös sairastuneen läheisen etu on tärkeää, että omainen voi ladata voimavaroja itselleen tärkeistä asioista erään kokeneen omaisen neuvo on tämä: ei pidä hätääntyä, sillä apua löytyy aina – joskus voi uskoa myös ihmeisiin


Lataa ppt "”Eli sillon lähtee uimahallille ja ui kilometrin”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google